PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA - PowerPoint PPT Presentation

przewlek a niewydolno ylna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA

play fullscreen
1 / 37
Download Presentation
PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA
524 Views
bonita
Download Presentation

PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA Współczesne metody leczenialek. med. Paweł Bodzenta

 2. Przewlekła niewydolność żylna jest to zespół objawów związanych z utrudnieniem odpływu żylnego. -w populacji europejskiej u 25-50% osób w wieku 30-70 lat stwierdza się różnego stopnia żylaki. -kobiety chorują częściej (pow.50%)niż mężczyźni(ok.30%) -u około 1% chorych dochodzi do powstania owrzodzenia żylnego. -leczenie wiąże się ze znacznymi kosztami wynoszącymi 2-3% budżetu ochrony zdrowia w krajach wysoko rozwiniętych. -

 3. Budowa układu żylnego kończyny dolnej -Układ żył powierzchownych -Układ żył głębokich -Żyły przeszywające

 4. Międzynarodowa klasyfikacja CEAP przewlekłej niewydolności żylnej Kolejne litery CEAP oznaczają: *stan kliniczny – „C”( clinical changes) *etiologię– „E” (etiology) *anatomię- „A” (anatomy) *patofizjologię-” P” (pathophysiology)

 5. Klasyfikacja kliniczna

 6. Klasyfikacja etiologiczna chorób żył

 7. Klasyfikacja anatomiczna chorób żył

 8. Klasyfikacja patofizjologiczna chorób żył

 9. Przykład 1: C2 Ep As2,3 Pr–żylaki pnia żyły odpiszczelowej pierwotne z refluksem. Przykład 2:C2,3,4,6 Es-As,p,d-Pr 2,3,13,14,15,17,18/o13,14 -żylaki z obrzękiem, zmianami skórnymi i czynnym owrzodzeniem (C2,3,4,6) spowodowane zmianami pozakrzepowymi (Es), obejmującymi żyły powierzchowne, przeszywajace i żyły głębokie (As,p,d) przy mechanizmach patogenetycznych obejmujących całą żyłę odpiszczelową, żyłę udową powierzchowną , podkolanową, piszczelową ,strzał- kową oraz żyły przeszywające uda i podudzia (r 2,3,13,14,15,17,18) jak również zmiany pozakrzepowe o charakterze niedrożności w żyle udowej powierzchownej i żyłach podkolanowych (o13,14)

 10. KLASYFIKACJA KLINICZNA C0 - brak widocznych oraz wyczuwalnych oznak choroby C0s – objawy charakterystyczne dla początkowej fazy zaburzeń żylnych: uczucie ciężkości nóg, świąd, pieczenie stóp, bóle, zwłaszcza wieczorem, kurcze łydek w nocy.

 11. C1 – teleangiektazje, żyły siatkowate, siatka żylna wokół kostek. Teleangiektazje popularnie nazywane pajączkami żylnymi to naczynia śródskórne sr<1mm.Mogą stanowić jedynie problem kosmetyczny lub towarzyszyć poważniejszym zaburzeniom. Żyły siatkowe to niewyczuwalne żyły podskórne o śr. 1-3mm często występują z teleangiektazjami. .

 12. C2 – żylaki Żylaki to poszerzone, wyczuwalne, zwykle o krętym, przebiegu żyły podskórne o śr. powyżej 3mm

 13. C3- obrzęk podudzia bez zmian skórnychnajczęściej asymetryczny, ustępujący po nocnym wypoczynku.

 14. C4- Zmiany skórne związane z PNŻC4A -przebarwienia, wyprysk żylny skórny lub obie te zmiany razemC4B- zwyrodnienie skórno-tłuszczowe, zanik biały lub obie te zmiany równocześnie.

 15. C5 – zmiany skórne z blizną po zagojonym owrzodzeniuC6 – zmiany skórne z aktywnym owrzodzeniem

 16. Badanie USG/Doppler powinno uwzględniać: -drożność, obecność skrzeplin oraz ewentualny przepływ wsteczny zarówno w układzie głębokim jak i powierzchniowym -opis ujścia żyły odpiszczelowej z uwzględnieniem stanu zastawki ostialnej, obecność ewentualnego refluksu i opis uchodzących w tej okolicy dopływów żyły odpiszczelowej -opis przebiegu niewydolnej żyły odstrzałkowej ze szczególnym uwzględnieniem wysokości jej ujścia względem szpary stawu kolanowego -wymiary żyły odpiszczelowej na wysokości uda i podudzia oraz szerokość żyły odstrzałkowej -Informacje powinny dotyczyć obecności i wysokości względem podłoża niewydolnych żył przeszywających -obecność innych połączeń pomiędzy dużymi pniami naczyniowymi

 17. WYROBY UCISKOWE

 18. KLASY UCISKU I KLASA, niewielki ucisk- ciśnienie wynosi 18-25mm Hg. Stosuje się w profilaktyce DVT u pacjentów chodzących , w przypadkach mniejszych żylaków i niewielkich dolegliwości. II KLASA, umiarkowany ucisk, rzędu 26-34mm Hg. Ich stosowanie zaleca się po zabiegach operacyjnych, po skleroterapii, po przebytym zakrzepowym zapaleniu żył, w czasie leczenia owrzodzeń żylakowych oraz w profilaktyce zakrzepicy żylnej u pacjentów uruchomionych. III KLASA, duży ucisk, rzędu 37-49mm Hg. Stosuje się w zaawansowanej, przewlekłej niewydolności żylnej, w nasilających się, ale jeszcze odwracalnych obrzękach. IV KLASA, bardzo duży ucisk, powyżej 50mm Hg. Stosuje się w obrzęku limfatycznym, w bardzo zaawansowanej, przewlekłej niewydolności żył i w nieodwracalnych obrzękach.

 19. KLASYCZNE TECHNIKI CHIRURGICZNE

 20. SKLEROTERAPIA • chemiczna • parą wodną

 21. SKLEROTERAPIA NIEWIELKICH ZMIAN ŻYLNYCH *Teleangiektazje i żyły siatkowate. *Żylaki dużych naczyń poza układem żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej.

 22. Skleroterapia niewielkich zmian żylnych c.d

 23. SKLEROTERAPIA PNIOWA Skleroterapia pod kontrolą ultrasonograficzną: -żyła odpiszczelowa -żyła odstrzałkowa -żyły przeszywające

 24. SKLEROTERAPIA

 25. Techniki wewnątrznaczyniowe -EVLT (EndoVenous Laser Treatment) – wewnątrznaczyniowa ablacja laserowa to skuteczna i małoinwazyjna metoda leczenia uznana na całym świecie i wykonywana od 1999 roku. RFA (radiofrequency ablation) – ablacja prądem o częstotliwości radiowej

 26. EVLT- wewnątrznaczyniowa ablacja laserowa

 27. Na wykonanie zabiegu EVLT składają się:-nakłucie żyły i wprowadzenie prowadnika-wprowadzenie i odpowiednie umieszczenie światłowodu-znieczulenie tumescencyjne-ablacja żyły

 28. EFEKTY LECZENIA METODĄ EVLT

 29. Zakończenie Istnieje cały szereg metod leczenia. Każda z nich ma określoną skuteczność, zalety i ograniczenia. Często uzupełniają się i powinno się je łączyć. Wyboru sposobu leczenia powinno dokonać się dla każdego chorego indywidualnie. Należy brać pod uwagę zaawansowanie i charakter zmian patologicznych, stan ogólny, wiek chorego, jego potrzeby zdrowotne oraz czynniki ekonomiczne.

 30. Dziękuję za uwagę