M l m ngfald i m l 2
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

MÅÅL - Mångfald i Mål 2. Marie Eriksson, Sthlm Jämt. Jämställdhetspolitik inom EU. När EG bildades 1958 infördes principen om att kvinnor och män skulle ha lika lön för lika arbete

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - booth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M l m ngfald i m l 2

MÅÅL - Mångfald i Mål 2

Marie Eriksson, Sthlm Jämt


J mst lldhetspolitik inom eu
Jämställdhetspolitik inom EU

 • När EG bildades 1958 infördes principen om att kvinnor och män skulle ha lika lön för lika arbete

 • Sedan 1999 ingår jämställdhet mellan kvinnor och män som ett mål för EU:s verksamhet. Jämställdhetsfrågorna ska integreras i all EU-verksamhet

 • Europeiskt jämställdhetsinstitut i Litauen

 • Plan för jämställdhetsarbetet 2006-2010


Samlad plan f r j mst lldhets arbetet 2006 2010
Samlad plan för jämställdhets-arbetet 2006-2010

Kommissionen vill prioritera sex områden:

 • Uppnå ekonomiskt oberoende för kvinnor och män

 • Förbättra möjligheterna att förena arbete och familjeliv

 • Stödja kvinnors och mäns lika deltagande i beslutsfattande

 • Bekämpa könsbaserat våld och människohandel

 • Avskaffa könsstereotyper i samhället

 • Stödja jämställdhet utanför EU


Strukturfonderna 2007 2013
Strukturfonderna 2007-2013

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006

 • Artikel 16 – Medlemsstaterna och kommissionen skall se till att jämställdhetsperspektivet främjas under de olika etapperna av fondernas genomförande.

  Erforderliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktions-hinder, ålder och sexuell läggning under de olika etapperna av genomförandet.


Nationell j mst lldhetspolitik
Nationell jämställdhetspolitik

 • Jämn fördelning av makt och inflytande

  Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

 • Ekonomisk jämställdhet

  Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

 • En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

  Kvinnor och män ska skall ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

 • Mäns våld mot kvinnor skall upphöra

  Kvinnor och män, flickor och pojkar, skall ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.Regionalfonden
Regionalfonden

Programmets horisontella mål är att:

 • Kvinnliga företagare i högre utsträckning deltar i affärsnätverk, samverkan med FoU, kluster samt insatser för affärsutveckling och kapitalförsörjning.

 • Kvinnor och män med utländsk bakgrund i högre utsträckning deltar på arbetsmarknaden samt att företagare med utländsk bakgrund i högre utsträckning deltar i affärsnätverk, samverkan med FoU, kluster och insatser för affärsutveckling och kapitalförsörjning.


Kriterier
Kriterier

Vilken påverkan har projektet på jämställdhet?

 • Syftar direkt till att öka jämställdheten

 • Har en övervägande positiv påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv

 • Har en övervägande negativ påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv

 • En bilaga med utförlig beskrivning


Insatsomr de 1
Insatsområde 1

 • Hur kan jämställdhet, integration och mångfald bidra till att utveckla storstadens innovativa miljöer?

 • Mångfald för ökad innovationsförmåga och stärkta internationella kontakter

 • Tillgodose arbetskraftsbehovet

 • Arbeta med efterfrågan - arbetsgivarna

 • Fler företag ägda av kvinnor i satsningar på affärsnätverk och kluster


Insatsomr de 2
Insatsområde 2

 • Hur kan jämställdhet, integration och mångfald bidra till företagsutveckling?

 • 2 400 företag ska få affärsrådgivning varav 40/60 % ska ägas av kvinnor/män och 25 % av kvinnor och män med utländsk bakgrund

 • Öka nyföretagande bland kvinnor och män med utländsk bakgrund samt tillgång till kapital

 • Stötta nyföretagande bland kvinnor samt satsa på expansion, tillväxt och kapitalförsörjning


Insatsomr de 3
Insatsområde 3

 • Hur kan jämställdhet, integration och mångfald bidra till tillgänglighet?

 • 6 projekt varav 2 ska ha ökad jämställdhet som huvudmålsättning och 2 ökad mångfald och integration

 • Öka tillgängligheten till arbete och utbildning i områden med hög andel invånare med utländsk bakgrund

 • Tillgänglighet för både kvinnor och män


Socialfonden
Socialfonden

 • I enlighet med EU:s förordningar ska jämställdhet mellan kvinnor och män och integrering av ett jämställdhets- perspektiv främjas under de olika etapperna i Socialfondernas genomförande. Jämställdhets-perspektiven ska därför beaktas i alla Socialfondens projekt.Regional strategi
Regional strategi

 • Att stärka ställningen som attraktiv region genom att livsvillkoren för kvinnor och män blir jämställda

 • Att var en fortsatt stark kunskapsregion för

  jämställdhet och genusområdet där regionala

  beslut och insatser är jämställdhetsintegrerade

 • Att vara en ledande tillväxtregion i Europa där jämställdhet bidrar till regional utveckling och tillväxt


Regional strategi1
Regional strategi

Sex strategier för länets jämställdhetsarbete:

 • Att ta fram och tillämpa kunskap och fakta

 • Att bredda arbetsmarknaden för kvinnor och män

 • Att arbeta för att bryta ojämställda livsvillkor

 • Att motverka våld mot kvinnor

 • Att stödja och utveckla företagande och innovationer

 • Att stärka och utveckla samarbete med Östersjö- regionen och i internationella sammanhang


ad