M1: LESNICKÁ BOTANIKA ROD: ZERAV, ZERAVEC, ZERAVINEC - PowerPoint PPT Presentation

boyce
m1 lesnick botanika rod zerav zeravec zeravinec n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
M1: LESNICKÁ BOTANIKA ROD: ZERAV, ZERAVEC, ZERAVINEC PowerPoint Presentation
Download Presentation
M1: LESNICKÁ BOTANIKA ROD: ZERAV, ZERAVEC, ZERAVINEC

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
M1: LESNICKÁ BOTANIKA ROD: ZERAV, ZERAVEC, ZERAVINEC
126 Views
Download Presentation

M1: LESNICKÁ BOTANIKA ROD: ZERAV, ZERAVEC, ZERAVINEC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. M1: LESNICKÁ BOTANIKAROD: ZERAV, ZERAVEC, ZERAVINEC Autor modulu: Ing. Radim Církva

 2. ZERAV ZÁPADNÍTHUJA OCCIDENTALIS Čeleď: cypřišovité

 3. Habitus • strom i keř 8–15 (–30) m vys. • průměr kmene 0,3–0,9 m • koruna úzce kuželovitá • vrchol vzpřímený • větvičky vodorovně rozložené

 4. Větévky s listy • listy šupinovité, líc tmavě zelený a matný • rub žlutozelený bez bělavé kresby • středový lístek s vyniklou kulovitou žlázkou líc rub

 5. rub líc

 6. Šišky • 1 cm vel. • vejcovité a dřevnaté • světle hnědé • ze 3–5 párů semenných šupin • dozrávají 1. rokem • semena s dvěma křídlatými lemy

 7. ZERAV ŘASNATÝ (OBROVSKÝ)THUJA PLICATA (GIGANTEA) Čeleď: cypřišovité

 8. Habitus • strom 15–35 (–76) m vys. • průměr kmene 1–2 (–6) m • vyniklé kořenové náběhy • koruna úzce kuželovitá • vrchol vzpřímený • větvičky vodorovně rozložené

 9. Větévky s listy • listy šupinovité, líc tmavě zelený a lesklý • rub s bělavou kresbou • středový lístek bez zřetelné kulovité žlázky líc rub

 10. Šišky • 1 cm vel. • vejcovité a dřevnaté • světle hnědé • ze 5–6 párů šupin • dozrávají 1. rokem

 11. ZERAVEC VÝCHODNÍPLATYCLADUS ORIENTALIS Čeleď: cypřišovité

 12. Habitus • strom i keř 5–10 (–15) m vys. • průměr kmene až 0,4 m • koruna kuželovitá až vejcovitá • vrchol nepřevislý • větvičky ve svislé rovině

 13. Větévky s listy • listy šupinovité • oboustranně stejně zelené • středový lístek na líci • s rýhovitou žlázkou • po rozemnutí páchnoucí

 14. Šišky • 1–1,5 cm vel. • vejcovité • nezralé dužnaté a šedě ojíněné • později dřevnaté • ze tří párů semenných šupin, • na konci hákovitě zakřivené • semena vejcovitá a bezkřídlá

 15. nezralé šišky

 16. ZERAVINEC JAPONSKÝTHUJOPSIS DOLABRATA Čeleď: cypřišovité

 17. Habitus • strom i keř 10–15 (–30) m vys. • koruna široce kuželovitá • větévky horizontálně rozložené

 18. Větévky s listy • listy šupinovité, velké a tuhé • líc tmavě zelený a lesklý • rub s velkou bílou kresbou líc rub

 19. Šišky • 1–2 cm vel. • kulovité a dřevnaté • ze 3–5 párů semenných šupin • šupiny na konci ztlustlé

 20. Úkoly na příště 1. Vyhledejte další druhy zeravů? 2. Jaké znáte kultivary zeravů nacházející se v arboretu? 3. Prostudujte si učebnici str. 140.