ELEKTROSTATIKA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELEKTROSTATIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELEKTROSTATIKA

play fullscreen
1 / 39
ELEKTROSTATIKA
262 Views
Download Presentation
boyce
Download Presentation

ELEKTROSTATIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ELEKTROSTATIKA

 2. Električni naboj • Što je naboj? Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Što kaže empirija? Pozitivan i negativan naboj zamišljamo kao suprotno manifestiranje istog svojstva.

 3. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Elektriziranje dodirom

 4. ELEKTRIČNA INFLUENCIJA .. razdvajanje naboja na vodičima u okolini nabijenih tijela + + + Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 _ _ _ + + + + +++ + + Neutralan metalni štap

 5. ELEKTRIČNA INFLUENCIJA Električno nabijanje influencijom Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 6. ELEKTRIČNA INFLUENCIJA Električno nabijanje influencijom + + + Ne dotaknemo + + + + _ _ _ _ _

 7. ELEKTRIČNA INFLUENCIJA Električno nabijanje influencijom + + + + _ _ _ Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 8. Svojstva električnog naboja Kvantiziranost naboja e = 1,60219 10 -19 C Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Svaki naboj u svemiru je oblika

 9. Svojstvaelektričnognaboja Građa atoma Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 10-10m 10-15m Stabilne strukture - Coulombovska interakcija

 10. Svojstva električnog naboja Očuvanje naboja Ukupni električni naboj izoliranog sustava očuvan je. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 11. COULOMBOV ZAKON Charles Augustin Coulomb Paris, 1736-1806

 12. Coulombovzakon Empririjski zakon Rezultati pokusa: F opada s r2 F ovisi o q1, q2 Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 q2 r q1 Coulombovzakon - vrijedizatočkastenaboje

 13. Električna sila Sila među nabojima q1 i q 2 na udaljenosti r djeluje duž spojnice naboja, a iznosi Ke- električnakonstanta koja ovisi o sredstvu Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 q2 F12 F21 q1

 14. konstanta koja ovisi o sredstvu Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Električna permitivnost Električna permitivnost vakuuma 8,854 10-12 N-1m-2C2 Relativna permitivnost sredstva Ke = 8,9875 109 Nm2/C2

 15. ELEKTRIČNO POLJE

 16. Pojampolja u fizici Prostor u kojem osjećamo djelovanje sile Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Pojam koji opisuje djelovanje sile.

 17. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Primjer vektorskog polja, ljubaznošću mr. D.Belušića, PMF

 18. Točkast naboj Stvara polje Osjeća polje Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Polje točkastog naboja Točkasti naboj u vanjskom polju Pojam “vanjskog polja”

 19. Električno polje točkastog naboja q1 Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 q2 r1 r2 x

 20. + - Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 21. Električno polje - vizualizacija Silnice …zamišljene krivulje koje predočuju električno polje na slijedeći način • vektor polja u bilo kojoj točki leži na pravcu tangente u toj točki • silnice Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 - “gustoća ” silnica na nekoj površini (prostoru) razmjerna je jakosti polja u toj površini, (prostoru)

 22. Temeljni princip superpozicije Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 23. ELEKTRIČNI POTENCIJAL

 24. 19 16 18 16 10 15 11 Vektorsko polje Skalarno polje

 25. A E Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 B Razlika potencijala

 26. Točka A je u beskonačnosti B E Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Izbor: 0 odnosno

 27. POTENCIJAL TOČKASTOG NABOJA Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Serway R.A., Jewett J.W. Physics for scientists and engineers

 28. POTENCIJAL TOČKASTOG NABOJA r q Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 r EKVIPOTENCIJALNE PLOHE

 29. POTENCIJAL SKUPA TOČKASTIH NABOJA Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 POTENCIJAL KUGLE Konstantan u svim točkama (unutrašnjosti) kugle

 30. ELEKTRIČNO POLJE I POTENCIJAL Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 31. Kapacitet i kapacitori defibrilator kondenzatori Serway R.A., Jewett J.W. Physics for scientists and engineer Serway R.A., Jewett J.W. Physics for scientists and engineer

 32. Pločasti kondenzator A površina ploče/a Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 + d E Električno polje - Kapacitet pločastog kondenzatora

 33. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 34. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 35. Spajanje kondenzatora Serijsko q q q q Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Paralelno U

 36. ELEKTRIČNA STRUJA ELEKTRIČNI OTPOR Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 ZAKON ELEKTRIČNOG OTPORA ELEKTRIČNA OTPORNOST

 37. KIRCHOFFOVA PRAVILA • Ohmov zakon • Na otpornicima u strujnom krugu vrijedi Ohmov zakon, pad napona je RI • 2. Pravilo o čvorovima strujne mreže • Za čvor strujne mreže: zbroj struja koje ulaze i izlaze iz čvora je nula. • 3. Pravilo o naponima strujne mreže • Za svaku petlju strujne mreže: zbroj napona izvora jednak je zbroju • padova napona Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 38. RC KRUG - krug istosmjerne struje 3. K.p. Diferencijalna jednadžba RC kruga

 39. RC KRUG Rješenje diferencijalne jednadžbe Vremenska konstanta RC kruga q q0 Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 t • struja prethodi uspostavljanju napona na • kondenzatoru