Medievaneundersøkelse for Mediastud, 2001
Download
1 / 44

Medievaneundersøkelse for Mediastud, 2001 - PowerPoint PPT Presentation


  • 71 Views
  • Uploaded on

Medievaneundersøkelse for Mediastud, 2001 Undersøkelsen er gjennomført i form av 301 personlige intervu med studenter på NTNU og HiST i perioden 2. mai - 9. mai, 2001. Studentene ble tilfeldig rekruttert på utvalgte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Medievaneundersøkelse for Mediastud, 2001' - bonita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Medievaneundersøkelse for Mediastud, 2001

Undersøkelsen er gjennomført i form av 301 personlige intervu med studenter på NTNU

og HiST i perioden 2. mai - 9. mai, 2001. Studentene ble tilfeldig rekruttert på utvalgte

steder på lærestedene. Utvalget er i prinsippet ikke et sannsynlighetsutvalg, fordi sann-

synligheten for å bli valgt ut fra populasjonen av studenter ikke er kjent.

Fordelingen av antall intervju pr. studiested er vist i tabellen nedenfor. Det ble på forhånd

definert hvor mange intervju som skulle gjennomføres på hvert sted. HiST-studentene

ble overrepresentert for å kunne foreta nedbrytninger også på denne gruppen. Dataene

for totalutvalget er vektet på basis av populasjonsfordelingen av studentene på lærestedene,

slik det er vist i tabellen nedenfor.

Det opprinnelige spørreskjemaet og vektet topline (frekvenser på enkeltspm. er vedlagt).

Trondheim, 14. mai

Norsk Gallup Institutt

Truls Nedregård

avd.leder


Andel som har lest eller tittet i ulike blader/aviser i løpet av dette semestret (%)

Base: alle


Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? (%) løpet av dette semestret (%)

Base: alle

Hvert nr.

Annethvert

Av og til

Sjeldnere

Aldri


Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? (%) løpet av dette semestret (%)

Base: NTNU

Hvert nr.

Annethvert

Av og til

Sjeldnere

Aldri


Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? (%) løpet av dette semestret (%)

Base: HiST

Hvert nr.

Annethvert

Av og til

Sjeldnere

Aldri


Tenk tilbake på det siste nummeret av Under Dusken som du leste eller tittet i. Hvor stor andel av ANNONSENE i bladet vil du si at du leste eller tittet på

i denne utgaven av Under Dusken?(%)

Base: alle som leser Under Dusken av og til eller oftere


Årsaker til at Under Dusken ikke leses oftere (%) leste eller tittet i. Hvor stor andel av ANNONSENE i bladet vil du si at du leste eller tittet på

Base: de som leser

Under Dusken av og

til eller sjeldnereAdresseavisens omdømme om? (%)

% av studentene som mener at de enkelte

utsagnene passer på Adresseavisen


Høgskoleavisa Å’s omdømme om? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på Høgskoleavisa Å.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

leser avisen ’av og til’ eller oftere


Natt og Dags omdømme om? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på Natt og Dag.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

leser avisen ’av og til’ eller oftere


Plan B’s omdømme om? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på Plan B.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

leser avisen ’av og til’ eller oftere


Under Duskens omdømme om? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på Under Dusken.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

leser avisen ’av og til’ eller oftere


Universitetsavisas omdømme om? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på Universitetsavisa.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

leser avisen ’av og til’ eller oftere


Zenters omdømme om? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på Zenter.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

leser avisen ’av og til’ eller oftere


Avisenes omdømme (korrespondanseanalyse). Alle studenter om? (%)

Under Dusken

Viktig for studentene

Lett å finne fram i

God Layout

Godt språk

Engasjert

Underholdene

Godt info.organ

Gode bilder

Aktuell

Hendig størrelse

Til å stole på

Adressa

Lettlest

Natt og Dag

Seriøs

Troverdig

Å

Univ.avisa

Plan B

Politisk nøytral

Zenter

Kjedelig

Likegyldig


Alt i alt, hvor godt liker du følgende blader/aviser? om? (%)

% som svarer hhv. ’Svært dårlig’, ’Ganske dårlig’, ’Ganske godt’ og ’Svært godt’.

De som svarer ’Verken/eller’ eller ’Vet ikke’ er ikke vist i figuren.Hvor ofte lytter du vanligvis til følgende radiokanaler? (%)

Base: alle

Annenhver uke

3-4 dgr/uke

1-2 dgr/uke

Sjeldnere

Månedlig

Daglig

Aldri


Årsaker til at de ikke oftere hører på Studentradion’n (%)

Base: de som hører på

Studentradio’n

annenhver uke eller

sjeldnereNRK P1’s omdømme prioritere? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på NRK P1.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig lytter på kanalen


NRK P2’s omdømme prioritere? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på NRK P2.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig lytter på kanalen


NRK P3’s omdømme prioritere? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på NRK P3.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig lytter på kanalen


P4’s omdømme prioritere? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på P4.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig lytter på kanalen


Radio 1’s omdømme prioritere? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på P1.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig lytter på kanalen


Studentradio’n sitt omdømme prioritere? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på Studentradio’n.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig lytter på kanalen


’Andre’ nærradiostasjoners omdømme prioritere? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på andre nærradiostasjoner.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig lytter på andre

nærradiokanaler


Radiokanalenes omdømme (korrespondanseanalyse). prioritere? (%)

Alle studenter

P4

God musikk

Underholdene

Annen nærradio

Godt info.organ

NRK P3

Aktuell

Troverdig

Seriøs

Radio 1

Politisk nøytral

NRK P2

Til å stole på

Engasjert

NRK P1

Kjedelig

Studentradio’n

Viktig for studentene


Alt i alt, hvor godt liker du følgende radiokanaler? prioritere? (%)

% som svarer hhv. ’Svært dårlig’, ’Ganske dårlig’, ’Ganske godt’ og ’Svært godt’.

De som svarer ’Verken/eller’ eller ’Vet ikke’ er ikke vist i figuren.Hvor ofte ser du vanligvis på følgende TV-kanaler? (%) prioritere? (%)

Annenhv. uke

Base: alle

3-4 dgr/uke

1-2 dgr/uke

Månedlig

Sjeldnere

Daglig

Aldri


Årsaker til at de ikke oftere ser på Student-TV (%) prioritere? (%)

Base: de som hører på

Student-TV månedlig

eller sjeldnereNRK 1’s omdømme prioritere? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på NRK 1.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig ser på kanalen


NRK 2’s omdømme prioritere? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på NRK 2.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig ser på kanalen


TV 2’s omdømme prioritere? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på TV 2.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig ser på kanalen


TV Norges omdømme prioritere? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på TV Norge.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig ser på kanalen


TV 3’s omdømme prioritere? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på TV 3.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig ser på kanalen


TV Trøndelags omdømme prioritere? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på TV Trøndelag.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig ser på kanalen


Student-TV’n sitt omdømme prioritere? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på Student-TV’n.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig ser på kanalen


’Andre’ TV-stasjoners omdømme prioritere? (%)

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på ’andre’ TV-stasjoner.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig ser på andre kanaler


TV-kanalenes omdømme (korrespondanseanalyse). prioritere? (%)

Alle studenter

Student-TV’n

Viktig for studentene

Engasjert

Godt info.organ

NRK 1

Kjedelig

TV Trøndelag

Aktuell

NRK 2

TV 2

Andre TV-stasjoner

Troverdig

TV Norge

Politisk nøytral

Seriøs

Underholdene

TV 3

Til å stole på


Alt i alt, hvor godt liker du følgende TVkanaler? prioritere? (%)

% som svarer hhv. ’Svært dårlig’, ’Ganske dårlig’, ’Ganske godt’ og ’Svært godt’.

De som svarer ’Verken/eller’ eller ’Vet ikke’ er ikke vist i figuren.


ad