สานฝัน
Download
1 / 28

ฉันอยากเป็น - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

สานฝัน. หมอ. ฉันอยากเป็น. 19. มกราคม 2556. ณ ห้องประชุมมอดินแดง. อาคารเรียนรวม ชั้น 3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ยินดีต้อนรับ. 19 ม.ค. 2556. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ก่อตั้ง 9 กันยายน พ.ศ. 2515

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ฉันอยากเป็น' - bowen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สานฝัน

หมอ

ฉันอยากเป็น

19

มกราคม 2556

ณ ห้องประชุมมอดินแดง

อาคารเรียนรวม ชั้น 3

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ

19 ม.ค. 2556


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ก่อตั้ง 9 กันยายน พ.ศ. 2515

เริ่มสอนนักศึกษาในปี พ.ศ. 2517

ปัจจุบันผลิตบัณฑิตจบแล้ว 34 รุ่น จำนวน 3,807คน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปณิธาน:คณะแพทยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติทั่วไป และสุขภาพชุมชน ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ในการค้นคว้าวิจัยปัญหาด้านสุขภาพ


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิสัยทัศน์:เป็นคณะแพทยศาสตร์  ที่มีความเป็นเลิศ 1  ใน 50  อันดับแรกของเอเชีย  ในปี 2020 


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พันธกิจ:ผลิตบัณฑิตแพทย์ และสาธารณสุข วิจัย และสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล บริการวิชาการ/วิชาชีพ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งและดุลยภาพ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล


หลักสูตรที่คณะฯรับผิดชอบหลักสูตรที่คณะฯรับผิดชอบ

รับรองโดย สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น(43 หลักสูตร)

 • I. ระดับปริญญาตรี4หลักสูตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต

  • เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์

 • II. ระดับบัณฑิตศึกษาทางปรีคลินิก26หลักสูตร

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 14 สาขา (นานาชาติ 3)

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 12 สาขา (นานาชาติ 2 )

  • โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-แพทยศาสตรบัณฑิต

 • III. ระดับบัณฑิตศึกษาทางคลินิก13หลักสูตร

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 12สาขา

  • โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก


 • การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรที่คณะฯรับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2556

  โดย.. ไชยยงค์ กงศรี

  หัวหน้างานบริการการศึกษา

  ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  การรับสมัครหลักสูตรที่คณะฯรับผิดชอบแบ่งเป็น 3 ช่องทาง ดังนี้

  • รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของ คณะแพทยศาสตร์ มี 3 ช่วงการรับฯ

  • รับตรงโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • รับตรงโดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย


  ช่องทางที่ หลักสูตรที่คณะฯรับผิดชอบ1 ช่วงที่ 1รับตรง โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)สมัครวันที่ 25 มิ.ย. ถึง6 ก.ค. 2555

  สอบคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 1 วันที่ 14 กรกฏาคม 2555

  ประกาศผลสอบคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 1 วันที่ 17 กรกฏาคม 2555 (10 เท่า)

  สอบคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 28 กรกฏาคม 2555

  ประกาศผลสอบคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2555 (3 เท่า)

  เตรียมความพร้อมที่ สสจ. วันที่ 11 สิงหาคม- 7 ตุลาคม 2555

  เข้าค่ายฯ ที่คณะแพทย์ วันที่ 15-26 ตุลาคม 2555

  สอบวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555


  ช่องทางที่ 1 ช่วงที่ 1หลักสูตรที่คณะฯรับผิดชอบรับตรง โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

  สอบวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555

  ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

  ทดสอบขั้นตอนที่ 2 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2555

  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 7 ธันวาคม 2555

  รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 11-14 ธันวาคม 2555

  ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ วันที่ 14 ธันวาคม 2555

  ส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ วันที่ 15 ธันวาคม 2555


  จำนวนทุนแต่ละจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2556


  ลำดับขั้นตอนการดำเนินการลำดับขั้นตอนการดำเนินการ

  รับสมัคร 25 มิ.ย.-6 ก.ค.55

  คัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 1

  สาธารณสุขจังหวัด

  (สมัครผ่าน internet พิมพ์ใบสมัครส่ง สสจ.)

  สอบ 14 ก.ค.55

  ประกาศผล 17 ก.ค.55

  ส่งรายชื่อ 10 เท่าให้ คณะแพทย์

  คณะแพทยศาสตร์

  คัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2

  สอบ 28 ก.ค.55

  ประกาศผล 6 ส.ค.55

  ส่งรายชื่อ 3 เท่าให้ สสจ.

  เตรียมความพร้อม และเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ

  สาธารณสุขจังหวัด

  11 ส.ค.- 7 ต.ค.55

  เข้าค่ายเตรียมความพร้อม และเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ

  คณะแพทยศาสตร์

  15-26 ต.ค.55

  คณะแพทยศาสตร์

  สอบ ครั้งสุดท้าย

  27-28 ตุลาคม 2555


  1 2 3 mdx md02 dtx 1 15 2555
  ช่องทางที่ 1 ช่วงที่ 2 ลำดับขั้นตอนการดำเนินการรับสมัคร 3 โครงการMDX, MD02, DTXสมัครวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2555


  สอบวันที่ ลำดับขั้นตอนการดำเนินการ25-26 สิงหาคม 2555

  ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 18 กันยายน 2555

  ทดสอบขั้นตอนที่ 2 วันที่ 24-25 กันยายน 2555

  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2555

  รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 1-3 ตุลาคม 2555

  ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ วันที่ 15 ตุลาคม 2555

  ส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ วันที่ 27 ตุลาคม 2555


  จำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษาจำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษา

  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โดยความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ กับ คณะทันตแพทยศาสตร์)

  โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX) รับจำนวน 10 คน


  ช่องทางที่ 1 ช่วงที่ 3จำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษารับตรง โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD.)สมัครวันที่ 27 ส.ค. ถึง 7 ก.ย. 2555

  สอบวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555


  1 3 cpird
  ช่องทางที่ 1 ช่วงที่ 3จำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษารับตรง โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นCPIRD

  สอบวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555

  ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

  ทดสอบขั้นตอนที่ 2 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2555

  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 7 ธันวาคม 2555

  รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 11-14 ธันวาคม 2555

  ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ วันที่ 14 ธันวาคม 2555

  ส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ วันที่ 15 ธันวาคม 2555


  CPIRD: จำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษารับบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553-54

  รวมทั้งสิ้น จำนวน 74 คน


  2 001 10 24 2555
  ช่องทางที่ 2จำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษารับสมัครพร้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 001โควต้าสมัครวันที่ 10-24 สิงหาคม 2555


  สอบวันที่ จำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษา3-5 พฤศจิกายน 2555

  ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

  เลือกคณะ วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2555

  ประกาศผล วันที่ 17 ธันวาคม 2555

  ทดสอบขั้นตอนที่ 2 วันที่ 17-18 มกราคม 2556

  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2556

  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 25 มกราคม 2556

  Clearinghouse วันที่ 5 มีนาคม 2556

  รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 26 มีนาคม 2556

  ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ....... มีนาคม 2556


  จำนวนการรับเข้าศึกษาจำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษาปีการศึกษา 2556


  ช่องทางที่ 3จำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษารับตรง ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) ตามประกาศของ กสพท.รับสมัคร ประมาณ 1-31 สิงหาคม 2555สอบวิชาเฉพาะ 10 พฤศจิกายน 2555 สอบวิชาสามัญ 5-6 มกราคม 2556


  ยืนยันสิทธิ์ฯ วันที่ จำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษา4 กุมภาพันธ์ 2556

  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบขั้นตอนที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

  ทดสอบขั้นตอนที่ 2 วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2556

  สอบ O-NET 9-10 กุมภาพันธ์ 2556

  Clearinghouse 5 มีนาคม 2556

  รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา .....มีนาคม 2556

  ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ......มีนาคม 2556


  โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2556


  โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2556


  ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

  http://www.md.kku.ac.th

  http://home.kku.ac.th/admismd/

  ติดต่อสอบถามได้ที่...หน่วยรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

  โทรศัพท์ 0-4336-3407, 0-4336-3429

  โทรสาร0-4320-3755


  สวัสดีศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม


  ad