International Organisation of Physical Therapists in Paediatrics - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
International Organisation of Physical Therapists in Paediatrics PowerPoint Presentation
Download Presentation
International Organisation of Physical Therapists in Paediatrics

play fullscreen
1 / 12
International Organisation of Physical Therapists in Paediatrics
133 Views
Download Presentation
bona
Download Presentation

International Organisation of Physical Therapists in Paediatrics

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. International Organisation of Physical Therapists in Paediatrics Anne-Marie Wium PT, MSc temadage 26.27. feb.2008

 2. IOPTP NYHED: • der er oprettet en international subgroup for paediatrisk fysioterapi i WCPT • Fagforum er optaget som medlem (= DF) • Kontaktperson for Fagforum i forhold til IOPTP er Hannah Harboe • IOPTP har arbejdsgrupper/ committees, hvor Jytte Falmår + Rie Wium deltager på vegne af Fagforum i to af dem Anne-Marie Wium PT, MSc temadage 26.27. feb.2008

 3. SUBGROUPS I WCPT • International Organisation of Physical Therapists in Paediatrics (IOPTP) • International Acupuncture Association of Physical Therapists (IAAPT) • International Association of Physical Therapists Working with Older People (IPTOP) • International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapists (IFOMT) • International Federation of Sports Physiotherapy (IFSP) • International Organisation of Physical Therapists in Women's Health (IOPTWH) • International Private Practitioners Association (IPPA) Anne-Marie Wium PT, MSc temadage 26.27. feb.2008

 4. SUBGROUPS I WCPT • Krav til subgroups (10 lande, 3 regioner) • Forpligtelser overfor WCPT (kontingent) • Informationer fra WCPT (f. eks. nyhedsbreve) • Rettigheder (taleret for delegeret på General Meeting) Anne-Marie Wium PT, MSc temadage 26.27. feb.2008

 5. WCPT 101 M0 STRATEGISK ALLIANCE Internationale Organisationer NGO’er WHO Anne-Marie Wium PT, MSc temadage 26.27. feb.2008

 6. WCPT – WORLD CONFEDERATION FOR PHYSICAL THERAPY Marilyn Moffat - WCPT President • Non-profit organisation • 101 medlemsorganisationer (5 regioner) Anne-Marie Wium PT, MSc temadage 26.27. feb.2008

 7. WCPT Arbejder for at forbedre den globale sundhed gennem: • fremme af høje standarder for fysioterapeutisk forskning, uddannelse og praksis • fremme af kommunikation og udveksling blandt regioner og medlemsorganisationer i WCPT • politikker, projekter, kampagner • samarbejde med internationale organisationer, såvel officielle som NGO, herunder WHO Anne-Marie Wium PT, MSc temadage 26.27. feb.2008

 8. WCPT Programmes • Evidence Based Practice (EBP) • Community Based Rehabilitation (CBR) • International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Anne-Marie Wium PT, MSc temadage 26.27. feb.2008

 9. WCPT International Issues and Campaigns • migration and human resources • disability issues • support and rehabilitation of torture victims • Bone & Joint Decade Joint Motion 2000 - 2010 • Joint Programme on Workplace Violence in the Health Sector • participation in campaigns to ban and clear landmines • anti-tobacco initiatives • World Day for Prevention of Child Abuse • fight against AIDS, tuberculosis and malaria Anne-Marie Wium PT, MSc temadage 26.27. feb.2008

 10. (IOPTP) Committees • Education: Chair - noneMembers:  Doreen Bartlett (Canada), Jytte Falmår (Denmark) Ria Nijhuis-Van der Sanden (Netherlands), Executive Committee Liaison • Research: Chair - Ann Van Sant (USA)   Members: Synnøve Iversen (Norway), Anne Marie Wium (Denmark) Hilda Mulligan (New Zealand) Executive Committee Liaison • Communications: Chair - noneMembers: Sheree York (USA), Executive Committee Liaison   • Practice: Chair - Yvonne Burns (Australia) Members:  Adrienne Davidson (Italy), Ragnhild Bech (Norway) Eilin Ekeland (Norway), Executive Committee Liaison • Program: Chair - noneMembers: Barbara Connolly (USA), Executive Committee Liaison Anne-Marie Wium PT, MSc temadage 26.27. feb.2008

 11. IOPTP - STIKORD TIL FÆLLES ARBEJDSEMNER fra runde ved stiftende møde d. 6/6 2007, Vancouver • Tidlig intervention - intervention I barnets primærmiljø • Hvem skal varetage intervention? • Familie-centreret fysioterapi • Hvilke børn bliver tilgodeset? Hvilke aldersgrupper? Hvilke forældre? • Anerkendelse og fremme af fysioterapeutens rolle og muligheder for at bidrage til forebyggelse og sundhedsfremme • Evidensbaseret fysioterapi, nationale/internationale forskelle og ligheder • Definition af fysioterapi – områder, mål og midler • Hvad er en fysioterapeutisk diagnose? (ICD, ICF m.v.) • Specialistordninger – indhold, niveau, og specialisternes status? • Fysioterapeutens rolle i information, undervisning og vejledning af forældre og andre faggrupper omkring barnet • Uddannelse • Kravene til relevant grundviden • Den tværfaglige kontekst • Faglig diskurs som ikke er den traditionelt kurative • Pædagogikkens betydning i alle faglige emner • Internationale forpligtelser overfor paediatriske problemer af global betydning • børn med bevægelseshandicap i 3. verden • samarbejde med WHO, UNICEF osv. • Financieringsmuligheder for forskning • Mindske kløften mellem praksis og forskning • Databaseadgang • Muligheder for praktik og klinisk undervisning • Få tidsskrifterne til at skabe forum for belysning og diskussion af kliniske problemstillinger • Den næste WCPT kongres skal have flere paediatriske præsentationer – og helst en keynote præsentation! Anne-Marie Wium PT, MSc temadage 26.27. feb.2008

 12. Opfordring til dialog ! • Snak med/brug Hannah, Fagforum, Jytte, Rie, hvis I har spørgsmål - eller vigtige emner at diskutere • Fordre os med input om, hvad der rører sig i tiden, hvad er vigtigt for os i DK, hvad skal vi gøre gældende i den store verden m.v. Anne-Marie Wium PT, MSc temadage 26.27. feb.2008