slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
R E D A PowerPoint Presentation
Download Presentation
R E D A

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

R E D A - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

R E D A. regionalt d igitalt arkiv - ett samverkansprojekt. R E D A. regionalt digitalt arkiv. ”RE D A for dummies”. dubbel bevarandestrategi renodlat fokus på digitalt slutarkiv men med full integration mot verksamhetsanknutet mellanarkiv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

R E D A


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

R E D A

regionalt digitalt arkiv

- ett samverkansprojekt

slide2

R E D A

regionalt digitalt arkiv

”REDA for dummies”

 • dubbel bevarandestrategi
 • renodlat fokus på digitalt slutarkiv men med full integration mot verksamhetsanknutet mellanarkiv
 • stand alone - koncept (bygger ej på leverantörs standardprodukt)
 • strategisk och sektorsövergripande samverkan både regionalt och nationellt
slide3

R E D A

regionalt digitalt arkiv

Regional samverkan

 • upparbetade samverkansformer vid Arkivcentrum Syd
 • generell problematik och dryga utvecklingskostnader motiverande
 • obundet koncept
 • På minussidan:2008 – ett förlorat år på grund av bristande synkronisering av budgetbeslut
slide4

R E D A

regionalt digitalt arkiv

E-arkiv i nationell samverkan

 • avtal om gemensamt utbyte, utveckling
 • och förvaltning av framtagen källkod (R7/SLL började och REDA hänger på)
 • Initiativ till nationell samverkan i ENSAM (e-arkiv i nationell samverkan) med företrädare för stat, kommun och landsting:
 • REDA/R7/SLL
 • SAMBRUK
 • LDB-CENTRUM
 • RIKSARKIVET
 • STOCKHOLMS STADSARKIV
 • KUNGLIGA BIBLIOTEKETAGDA
 • Rekommendation: METS basprofil för paketering i e-arkiv
 • (ENSAMs metadatagrupp: rapport maj 2010)

ENSAM

R7

SLL

REDA

slide5

R E D A

regionalt digitalt arkiv

Dubbel bevarandestrategi

 • - två huvudspår för digital långtidslagring:
 • "bit preservation" (bevarande av originalfilen)
 • "functional preservation" (kontinuerlig migrering
 • till läsbara format)
 • - allt talar i nuläget för alt. 2 men varför välja om ekonomin
 • tillåter en dubbel strategi?
 • - med "bit preservation" finns alltid den ursprungliga
 • bitströmmen kvar för ev. framtida emuleringar och
 • "dataarkeologi" (som referens till den migrerade
 • informationen, för " native look and feel" etc.)
slide6

R E D A

regionalt digitalt arkiv

Fokus på digitalt slutarkiv

 • många e-arkivlösningar på marknaden är snarare att betrakta som verksamhetsanknuten mellanlagring
 • många projekt har fokus på inleveransspecifikationer eller strategier för tillgängliggörande
 • REDA-konceptet är ett verktyg i första hand för arkivfunktionen

Primärt utvecklingsfokus för

REDA

slide7

R E D A

regionalt digitalt arkiv

Stand alone-koncept

 • ej uppbyggt kring någon leverantörs standardprodukt
 • plattformsoberoende och ”portabelt”( Java)
 • generellt och moduluppbyggt koncept
 • full kontroll över källkod (rättigheter och dokumentation)
slide8

R E D A

regionalt digitalt arkiv

Projektstatus REDA

 • acceptanstest pågår (startade 25/5)
 • ACANDO levererar
slide9

R E D A

regionalt digitalt arkiv

En smygtitt: leverera till REDA

Ladda upp till REDA

 • Status på de 3 faserna i leveransen:
 • Viruskontroll
 • Validering
 • Inleverans
slide10

R E D A

regionalt digitalt arkiv

En smygtitt: komplettera metadata

Uppdatera

metadata

Spara ny

version

slide11

R E D A

regionalt digitalt arkiv

En smygtitt: söka i REDA

Sök och avgränsa i redovisningsstrukturen

(fritext eller metadata)

Matchat resultat

Detaljinfo om

markerat objekt

slide12

R E D A

regionalt digitalt arkiv

En smygtitt: hantera jobb i REDA

Välj aktivitet (migrering, kontroll av dataintegritet, viruskontroll etc.)

Schemalägg aktiviteten

Urval på vilket aktiviteten appliceras

slide13

R E D A

regionalt digitalt arkiv

En smygtitt: hantera jobb i REDA

Dubbelklicka för logginformation

om utförda jobb

slide14

R E D A

regionalt digitalt arkiv

Framtiden

 • efter acceptans kommer Region Skåne att integrera REDA med mellanarkivslösning baserad på teknik från SLL och R7 e-arkiv
 • breddad plattform för samverkan: SAMBRUK, andra i ENSAM-nätverket, övriga landsting?
 • nationella strategier och standarder?
 • på sikt ett ansvar för Riksarkivet, SKL
slide15

R E D A

regionalt digitalt arkiv

www.redaprojektet.se