mundtlige opl g n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mundtlige oplæg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Mundtlige oplæg - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Mundtlige oplæg. Talepapir. Helene Qvistgaard Roskilde Katedralskole. Arbejdet med oplæg. Finde stof og bearbejde det Disponere stoffet Forberede fremlæggelsen i den rette stil Lære udenad = tale frit uden oplæsning Øve fremførelsen, toneleje osv. Struktur på oplæg = tilhørere.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mundtlige oplæg' - bowie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mundtlige opl g

Mundtlige oplæg

Talepapir

Helene Qvistgaard

Roskilde Katedralskole

arbejdet med opl g
Arbejdet med oplæg
 • Finde stof og bearbejde det
 • Disponere stoffet
 • Forberede fremlæggelsen i den rette stil
 • Lære udenad = tale frit uden oplæsning
 • Øve fremførelsen, toneleje osv.
struktur p opl g tilh rere
Struktur på oplæg = tilhørere
 • Anslag Tilhøreren skal motiveres til at høre mere (appetitvækker)
 • Indledning Motivation for oplægget, præsentation af tema
 • Disposition Oprids af fagligt indhold
 • Hoveddel 3-5 hovedpunkter som udfoldes
 • Afrunding Opsummering af pointer og afsluttende kommentarer (á la anslaget)
talepapiret hvad g r man
Talepapiret: Hvad gør man?
 • A4-papir eller papkort?
 • Støtte, ikke oplæsning
 • Hellere stikord end lange sætninger
 • Tydeliggør taleren
 • Tydeliggør overgangen
 • Én pointe udfoldet pr. talekort
eksempel p talekort
Eksempel på talekort

Overgang, der leder over fra sidste kort…

Kort nr.

Pointe / centralt udsagn

(kun én pr. kort)

 • Uddybning af pointen:
 • argumenter,
 • eksempler,
 • statistik osv.
 • Slutteligt: opsamling af pointen igen

”Bevis-materiale” / eksempler i form af:

-lydklip,

-filmklip,

-OHP osv.

-Henvisning

uddybning af anslag
Uddybning af anslag

Anslaget har en meget vigtig funktion i forhold til resten af talen, idet det er her, man præsenterer og iscenesætter sig selv som troværdig person.

Selve anslagets formål er at skabe en positiv kontakt til sit publikum og vinde deres sympati og interesse, for det man vil sige.

Anslaget skal appellere til publikums følelser.

uddybning af indledning
Uddybning af indledning

Indledningen er der, hvor man giver en klar, kortfattet og koncis beskrivelse af sagen, som man selv ser den.

Man giver her en orientering om det synspunkt, man siden hen i hoveddelen vil plædere for.

Det skal være klart og koncist for ikke at forstyrre den opmærksomme lytning af det følgende.

uddybning af disposition
Uddybning af disposition

Dispositionen er der, hvor man beskriver, hvilken opdeling man vil følge i sin tale.

En disposition for det sagsforhold som følger i hoveddelen. Kan slås sammen med indledningen.

uddybning af hoveddel
Uddybning af hoveddel

I oplæggets hoveddel opruller man hele sagens argumenter, såvel dem, der taler for, som dem der taler imod.

Via logiske ræsonnementer, argumenter og eksempler tilbageviser man eventuelle modstanderes synspunkter.

Ved at starte med at påvise sin egen sag, kan man overbevisende tilbagevise modpartens.

uddybning af afrunding
Uddybning af afrunding

I afrundingen skal man forstærke og gentage de argumenter og konklusioner, man er nået frem til i hoveddelen.

Afrundingen skal ligesom anslaget appellere til publikums følelser. Både ordvalg og kropssprog skal tilpasses den enkelte sag, så man hverken under- eller overdriver.

Man viser et stort overblik ved at fremhæve sine pointer kortfattet og samtidig fremdrage moralen af dem.

Afrundingens formål er at efterlade publikum afklarede og overbeviste om sagens rette sammenhæng.