Foglalkoztatotts g munkan lk lis g
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Foglalkoztatottság - Munkanélküliség. A 2006. áprilisi-júniusi id ő szakban a foglalkoztatottak száma 3 millió 934 ezer, a munkanélkülieké 306 ezer f ő volt, ami 7,2%-os munkanélküliségi rátát jelentett.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - boyce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Foglalkoztatotts g munkan lk lis g

Foglalkoztatottság - Munkanélküliség

A 2006. áprilisi-júniusi időszakban a foglalkoztatottak száma 3 millió 934 ezer, a munkanélkülieké 306 ezer fő volt, ami 7,2%-os munkanélküliségi rátát jelentett.

A munkanélküliek 45,3%-a tartósan, egy éve vagy annál régebben keresett állást, a munkanélküliség átlagos időtartama 16,3 hónapnak felelt meg.

Az uniós és az OECD országok között a magyarországi aktivitási ráta

az egyik legalacsonyabb.

Az ok: nemcsak a munkahelyhiány, hanem a szakképzettség és/vagy a munkavégzéshez szükséges készségek hiánya.


Feln ttkori k pz sben val r szv tel
Felnőttkori képzésben való részvétel

A felnőttkori képzésben való részvétel mértéke rendkívül alacsony hazánkban, noha a felnőttképzés rendszere igen kiterjedt.

A képzési rendszer:

 • Regionális Képző Központok

 • Magán képzőszervezetek

 • Iskolarendszerű képzés és a közművelődés intézményei

  5000 regisztrált intézmény – 1261 akkreditált inézmény


Hefop 3 4 a munkahelyteremt shez kapcsol d s a v llalkoz i k szs gek fejleszt s t el seg t k pz sek
HEFOP 3.4. A munkahelyteremtéshez kapcsolódó és a vállalkozói készségek fejlesztését elősegítő képzések

 • A három prioritás keretében:

  Több mint 1000 nyertes pályázó közel 40.000 fő képzését biztosíthatja, az Európai Unió és a magyar állam több mint 12 milliárd Ft-os támogatásával.


Az i nft eredm nyei sz mokban
Az I. NFT eredményei számokban vállalkozói készségek fejlesztését el

 • A mai napig az öt operatív programra országosan több mint 39.097db pályázat érkezett.

 • A pályázók által igényelt támogatás összege meghaladta az 1500milliárd forintot, ami több mint a duplája a hároméves, 677 milliárd forintos keretnek.

 • A támogatott (nyertes) projektek száma 17.421 db, az összes megítélt támogatás összege meghaladta a 700 milliárd forintot(a teljes keret több, mint 100%-a).


Az i nft eredm nyei
Az I. NFT eredményei vállalkozói készségek fejlesztését el

 • 49 ezer új munkahely, 136 ezer munkahely megtartása

 • 120 ezer fő képzettséget szerez, 170 ezer vesz rész képzésekben 2008-ig

 • a megépítendő, felújítandó utak hossza 677 km

 • közvetlen pénzügyi támogatásban 3,5 ezer KKV részesült

  Az NFT keretében megvalósuló képzési programok 18 ezer alapfokú nevelési-oktatási intézményben tanuló diákot érintenek, a városrehabilitációs fejlesztések 215 ezer embert, az ivóvízminőség-javító programok 9 ezer 642 háztartást érintenek.


Az i nft tapasztalatai
Az I. NFT tapasztalatai vállalkozói készségek fejlesztését el

 • A kormánynak csak reaktív szerep jutott

 • A megalapozó dokumentumok (ágazati stratégiák és integráló koncepciók, ÁFT) hiányoztak

 • A regionális és az ágazati elemzésekközött nem teremtődött összhang

 • A fókuszálás helyett a felhalmozódott fejlesztési deficit „most vagy soha” érzése


P ly z bar t kezdem nyez sek
Pályázóbarát kezdeményezések vállalkozói készségek fejlesztését el

 • Hatósági igazolások számának csökkenése

 • Nyerteseknek 25%-os finanszírozási előleg

 • Rövidebb döntési határidők

 • Biztosítékokkal kapcsolatos költségek támogatása

  DE SZIGORÍTÁS IS

 • Szabálytalanul felhasznált támogatások adók módjára történő behajtása


Fejleszt si forr s 2007 13
Fejlesztési forrás 2007-13 vállalkozói készségek fejlesztését el

Új időszámítás kezdődik Magyarország életében 2007 után.

2007 és 2013 között a jelenlegi európai uniós források tízszerese áll majd rendelkezésünkre.

Az, hogy ezzel a történelmi lehetőséggel élni tudjon az ország, felelős tervezést, partnerséget és közös gondolkodást kíván a kormányzat és a társadalom egészétől egyaránt.


Fejleszt spolitikai keretek
Fejlesztéspolitikai „keretek” vállalkozói készségek fejlesztését el


Koh zi s t mogat sok 2000 2013 phare ispa sapard struktur lis s koh zi s alap
Kohéziós támogatások 2000-2013 vállalkozói készségek fejlesztését el(Phare, ISPA, SAPARD, Strukturális és Kohéziós Alap)


Milyen dokumentumok k sz lnek
Milyen dokumentumok készülnek? vállalkozói készségek fejlesztését el

 • Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció

 • Az Új Magyarország Fejlesztési Terv

  • II. Nemzeti Fejlesztési Terv

 • Operatív programok

 • Egyéb dokumentumok

  – Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Terv

  – Fenntartható Fejlődés Stratégiája

  – Nemzeti Lisszaboni Akcióprogram


Strat giai c l 2007 2013
Stratégiai cél vállalkozói készségek fejlesztését el(2007-2013)

 • Foglalkoztatás bővítése

 • Növekedés elősegítése

  A két cél közötti kapcsolat kétirányú és kölcsönös.


Specifikus c lok
Specifikus célok vállalkozói készségek fejlesztését el

1. Oktatási, képzési infrastruktúra fejlesztése

 • Pedagógiai, módszertani reform

 • Országos mérés-értékelési rendszerek

 • Modern szolgáltató egyetem

 • K+F kapacitás fejlesztése

  2. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

 • Telemedicina

 • Sürgősségi ellátás fejlesztése

 • Járóbeteg-szakellátás fejlesztése

 • Fekvőbeteg ellátó-rendszer fejlesztése


Specifikus c lok1
Specifikus célok vállalkozói készségek fejlesztését el

3. Munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

 • Szakképzés, felnőttképzés fejlesztése

 • Integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltatórendszer infrastrukturális fejlesztése

 • Akadálymentesítés

 • Bentlakásos intézmények modernizációja

  4. Kulturális infrastruktúra fejlesztése

 • Kulturális intézmények megújítása

 • Fejlesztési pólusokhoz, társpólusokhoz kapcsolódó fejlesztések


A munkaer piac n h ny fontosabb jellemz je
A munkaerőpiac néhány fontosabb jellemzője vállalkozói készségek fejlesztését el

 • Nagy a mozgás (második szerkezetváltás), de nő a foglalkoztatottság, csökken az inaktivitás, jobb minőségű munkahelyek jönnek létre

 • Idősek bennmaradnak, fiatalok kapu előtt (munkaerő-kínálat 2006-ig bővül, utána csökken)

 • Strukturális feszültségek oktatás és munkaerő-piac között (végzettségek, szakképzettségek, földrajzi elhelyezkedés)

 • Merev munkaerő-piac – kicsi a földrajzi, szakmai és foglalkoztatási mobilitás

 • Nagyok – kicsik, külföldiek – magyarok ellentétes gazdasági és foglalkoztatási szerepe


Munkaer piaci jellemz k
Munkaerő-piaci jellemzők vállalkozói készségek fejlesztését el

 • Munkaerőhiány egyes szakmákban és régiókban

 • Relatíve alacsony bérek

 • Relatíve magas munkaerőköltségek

 • Bejelentés nélküli munkavégzés nagyarányú

 • 1,9 millió aktív korú nincs jelen a munkaerő-piacon és nem tanul

 • Aggodalomra okot adó egészségügyi állapot


H tr nyos helyzetek
Hátrányos helyzetek vállalkozói készségek fejlesztését el

 • Pályakezdő

 • Kisgyereket nevelő

 • 50 feletti

 • Roma

 • Megváltozott munkaképességű

 • Szakképzetlen

 • Hátrányos helyzetű térségben lakó


J korm nyzati strukt ra
Új kormányzati struktúra vállalkozói készségek fejlesztését el

 • 4 lábú SZMM (szociális, esélyegyenlőségi, foglalkoztatási és képzési, társadalmi párbeszéd)

 • 4 nagy, tiszta profilú háttérintézmény (FSZH, SZMI, ESZA kht, NSZFI)

 • 4 nagy reform (nyugdíj, szociális és munkaügyi ellátás integrációja, integrált regionális szak- és felnőttképzési rendszer, fogyasztóvédelem)


I hol tart a tervez s
I. Hol tart a tervezés? vállalkozói készségek fejlesztését el

 • A Kormány októberben elfogadta az Új Magyarország Fejlesztési Tervet (ÚMFT), a társadalmi vita lezajlott.

 • A Kormány októberben társadalmi egyeztetésre bocsátotta az operatív programokat is, az egyeztetés folyamata novemberben zárul le.

 • Az OP-k jelenleg is folyamatban lévő véglegesítésével párhuzamosan októberben megkezdődött a részletes végrehajtási terveket tartalmazó un. Akciótervek kidolgozása. Az Akcióterveket a Kormány hagyja jóvá több lépésben.

 • Az Akciótervek kidolgozásáért az Irányító Hatóságok a felelősek, de az SZMM szakmai kompetenciájába tartozó prioritások kidolgozása a tárca feladata.


Tervez s
Tervezés vállalkozói készségek fejlesztését el

Az SZMM a következő prioritásokért felelős:

Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP):

 • prioritás: A foglalkoztathatóság fejlesztése

 • prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása

  5. prioritás: Egészségmegőrzés és társadalmi befogadás, részvétel erősítése

  Társadalmi infrastruktúra operatív program (TIOP):

 • prioritás: A munkaerő-piaci és társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése


Ii a t mop foglalkoztat st rint priorit sainak bemutat sa
II. A TÁMOP foglalkoztatást érintő prioritásainak bemutatása

A Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése (1. prioritás)

A prioritás intézkedéseinek fő irányai

 • Komplex munkaerő-piaci programok munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért

 • Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások

 • A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként

 • Szociális gazdaság, innovatív és helyi együttműködések támogatása


1 komplex munkaer piaci programok
1. Komplex munkaerő-piaci programok bemutatása

 • Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése, országos program keretében

 • Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek (idősek, fiatalok, tartósan munkanélküliek, alacsony iskolai végzettségűek, nők) számára

  A programokat az ÁFSZ valósítja meg civil szervezetek bevonásával


2 foglalkoztat st szt nz j rul kkedvezm nyek
2. Foglalkoztatást ösztönző járulékkedvezmények bemutatása

 • START Plusz: GYES-ről visszatérők, hozzátartozó otthoni ápolását követően munkába állók esetén a munkáltatói járulék egy részének átvállalása

 • START Extra: 50 éven felüli és/vagy alacsony iskolai végzettségű, tartósan munkanélküliek foglalkoztatása esetén az állam 1 évig teljes egészében, a 2. évben részben átvállalja a járulék megfizetését


3 k s rleti programok helyi egy ttm k d sek t mogat sa
3. Kísérleti programok, helyi együttműködések támogatása

 • kísérleti foglalkoztatási programok támogatása

 • szociális gazdaság támogatása

 • helyi foglalkoztatási kezdeményezések

  A programok megvalósítása pályázati úton történik


A t mop foglalkoztat st rint priorit sainak bemutat sa
A TÁMOP foglalkoztatást érintő prioritásainak bemutatása

Alkalmazkodóképesség javítása ( 2. prioritás)

A prioritás intézkedéseinek fő irányai

 • A képzéshez való hozzáférés segítése

 • A képzés intézményrendszerének fejlesztése

 • A szerkezetváltás előrejelzése és kezelése

 • Rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon

 • Partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között

 • Civil szervezetek kapacitásának megerősítése

 • Átlátható munkaerőpiac


1 k pz shez val hozz f r s seg t se
1. Képzéshez való hozzáférés segítése bemutatása

 • Munkahelyi képzések támogatása

 • Hátrányos helyzetűekre irányuló képzési programok (Lépj egyet előre program folytatása)

 • Átfogó, kompetenciafejlesztő felnőttoktatási- és képzési programok ( informatikai írástudás, alapszintű idegennyelv-tanulás, tanulási készség karbantartását szolgáló gyakorlati ismeretek elsajátítása)


Az eg szs gmeg rz s s t rsadalmi befogad s priorit s int zked sek f ir nyai
Az egészségmegőrzés és társadalmi befogadás prioritás intézkedések fő irányai

 • Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok

 • A leghátrányosabb helyzetű térségek komplex fejlesztéséhez kapcsolódó foglalkoztatási, képzési, oktatási, szociális, egészségfejlesztési elemek

 • A halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő- piaci integrációjának előmozdítása

 • Szociális szolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása

 • Az akadálymentesítés és a komplex rehabilitáció szakmai hátterének biztosítása

 • Helyi közösségek erősítése, civil társadalom fejlesztése

 • A diszkrimináció elleni küzdelem

 • A fogyasztók és ellátottak védelmének megerősítése


Helyi k z ss gek er s t se civil t rsadalom fejleszt se int zked s 5 priorit s
Helyi közösségek erősítése, civil társadalom fejlesztése intézkedés (5. prioritás)

 • Közösségi kezdeményezések támogatása

  • Közösségi kezdeményezéseket inicializáló szakmai hálózatok fejlesztése a szakemberek és önkéntesek bevonásával

  • Helyi közösségi fejlesztési folyamatban a helyi résztvevők segítése, valamint új, hosszú távon is működőképes érdekképviseleti és együttműködési struktúrák kialakítása

 • Helyi nyilvánosság és helyi közélet fejlesztése (közösségi médiaprogram internet, helyi újság, rádió, hírlevél)

 • Civil szervezetek kapacitásának megerősítése (intézményesült szervezetek fejlesztése, non-profit képzések, kisösszegű támogatási program helyi szervezeteknek, civil szektort erősítő speciális programok indítása)


Civilek szerepe a munkaer piaci szolg ltat sok rendszer ben
Civilek szerepe a munkaerőpiaci szolgáltatások rendszerében

Jelenlegi helyzet

 • A civil szervezetek hazai és uniós források felhasználásával pályázati rendszereken keresztül nyújtanak munkaerőpiaci szolgáltatásokat.

 • A szolgáltatások nyújtása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) szolgáltatásaitól elkülönülten történik.

 • A több éve kísérleti programként futó programok nem épültek be az aktív munkaerő-piaci politikák rendszerébe.


Civilek szerepe a munkaer piaci szolg ltat sok rendszer ben1
Civilek szerepe a munkaerőpiaci szolgáltatások rendszerében

A kiszerződéses modell várható előnyei :

 • stabil, kiszámítható, hosszútávú finanszírozás

 • egyszerűbb adminisztráció

 • nő az átláthatóság, és a számonkérhetőség

 • személyre szabott munkaerő-piaci programok nyújtására nyílik lehetőség az ÁFSZ-hez kapcsolódva

 • az ügyfélkör bővül, a párhuzamosságok csökkennek.


K sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet rendszerében

 • Dr. Bényei Andrásné

 • Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége

 • 1132 Budapest, Alig utca 12.

 • Nonprofit@chello.hu


ad