BAZNE STUDIJE Marina Marković PAP/RAC Voditelj programa marina.markovic@ppa.t-com.hr - PowerPoint PPT Presentation

bonnie
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAZNE STUDIJE Marina Marković PAP/RAC Voditelj programa marina.markovic@ppa.t-com.hr PowerPoint Presentation
Download Presentation
BAZNE STUDIJE Marina Marković PAP/RAC Voditelj programa marina.markovic@ppa.t-com.hr

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
BAZNE STUDIJE Marina Marković PAP/RAC Voditelj programa marina.markovic@ppa.t-com.hr
191 Views
Download Presentation

BAZNE STUDIJE Marina Marković PAP/RAC Voditelj programa marina.markovic@ppa.t-com.hr

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BAZNE STUDIJE Marina Marković PAP/RAC Voditelj programa marina.markovic@ppa.t-com.hr http://www.pap-thecoastcentre.org Black Sea Montenegro 1

 2. KONCEPT Koje bazne studije Općeniti predloženi sadržaj studija Način izrade Zašto se studije pripremaju Vremenski okvir

 3. KOJE BAZNE STUDIJE ANALIZA PRIRODNIH RESURSA BIORAZNOLIKOST I ZAŠTITA PRIRODE ANALIZE VODNIH RESURSA EROZIJA OBALNI PROCESI I RIZICI SEIZMIČKI RIZICI UTJECAJIKLIMATSKIH PROMJENA SOCIO-EKONOMSKI PROFIL CILJANE SOCIO-EKONONSKE ANALIZE DEMOGRAFSKI POTENCIJALI REZIDENCIJALNI TURIZAM

 4. GENERALNI KONCEPT STUDIJA PREGLED POSTOJEĆEG STANJA ANALIZA KLJUČNIH PROBLEMA I TRENDOVA UZROCI PROBLEMA - DPSIR MJERE POKAZATELJI - PRAĆENJE KARTOGRAFSKI PRIKAZ - GIS

 5. PRELIMINARNI SADRŽAJ STUDIJA KLJUČNA (UGROŽENA) STANIŠTA POSTOJEĆA I PLANIRANA ZAŠ.PO. TIP I ZONE OSOBITOG PRITISKA POSTOJEĆA I PLANIRANA ZAŠ.PO. MJERE / PRIJEDLOG PRIORITETNIH ZONA ZAŠTITE

 6. REŽIMI, STATUS I TRENDOVI PRITISCI (TIP/ZONE) IZVORI ZAGAĐENJA POTREBNE MJERE PRELIMINARNI SADRŽAJ STUDIJA POKAZATELJI (PRAĆENJE)

 7. PRELIMINARNI SADRŽAJ STUDIJA KLJUČNI OBALNI PROCESI PRITISCI I POKRETAČI ANALIZA UTICAJA POSTOJEĆIH I PLANIRANIH OBJEKATA (odabrani lokaliteti npr. Bojana) ZONE i INTEZITET MOGUĆIH UTJECAJA POTREBNE MJERE/ POKAZATELJI

 8. PRELIMINARNI SADRŽAJ STUDIJA ANALIZA STANJA I TRENDOVA DETALJNIJA OBRADA – TERENSKO ISTRAŽIVANJE OBALNA OGRANIČENJA I MOGUĆNOSTI MJERE I PORTFOLIO MOGUĆIH INV. PROJEKATA

 9. IZRADA STUDIJA • Preliminarni sadržaj • Konsultacije sa nadležnim institucijama i obrađivačem PPOP oko konačnog sadržaja (uzimajući u obzir determ.faktore) • Korištenje POSTOJEĆIH podataka • Ciljano TERENSKO istraživanje, po potrebi • Determinirajući faktori: VRIJEME, RESURSI, PODACI • Usklađivanje s PPOP • Uključivanje drugih institucija UNESCO-IHP, MedPartnership? • Usklađivanje s drugim projektima u tijeku • Konsultacije (mišljenje, primjedbe) oko konačnih rezultata

 10. ANALIZE OSJETLJIVOSTI PPOP ODABRANE STUDIJE OBALNA BAZA PODATAKA GIS PLAN I STRATEGIJA IUOP SEA PRIHVATNI KAPACITETI ČEMU OVE STUDIJE? • Ključne teme predviđene Protokolom IUOP • Nadopunjuje bazne studije u sklopu PPOP; važna suradnja s obrađivačem odn MORiT • Promjena dosadašnje prakse; prostorni prikaz rezultata

 11. PREGLED STANJA JUL 2012 (osim klimatskih promjena) KLJUČNI PROBLEMI KARTOGRAFSKI PRIKAZIPRIORITNA PODRUČJA MJERE SEPTEMBAR 2012 KONAČNO IZVJEŠĆE OKTOBAR 2012 VREMENSKI OKVIR USKLAĐIVANJE S IZRADOM PPOP