Muistelusta merkityksi
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

MUISTELUSTA MERKITYKSIÄ. Kulttuurisen toimintaympäristön kehittäminen vanhustenkeskuksessa. LÄHTÖKOHTANA IKU STADIA -PROJEKTI. Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt Osahanke Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 hankeklusteria, Innovatiivinen kaupunki –ohjelmassa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bonnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Muistelusta merkityksi l.jpg

MUISTELUSTA MERKITYKSIÄ

Kulttuurisen toimintaympäristön kehittäminen vanhustenkeskuksessa


L ht kohtana iku stadia projekti l.jpg
LÄHTÖKOHTANA IKU STADIA -PROJEKTI

 • Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt

 • Osahanke Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 hankeklusteria, Innovatiivinen kaupunki –ohjelmassa

 • Opinnäytetyömme liittyy IKU Stadian toiseen päätutkimustehtävään: toimintakykyä tukevien toimintatapojen mallin tuottamiseen


Ty mme tarkoitus l.jpg
TYÖMME TARKOITUS

 • Opinnäytetyöllämme on kaksi tavoitetta:

 • Kehittää muisteluryhmän työskentelymalli

 • Tuottaa tietoa IKU Stadia -projektille


Teoriat taustalla l.jpg
TEORIAT TAUSTALLA

 • Psykologi Tony Dunderfeltin (1999) elämänkaaripsykologia

 • Vanhuus ilmiönä

 • Kokonaisvaltainen toimintakyky

 • Ympäristön ja taiteen merkitys ikääntymisessä

 • Muistelutyö

 • Innostaminen, osallisuus ja elämyksellisyys


Tutkimuskysymykset l.jpg
TUTKIMUSKYSYMYKSET

 • Millaisia kulttuuriseen toimintaympäristöön liittyviä merkityksellisiä tekijöitä vanhukset tuovat esille elämänkaarensa eri vaiheista?

 • Mitkä näistä merkityksellisistä tekijöistä vanhukset kokevat mielekkäiksi vanhusten- keskuksen kulttuurisen toimintaympäristön kehittämisessä?


Tutkimusmenetelm t l.jpg
TUTKIMUSMENETELMÄT

 • Laadullinen toimintatutkimus, jossa korostuu toiminnallisuus

 • Puoli-strukturoitu ryhmähaastattelu

 • Aineistolähtöinen analyysi ja teemoittelu


Kohderyhm l.jpg
KOHDERYHMÄ

 • Kontulan vanhustenkeskuksen päivätoimintaryhmä Päivikki

 • Ryhmään osallistui viidestä kahdeksaan henkilöä

 • Keski-ikä: 84,5 vuotta

 • Kuusi kokoontumiskertaa, kesto: 2,5 h/ kerta


Muistelukerrat l.jpg
MUISTELUKERRAT

 • Perustuivat Dunderfeltin elämänkaaripsykologian vaiheisiin

 • Neljä virittävää taidemateriaalia: maalaustaiteen kuvat, elokuva, dokumentit ja äänikirja


Muistelukerrat11 l.jpg
MUISTELUKERRAT

 • Tuloksina neljä teemaa:

 • Luonto ja ympäristö

 • Sosiaaliset suhteet

 • Vapaa-aika

 • Koti


Johtop t kset l.jpg
JOHTOPÄÄTÖKSET

 • Näiden neljän teeman huomioiminen ja hyödyntäminen kulttuurisen toiminta-ympäristön suunnittelussa ja kehittämisessä

 • Kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukeminen ympäristössä: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen


Johtop t kset13 l.jpg
JOHTOPÄÄTÖKSET

 • Laitosympäristön oltava kodinomainen ja sen on tarjottava samanlaisia, yksilökohtaisia kiinnekohtia kuin vanhuksella on ollut kotonaan

 • Kulttuurisen toimintaympäristön oltava muunneltavissa eri sukupolvien merkityksellisten tekijöiden mukaan


Millaisen ymp rist n tarjoamme vanhuksillemme l.jpg

”Ei oo totta,

tää on meidän ikkuna,

tää on ihan mun

lapsuuden kodin näkönen!”

MILLAISEN YMPÄRISTÖN TARJOAMME VANHUKSILLEMME?


ad