Infotund “Abiks puudega inimesele”
Download
1 / 24

Infotund “Abiks puudega inimesele” 29.01.2009 Tauno Asuja, tegevjuht - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Infotund “Abiks puudega inimesele” 29.01.2009 Tauno Asuja, tegevjuht Tallinna Puuetega Inimeste Koda. Ümberkorraldustest tööealiste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmisel ja püsiva töövõimetuse tuvastamisel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Infotund “Abiks puudega inimesele” 29.01.2009 Tauno Asuja, tegevjuht' - booker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Infotund “Abiks puudega inimesele”

29.01.2009

Tauno Asuja, tegevjuht

Tallinna Puuetega Inimeste Koda


 • Ümberkorraldustest tööealiste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmisel ja püsiva töövõimetuse tuvastamisel

 • 1. oktoobril 2008 rakendunud uus kord, mis puudutab peamiselt tööealistele inimestele (16-aastaste kuni vanaduspensioniealiste) puude raskusastme ja sotsiaaltoetuste määramist ning püsiva töövõimetuse tuvastamise korda.


 • Alates 2000.aastast tehakse ekspertiise raviarsti poolt esitatud terviseseisundi kirjelduse alusel, ilma et ekspertarst inimest näeks- puue ja püsiv töövõimetus tuvastatakse dokumentide alusel.

 • Raviarst, kes on inimest näinud, omab kõige objektiivsemat ülevaadet tema tervislikust seisundist.

 • Raviarsti andmed on piisavaks aluseks ekspertiisi tegemisel.

 • Inimese jaoks on aga asjaajamine lihtsustunud, kuna puudub vajadus käia mitme arsti vastuvõtul. • Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamisest ning sotsiaaltoetusest lähemalt.

 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel määratav ja makstav sotsiaaltoetus on toetus, mille eesmärgiks on osaliselt katta puudest tulenevat lisakulu, olgu see siis  abivahendite soetamiseks või teise inimese abi saamiseks.


 • Laste ja vanaduspensioniealiste puude raskusastme ja sotsiaaltoetuse maksmises põhimõttelisi muudatusi ei ole.

 • Puude raskusastme tuvastamise aluseks on jätkuvalt kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajadus ning kõik sama puude raskusastmega inimesed saavad ühesugust sotsiaaltoetust.


 • Muudatus puudutab tööealisi puudega inimesi. sotsiaaltoetuse maksmises põhimõttelisi muudatusi ei ole.

 • Kui seni määrati puude raskusaste ka neile lähtuvalt kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajadusest, siis nüüdsest tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt inimese  igapäevasest tegutsemis- ja ühiskonnaelus osalemise piirangutest.


 • Puude raskusasted: sotsiaaltoetuse maksmises põhimõttelisi muudatusi ei ole.

 • sügav, kui inimese igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on täielikult takistatud; 

 • raske,  kui inimese igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on piiratud;

 • keskmine,  kui inimese igapäevases tegutsemises või ühiskonnaelus osalemises esineb raskusi.


 • Sotsiaaltoetust makstakse igale puudega tööealisele inimesele individuaalses määras, lähtuvalt just tema puudest tingitud lisakuludest.

 • Lisakulu on puudest tingitud takistuste vähendamiseks vähemalt kord kuus tehtavad kulutused ravimitele, transpordile, abivahendite korrashoiule, majapidamisele, kommunikatsioonivahendite kasutamisele, riietusele ja jalatsitele, mida ei finantseerita ravikindlustuse ja riigieelarve muudest vahenditest.


 • Puudest tulenevad lisakulud tuvastatakse, arvestades tööealise inimese vajadusi (ravimid, transport, abivahendid, erivajadused riietusele ja jalatsitele, suurenenud majapidamiskulutuste hüvitamise vajadus, kommunikatsioonivahendid) ja tema kompenseerimata funktsioonihäirete suurusi.

 • Lisakulude suuruse arvutamiseks on välja töötatud algoritm.


 • Puude raskusaste ja puudest tulenevad lisakulud tuvastatakse kestusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat.

 • Tööealisele puudega inimesele määratakse puude raskusaste mitte kauemaks kui vanaduspensioni eani.

 • Alates 1. oktoobrist 2008. a ei sõltu puudega tööealise inimese toetus puude raskusastmest, vaid määratakse lisakulude alusel suuruses 260 – 840 krooni.


 • Eelkirjeldatud individuaalne lähenemine tingis muudatuse tegemise vajaduse ka ekspertiisitaotluses, mis on senisest nüüd oluliselt mahukam ja üksikasjalikum.

 • Taotluse vorm, mis on kättesaadav pensioniametite klienditeenindustes ja Sotsiaalkindlustusameti kodulehel (www.ensib.ee), sisaldab etteantud vastusevariantidega küsimusi inimese võimete ning igapäevaeluga toimetuleku kohta.


 • Kuidas taotleda puude raskusastet ja töövõime kaotuse protsenti?

 • Nagu varemgi, esitab (kohapeal või posti teel) inimene ekspertiisitaotluse pensioniametile ja pensioniamet võtab ühendust tema pere- või raviarstiga.

 • Arst täidab terviseseisundi kirjelduse ja esitab pensioniametile, kus tehakse ekspertiis.

 • Täpselt sama skeemi alusel ka töövõime kaotuse protsendi tuvastamine.

 • Varasemalt esitas inimene ekspertiisitaotluse arstile, arst lisas terviseseisundi kirjelduse ning saatis mõlemad vormid pensioniametile.


 • Kui inimesel tekib taotluse täitmisel küsimusi, siis tuleks pöörduda pensioniametite klienditeenindajate poole, kuid abi saab ka Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16106.

 • Võimalus eestikeelset ekspertiisitaotlust täites abimaterjalina kasutada taotluse venekeelset tõlget, mis on saadaval Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.
 • Muudatustest püsiva töövõimetuse tuvastamisel sotsiaaltoetust. See hoiab kokku aega ja võimaldab määrata sotsiaaltoetuse kohe pärast puude raskusastme tuvastamist..

 • Püsiv töövõimetus tuvastatakse lähtudes inimese terviseseisundist, hinnates inimese tervisehäire mõju tema töövõimele. Püsiva töövõime kaotuse ulatuse ehk protsendi  määramise alustes muudatusi tehtud ei ole.

 • Alates 1. oktoobrist 2008 muutus üksnes  püsiva töövõimetuse taotlemise kord.


 • Kui seni läks inimene ekspertiisitaotlusega raviarsti juurde, kes selle koos taotleja terviseseisundi kirjeldusega pensioniametisse saatis, siis nüüd tuleb inimesel pöörduda kõigepealt pensioniametisse.

 • Tema terviseseisundi kirjelduse küsib raviarstilt pensioniamet ise, inimene sellepärast muret tundma ei pea.


 • Püsiva töövõimetuse tuvastamisel: juurde, kes selle koos taotleja terviseseisundi kirjeldusega pensioniametisse saatis, siis nüüd tuleb inimesel pöörduda kõigepealt pensioniametisse.

 • NB! Enne pensioniametile taotluse esitamist peab taotleja olema käinud raviarsti vastuvõtul ja visiidist ei tohi olla möödas rohkem kui 3 kuud.

 • Kui selgub, et ettenähtud aja jooksul ei ole arsti külastatud, siis enne püsiva töövõimetuse taotlemist tuleb ennast raviarsti juurde järjekorda panna. • Arvestada tuleb pikenenud menetlusajaga. töövõimetuspensioni.

 • Ekspertiisitaotluste menetlemine võtab aega ligikaudu poolteist kuud, kui kõik ekspertiisiks vajalikud dokumendid on olemas.

 • Pikenenud menetluse tõttu inimene rahas ei kaota, pension või toetus määratakse taotluse esitamisest.


 • Kuidas toimida siis, kui otsus tundub ebaõiglane! töövõimetuspensioni.

 • Otsuse saab vaidlustada Sotsiaalkindlustusameti juures tegutsevas vaidluskomisjonis, esitades selleks kirjaliku kaebuse e vaide.

 • Vaidluste lahendamiseks tehakse  täiendav ekspertiis ning küsitakse vajadusel juurde täiendavaid andmeid, mistõttu on vaidluse menetlemise tähtaeg  kuni kolm kuud.

 • Täiendav informatsioon puude raskusastme tuvastamise ja puudest tulenevate lisakulude määramise ning püsiva töövõimetuse tuvastamise korra kohta on saadaval Sotsiaalkindlustusameti kodulehel, aadressil www.ensib.ee.Tpik kontakt
TPIK kontakt puudest tulenevate lisakulude määramise ning püsiva töövõimetuse tuvastamise korra kohta on saadaval Sotsiaalkindlustusameti kodulehel

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Endla 59; 10615 Tallinn

e-mail:[email protected]

http://www.tallinnakoda.ee

telefon: 6554161


ad