REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ - PowerPoint PPT Presentation

booker
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
Presentation Description
339 Views
Download Presentation

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

  2. 1. W pracowni komputerowej mogą przebywać tylko ci uczniowie, którzy mają w danym czasie zajęcia z informatyki zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. 2. Do pracowni komputerowej należy wchodzić pojedynczo i powoli. 3. Uczeń w pracowni komputerowej zajmuje ściśle przydzielone mu miejsce przy komputerze. 4. Uczeń ma obowiązek dbać o zajmowane przez siebie miejsce i nie powinien go zmieniać. 5.Uczeń wykonuje polecenia nauczyciela.

  3. 6. W czasie zajęć w pracowni komputerowej zabrania się: • opuszczania swego miejsca pracy • wstawania • rozmów • jakiegokolwiek przeszkadzania innym użytkownikom komputerów • samowolnego włączania i wyłączania komputerów • jakichkolwiek zmian w systemie operacyjnym, sieci i oprogramowaniu • instalowania jakiegokolwiek oprogramowania • samowolnego używania dyskietek i CD-romu

  4. samowolnego korzystania z usług internetowych • samowolnego uruchamiania programów i aplikacji • samowolnego usuwania oprogramowania oraz operacji na plikach • spożywania posiłków, picia napojów i żucia gumy. • 7. Uczeń powinien powiadomić natychmiast nauczyciela o: • wszelkich usterkach i uszkodzeniach • nieprawidłowościach w działaniu systemu operacyjnego i oprogramowania

  5. 8. Uczeń ma obowiązek szanować meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne. 9. Rodzice ucznia (lub prawni opiekunowie), który celowo zniszczy lub uszkodzi jakikolwiek sprzęt komputerowy ponoszą koszty jego naprawy lub wymiany.