pastva n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PASTVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PASTVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

PASTVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

PASTVA. Typy pastevních systémů. Opatření související s přípravou zvířat na pastvu. Před pastevní sezónou zvířata parazitologicky vyšetřit (i v průběhu pastevní sezóny).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PASTVA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opat en souvisej c s p pravou zv at na pastvu
Opatření související s přípravou zvířat na pastvu
 • Před pastevní sezónou zvířata parazitologicky vyšetřit (i v průběhu pastevní sezóny).
 • 1 - 2 týdny před pastvou navykat zvířata na pastevní píci, tzn. přikrmovat senem. Tato doba je nutná k adaptaci bachorových mikroorganismů na jiný typ krmiva
principy ekologick ho zem d lstv ve vztahu k travn m porost m
Principy ekologického zemědělství - ve vztahu k travnímporostům
 • jsou dovolena používat pouze hnojiva pomalu rozpustná v půdě (vápenec, fosfáty), rozpustná minerální hnojiva jsou zakázaná
 • zvířata musí mít přístup na pastvinu během vegetační sezóny
 • krmná dávka přežvýkavců musí alespoň ze 60 % obsahovat zelenou píci z celkové potřeby sušiny a maximálně ze 40 % jadrného krmiva
 • důležitá je kontrola zdravotního stavu zvířete s cílem omezit rutinní podávání léků - chemoterapie tj. podávání léků na chemickém základě je povoleno u jednotlivého zvířete maximálně 3 x ročně
vzore ek pro v po et zat en pastviny

Vzoreček pro výpočet zatížení pastviny

MP = (PP x PV) / (0,04 x ŽH x DP)

legenda ke vzore ku zad n cvi n ho p kladu
Legenda ke vzorečku (+zadání cvičného příkladu!):
 • MP - odhad maximálního počtu zvířat, která mohou být na pastvině pasena celou pastevní sezónu. (kolik DJ?)
 • PP - celková plocha pastviny na celou pastevní sezónu. (př. 10 ha)
 • PV - odhadovaný průměrný výnos sušiny pastviny z 1 ha. (př. 4000kg/ha)
 • 0,04 - číslo, které znamená, že zvířata mají denní potřebu sušiny v průměru 4 % jejich živé hmotnosti.
 • ŽH - odhad průměrné živé hmotnosti paseného zvířete. (př. dojnice 550 kg, jalovice 350 kg, kůň 500 kg a ovce 60 kg)
 • DP - odhadnutá délka pastevní sezóny ve dnech (př. 153 dní - 1.5. - 30.9.)
2 krok

2. Krok

Výpočet:

(10 ha x 4000 kg/ha) / (0,04 x 550 x 153) = 11,8 Odpověď: Maximálně můžeme na dané pastvině pást 12 krav.

3 krok

3. Krok

Úkol: Vyjádřete zatížení pastviny v DJ/ha! Proto:

4 krok

4. Krok

Uvědomte si důležitý vztah:1 DJ = 500 kg živé hmotnosti zvířete

5 krok

5. Krok

Výpočet:

12 krav x 550 kg = 6600 kgOdpověď: Živá hmotnost krav celkem je 6600 kg.

6 krok

6. Krok

Kolik DJ je na pasené ploše 10 ha?

Výpočet:

6600 kg / 500 kg = 13,2 DJ

Odpověď: 10 ha spásané plochy je zatíženo 13,2 DJ.

7 krok

7. Krok

Kolik DJ připadá na 1 ha pastviny?

Výpočet:

13,2 DJ / 10 ha = 1,32 DJ /ha

Odpověď: Zatížení pastviny je 1,32 DJ / ha.

zad n dom c ho kolu

Zadání domácího úkolu:

Máme daný počet zvířat (10 ks jalovic s průměrnou živou hmotností 350 kg), délka pastevní sezóny 153 dní, odhadovaný průměrný výnos sušiny pastviny z 1 ha 4000 kg/ha.

Otázka: Jak velká je potřebná plocha pastviny v ha?