16 1 vztlakov s la n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
16.1 Vztlaková síla PowerPoint Presentation
Download Presentation
16.1 Vztlaková síla

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

16.1 Vztlaková síla - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika. Při koupání ve vodě jste určitě zjistili, že vás voda nadnáší. 16.1 Vztlaková síla.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '16.1 Vztlaková síla' - boris-curry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
16 1 vztlakov s la

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika

Při koupání ve vodě jste určitě zjistili,

že vás voda nadnáší.

16.1 Vztlaková síla

Tato síla se nazývá vztlaková.

Jak vzniká?

Na čem závisí?

Autor: Mgr. Hana Jirkovská

16 2 co u um me

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika

16.2 Co už umíme

 • Tlak a tlaková síla
 • Částicová stavba a vlastnosti kapalin
 • Gravitační síla Země –

Fg = m . g

 • Objem hranolu, válce a krychle – , kde Sp je obsah podstavy,

V= Sp . v

v je výška tělesa

 • Výpočet hmotnosti– , kde ρ je hustota tělesa a V je objem tělesa

m= ρ . V

 • Spojené nádoby– hladina kapaliny je v nich všude ve stejné výšce
 • Skládání sil opačného směru– , kde F1 je větší síla než F2, směr

F= F1 – F2

výslednice F je stejný jako směr F1

16 3 nov pojmy

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika

– tlaková síla kapaliny, značka Fh

 • Hydrostatická síla
 • Kapalina působí tlakovou silou kolmo na všechny plochy, které se v ní nacházejí

16.3 Nové pojmy

(dno, stěny a další, působí i vzhůru).

 • Její příčinou je gravitační síla Země.
 • Odvození vzorce pro hydrostatickou sílu
 • Na volné dno válce působí svisle vzhůru síla Fh.
 • Do válce lijeme vodu.
 • Dno odpadne ve chvíli, kdy jsou na ně působící síly v rovnováze.
 • To nastane, když bude hladina vody ve válci stejně vysoko jako
 • Jsou to Fh působící vzhůru a Fg vody ve válci působící dolů.

hladina vody ve velké nádobě.

Fg = Fh

m . g = V . ρ . g = S . h . ρ . g

Fh = S . h . ρ . g

S – obsah dna válce, h – výška sloupce vody ve válci (stejná jako hloubka, v níž je dno válce), ρ – hustota vody, g – gravitační zrychlení

ph = Fh : S = h . ρ . g

 • Hydrostatický tlak –
16 4 v klad nov ho u iva

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika

1)

Odvození vztlakové síly

16.4 Výklad nového učiva

 • Vztlaková síla má značku Fvz, jednotky N (newton).
 • Je to výslednice všech hydrostatických sil působících

v kapalině na těleso.

 • Síly působící ze stran se vzájemně ruší.
 • Síla působící na horní plochu je Fh1.
 • Síla působící na dolní plochu je Fh2.
 • Protože h2 je větší než h1, tak i Fh2 je větší než Fh1.
 • Jejich výslednice

Fh1 = S . h1 . ρ . g

Fh2 = S . h2 . ρ . g

Fvz = Fh2 – Fh1 = (h2 – h1) . S . ρ . g = V . ρ . g

2)

Zjištění vztlakové síly pokusem a měřením

 • Rozdíl mezi tahovou silou tělesa na siloměr ve vzduchu

a v kapalině je způsoben vztlakovou silou kapaliny.

 • Těleso je kapalinou nadnášeno.
16 5 procvi en a p klady

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika

1. Do tří sklenic různého tvaru se stejným obsahem dna je nalita kapalina do stejné výšky.

16.5 Procvičení a příklady

a) Jsou hmotnosti kapaliny stejné nebo

různé?

b) Jsou gravitační síly Země působící na

kapalinu stejné nebo různé?

c) Jsou hydrostatické síly působící

na dna sklenic stejné nebo různé?

Odpověď:

c) Stejné – protože hydrostatická síla závisí na obsahu

a)Různé.

b)Různé.

dna, výšce sloupce kapaliny, hustotě kapaliny a gravitačním zrychlení. Tyto hodnoty jsou u všech tří sklenic stejné.

2. Proč je přehradní zeď směrem dolů rozšířená?

Protože hydrostatický tlak závisí na hloubce vody. Čím je hloubka větší, tím větším tlakem voda na zeď působí.

Odpověď:

16 6 n co nav c pro ikovn

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika

1)

Tři hliníkové kuličky různého objemu jsou zcela ponořeny do vody. Na kterou kuličku

16.6 Něco navíc pro šikovné

působí voda největší vztlakovou silou?

Odpověď:

Na kuličku b) – protože má největší objem.

2)

Na které ze dvou stejných ocelových závaží působí větší vztlaková síla?

Odpověď:

Na závaží ve vodě – protože ethanol má menší hustotu než voda.

16 7 clil lifting force

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics

Vocabulary

vztlaková síla – lifting forcepotopit se – to dive

hydrostatický tlak – hydrostaticalpressureploutve – fins

hloubka – depth

potápění bez kyslíkového přístroje – freediving

16.7 CLIL – Lifting force

Freediving

Czech Martin Štěpánek dived in May 2003 on the open sea in Cyprus only with the fins to the depth of 93 metres. It took 3 minutes and 34 seconds.

What was the hydrostatical pressure?

ph = h . ρ . g

h = 93 m

ρ = 1020 kg/m3

g = 10 N/kg

ph = x Pa

ph = 93 . 1020 . 10

Ph = 948 600 Pa = 0,95 MPa

The hydrostatical pressure in the depth 93 metres was 0,95 MPa.

16 8 test znalost

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika

Správné odpovědi:

Jaký je účinek vztlakové síly?

Jak závisí hydrostatický tlak na hloubce?

16.8 Test znalostí

 • c)
 • a)
 • d)
 • b)
 • Nelze určit.
 • Nezávisí.
 • Nepřímo úměrně.
 • Přímo úměrně.
 • Zvětšuje sílu gravitační.
 • Zmenšuje třecí sílu.
 • Zmenšuje gravitační sílu.
 • Nemá žádný účinek.

Vzorec pro výpočet hydrostatického tlaku je?

Ve vzorci pro výpočet hydrostatické síly není …

 • čas t
 • obsah S
 • hustota ρ
 • hloubka h
 • h . ρ . g . S
 • h . ρ . g
 • h . ρ
 • h . m
slide9

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika

16.9 Použité zdroje

 • Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003 (slide 3, 4, 5, 6)
 • Obrázky:
 • Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003, str. 117 (slide 6)
  • http://www.novinky.cz/cestovani/exotika/173901-dovolena-pro-fajnsmekry-izrael-si-vas-ziska-svou-jedinecnou-atmosferou.html (slide 1)
  • http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/82523/moravsky-potapec-jaronek-mel-jsem-zraloci-kamaradku-rozarku.html (slide 1)
  • http://hobby.blesk.cz/clanek/hobby-zahrada/138873/pruvodce-bazeny-podle-vasi-penezenky.html (slide 1)
  • http://www.hackmath.net/cz/priklad/152 (slide 2)
  • http://www.leybold.edufor.cz/ (slide 2)
  • http://fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=960 (slide 2)
  • http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/7/kapaliny/uvod.htm (slide 3)
  • http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/7/kapaliny/vztlakka.htm (slide 4)
  • http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4d656368616e696b61h&key=274 (slide 4)
  • http://web3.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=15644 (slide 5)
  • http://www.navodarsekim.wz.cz/testy/fyzika/7/2_kapaliny_a_plyny/7_24.HTM (slide 5)
  • http://www.gapinternshipsthailand.com/gap-year-thailand/apnea-freediving-course.html (slide 7)
slide10

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika

16.10 Anotace