bab 1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
BAB 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

BAB 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

BAB 1. KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA. TAMADUN. Daripada bahasa arab iaitu daripada perkataan mudun dan madain Berasal daripada perkataan madana Mempunyai dua maksud iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar Dalam bahasa inggeris tamadun bermaksud civilization .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BAB 1' - bona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bab 1

BAB 1

KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

tamadun
TAMADUN
 • Daripada bahasa arab iaitu daripada perkataan mudun dan madain
 • Berasal daripada perkataan madana
 • Mempunyai dua maksud iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar
 • Dalam bahasa inggeris tamadun bermaksud civilization
slide3
Berasal daripada bahasa greek iaitu civitas yang bermaksud bandar
 • Tamadun boleh diertikan sebagai peradaban
ciri ciri tamadun awal manusia
CIRI-CIRI TAMADUN AWAL MANUSIA
 • Wujudnya petempatan kekal
 • Kehidupan berorganisasi
 • Mempunyai sistem pemerintahan
 • Wujud pengkhususan pekerjaan
 • Memiliki agama dan kepercayaan
 • mempunyai bahasa dan sistem tulisan
kesan kesan pengkhususan pekerjaan terhadap kemajuan masyarakat tamadun awal
KESAN-KESAN PENGKHUSUSAN PEKERJAAN TERHADAP KEMAJUAN MASYARAKAT TAMADUN AWAL
 • Membawa kepada kestabilan politik
 • Peningkatan ekonomi
 • Penghasilan barangan melalui pengkhu-susan
 • Mewujudkan sistem barter
ciri ciri kepercayaan animisme masyarakat tamadun islam
CIRI-CIRI KEPERCAYAAN ANIMISME MASYARAKAT TAMADUN ISLAM
 • Alam sekitar mempunyai semangat
 • Semangat harus dihormati demi menjaga keamanan dan keharmonian alam sekeliling dikuasai oleh kuasa ghaib
perkembangan kehidupan berorganisasi masyarakat tamadun awal
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN BERORGANISASI MASYARAKAT TAMADUN AWAL

Keluarga – Pada peringkat awal organisasi masya- rakat wujud pada tahap sistem keluarga

Kompleks - Pertambahan penduduk dan kepelbagai- an ekonomi membawa kepada proses pembahagian masyarakat tamadun awal berbentuk piramid dan bersusun lapis

slide8
Atas – Lapisan paling atas ialah golongan bang- sawan

Bangsawan – Golongan bangsawan menerajui pemerintahan.

Raja – Pemerintahan diketua oleh raja.

Kedua – Lapisan kedua ialah golongan pembe- sar.

slide9
Pembesar – Golongan pembesar terdiri daripada golongan agama,ketua keluarga/ke- tua kelompak kumpulan pentadbir, ilmuan dan kumpulan yang mem- punyai kepakaran dalam kesenian.

Ketiga – Lapisan ketiga ialah rakyat biasa.

Rakyat – Rakyat terdiri daripada petani dan pe- dagang

Hamba – Lapisan keempat ialah hamba

petempatan kekal dapat mewujudkan corak hidup yang lebih sistematik pada zaman tamadun awal manusia
PETEMPATAN KEKAL DAPAT MEWUJUDKAN CORAK HIDUP YANG LEBIH SISTEMATIK PADA ZAMAN TAMADUN AWAL MANUSIA

Pertanian – petempatan kekal melahirkan kema- juan dalam bidang pertanian.

Lebihan – Inovasi pertanian meningkatkan penge- luaran yang membawa kepada lebihan makanan.

slide11
Penduduk – Lebihan makanan dapat me- nampung pertambahan pen- duduk.

Organisasi – Peningkatan penduduk mem- bawa kepada kehidupan ber- organisasi.

Stabil – Kehidupan berorganisasi memas- tikan kestabilan dan kemakmuran.

slide12
Sosial – Lahirnya sistem sosial masyarakat bersusun lapis.

Pemerintahan –Petempatan kekal mewujud- kan sistem.

Undang-undang – Sistem pemerintahan membawa kelahiran sis- tem perundangan.

slide13
Pengkhususan – Peningkatan pengeluaran men- yebabkan pengkhususan pe- kerjaan.

Perdagangan – Pengkhususan pekerjaan mewu- judkan aktiviti perdagangan

Kepercayaan – Petempatan kekal melahirkan ke- percayaan animisme dan agama.

Tulisan – Mewujudkan sistem tulisan.

ciri ciri sesebuah negara kota di mesopotamia
CIRI-CIRI SESEBUAH NEGARA KOTA DI MESOPOTAMIA
 • Terbahagikepada pusat kota,tembok kota ,luar kota dan pelabuhan
 • Dalam kota ada istana,rumah kediaman, rumah ibadat,kedai dan pasar
 • Terdapat jalan yang lurus
 • Tembok kota mempunyai kubu pertahanan dan pintu gerbang
 • Terdapat sungai
 • Terdapat kawasan tanah pamah
struktur organisasi sosial yang wujud dalam tamadun mesopotamia
STRUKTUR ORGANISASI SOSIAL YANG WUJUD DALAM TAMADUN MESOPOTAMIA
 • Terbahagi kepada golongan pemerinta- han dan golongan rakyat
 • Golongan pemerintahan terdiri daripada raja,ketua pendeta,ketua tentera dan golongan bangsawan
 • Golongan rakyat terbahagi kepada rak- yat bebas dan hamba
 • Rakyat bebas terdiri daripada petani,arti-san dan pedagang
 • Hamba terdiri daripada tawanan perang
kedudukan raja dalam sistem teokrasi di mesopotamia
KEDUDUKAN RAJA DALAM SISTEM TEOKRASI DI MESOPOTAMIA
 • Raja sebagai ketua pentadbir
 • Berkuasa dalam soal tanah,cukai serta hasil pertaniandan perniagaan.
 • Raja dianggap tuhan atau wakil tuhan
 • Sebagai ketua tentera
 • Sebagai ketua agama
 • Menentukan pentadbiran ziggurat
 • Berkuasa melantik ahli keluarga diraja meme- gang jawatan di ziggurat
kepentingan kod kod undang undan hammurabi kepada peradaban mesopotamia
KEPENTINGAN KOD-KOD UNDANG-UNDAN HAMMURABI KEPADA PERADABAN MESOPOTAMIA?
 • Menjadi dasar perundangan dalam tamadun mesopotamia
 • Mengelakkan wujudnya permasalahan di kalan- gan masyarakat
 • Dapat mewujudkan perpaduan
 • Mengukuhkan sistem organisasi dalam kehidu- pan masyarakat
 • Membantu peradaban Mesopotamia bertahan lama
ciri ciri kod undang undang hammurabi
CIRI-CIRI KOD UNDANG-UNDANG HAMMURABI

Hak – Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan

Setimpal – Hukuman setimpal dengan kesalahan

Berbeza – Hukuman berbeza mengikut susun la- pis masyarakat

Peraturan – Mengandungi 282 peraturan / un- dang-undang

Pahat – Dipahat pada tembok dan tiang besar

Dasar – Dijadikan dasar perundangan Mesopo- tamia

sumbangan tamadun mesopotamia terhadap peradaban manusia sejarat
SUMBANGAN TAMADUN MESOPOTAMIA TERHADAP PERADABAN MANUSIA SEJARAT

Undang-undang – Melahirkan Kod Undang-Undang Hammurabi

Pendidikan – Mewujudkan sisitem pendidikan

Tulisan – Penciptaan tulisan untuk merekod urusan pentadbir

slide20
Perniagaan – Pelopor urusan perniagan bersertakan resit,nota dan surat kredit

Kesusasteraan – Melahirkan tradisi kesusasteraan

Gilgamesh – Menghasilkan epik Gilgamesh

Astronomi – Menguasai ilmu astronomi,matematik

Jalan – Menggunakan jalan laut

Katalog – Ubat-ubatan dikatalogkan/cara mengubati penyakit dan penggunaan ubat-ubatan dicatat

slide21
Roda – Mencita roda

Kereta kuda – Menghasilkan kereta kuda untuk tujuan peperangan dan pengang- tan

Kincir – Menciptakan kincir air untuk kegunaan pertanian

Layar – Penciptaan kapal layar

slide22
Batu-bata – Memperkenalkan cara mem- buat batu-bata daripada tanah liat

Arca – Mencipta acra dan tiang batu

Empayar – Merintis pembentukan empa- yar

tamadun mesir purba dianggap anugerah daripada sungai nil
TAMADUN MESIR PURBA DIANGGAP “ ANUGERAH DARIPADA SUNGAI NIL”?
 • Tamadun Mesir lahir di lembah ini
 • Limpahan air sungai Nil menukar bentuk bumi menjadi subur
 • Lanar yang dibawa membentuk delta yang subur
 • Delta ssesuai untuk pertanian
 • Delta ssesuai untuk petempatan kekal
fungsi bandar dalam tamadun mesir pirba
FUNGSI BANDAR DALAM TAMADUN MESIR PIRBA
 • Tempat kediaman firaun
 • Pusat pemerintahan dan pantadbiran
 • Pelabuhan
 • Pusat keagamaan
 • Pusat tumpuan penduduk
kedudukan firaun dalam organisasi masyarakat mesir purba
KEDUDUKAN FIRAUN DALAM ORGANISASI MASYARAKAT MESIR PURBA
 • Raja
 • Berkuasa mutlak
 • Dianggap suci
 • Menjadi raja secara warisan
 • Dianggap jelmaan tuhan Horus
 • Digelar Raja matahari
slide26
Dipercayai anak Tuhan Matahari (Amon-Re)
 • Ketua pendeta
 • Pemilik tanah
 • Ketua hakim
 • Ketua pahlawan
peranan firaun dalam bidang pemerintahan dan agama
PERANAN FIRAUN DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DAN AGAMA
 • Menjadi raja berkuasa mutlak
 • Ketua pendeta
 • Pemilik tanah
 • Ketua hakim
 • Ketua pahlawan
faktor faktor yang menyebabkan ekonomi mesir purba berkembang
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN EKONOMI MESIR PURBA BERKEMBANG?
 • Pengkhususan pekerjaan
 • Pembuatan barangan tembikar dan peralatan
 • Eksport tekstil dan kertas
 • Kegiatan perlombongan emas di Nubia
 • Sistem pengangkutan air yang cekap/sungai Nil yang lebar dan dalam
kedudukan firaun dalam organisasi masyarakat mesir purba1
KEDUDUKAN FIRAUN DALAM ORGANISASI MASYARAKAT MESIR PURBA
 • Raja yang berkuasa mutlak
 • Dianggap suci
 • Menjadi raja secara warisan
 • Dianggap jelmaan Tuhan Horus
 • Digelar Raja Matahari/anak Tuhan Matahari (Amon-re)
 • Ketua pendeta
 • Pemilik tanah
 • Ketua hakim
 • Ketua pahlawan
sistem pendidikan yang diamalkan dalam tamadun mesir purba
SISTEM PENDIDIKAN YANG DIAMALKAN DALAM TAMADUN MESIR PURBA
 • Pendidikan dikhususkan kepada anak golongan atas
 • Kanak-kanak diberi pendidikan sejak kecil
 • Pendidikan diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan
 • Pendidikan dijalankan oleh rumah ibadat
 • Pendidikan bertujuan untuk melahirkan pengawai tertatih
 • Ilmu yang diajar ialah geometrik,matematik dan sains
kesan kesan pengusaan msyarakat mesir purba dalam bidang matematik dan astronomi
KESAN-KESAN PENGUSAAN MSYARAKAT MESIR PURBA DALAM BIDANG MATEMATIK DAN ASTRONOMI ?
 • Dapat mengawal banjir sungai Nil
 • Mencipta sistem pengairan
 • Menukar kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian
 • Memperkenalkan kalendar 365 hari berdasarkan 12 bulan setahun
ciri ciri bandar mahenjo daro dan harappa sebagai bandar terancang yang terawal di dunia
CIRI-CIRI BANDAR MAHENJO-DARO DAN HARAPPA SEBAGAI BANDAR TERANCANG YANG TERAWAL DI DUNIA

Bahagian – terbahagi kepada bahagian utama dan bahagian kedua

Utama – bahagian utama ialah pusat pentadbiran

Pentadbiran – Pusat pentadbiran menempatkan bangunan pentadbiran,tempat mandi awan dan tempat menyim- pan hasil pertanian

slide33
Kedua – bahagian kedua menempatkan kawasan perumahan

Tembok – bandar dikeliling oleh tembok

Blok – Bandar disusun berdasarkan blok segi empat

Jalan – Setiap blok dipisahkan oleh rangkain jalan raya yang lurus dan bersambung

Sungai – Bandar dihubungkan dengan sungai

masyarakat indus berupaya membina bandar yang terancang
MASYARAKAT INDUS BERUPAYA MEMBINA BANDAR YANG TERANCANG

Pakar – Memiliki kepakaran dari segi atur dan pengisian bandar

Faham – Pemahaman tentang ilmu geometri ke- senian dan matematik

Maju – Kemajuan dalam ilmu geometri dan pem- binaan

slide35
Tembung – Pertembungan tamadun ini dengan ta- madun Mesopotamia dan Tamadun Mesir Purba

Tukar – Pertukaran teknologi dengan tamadun lain

Mutu – Peningkatan mutu bahan binaan

Bata – Penghasilan batu bata melalui pembakaran dengan suhu tinggi

Sesuai – Penyesuaian pengaruh luar dengan kea- daan tempatan

keistimewaan bandar anyang sebagai sebuah negara kota dalam tamadun hwang ho
KEISTIMEWAAN BANDAR ANYANG SEBAGAI SEBUAH NEGARA KOTA DALAM TAMADUN HWANG HO
 • Terletak di kawasan tanah pamah
 • Terdapat istana,kuil dan pusat pentadbiran
 • Diidami oleh raja,golongan pembesar dan go- longan agama
 • Dilengkapi tembok
 • Dikeliling oleh perkampungan petani
amalan sistem pemerintahan beraja pada zaman pemerintahan dinasti dalam tamadun hwang ho
AMALAN SISTEM PEMERINTAHAN BERAJA PADA ZAMAN PEMERINTAHAN DINASTI DALAM TAMADUN HWANG HO
 • Berbentuk pemerintahan beraja
 • Pengganti raja dilantikdaripada saudara lelaki yang lebih muda atau anak lelaki raja
 • Raja mempunyai kewibawaan politik,ekonomi dan agama
 • Raja berkuasa secara langsung di kawasan pusat pentadbiran
slide38
Kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan
 • Pentadbiran raja dibantu oleh bangsawan dan pengawai kerajaan
 • Golongan bangsawan mentadbir wilayah
 • Golongan bangsawan mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri
slide39
CARA YANG DIGUNAKAN OLEH RAJA-RAJA DINASTI CHOU UNTUK MEMASTIKAN PEMBESAR TEMPATAN MEMBERIKAN TAAT SETIA KEPADA BAGINDA ?
 • Ikrar setia kepada pemerintahan Chou
 • Memberikan hadiah kepada pembesar
 • Pembesar diminta melindungi raja
 • Pembesar memberikan bantuan tantera pada masa perang
 • Pembesar diberi hak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan
agama dan kepercayaan yang terdapat dalam masyarakat tamadun hwang ho
AGAMA DAN KEPERCAYAAN YANG TERDAPAT DALAM MASYARAKAT TAMADUN HWANG HO

Mandat – Percaya kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan

Animisme – Menganut kepercayaan anismisme

Politeisme – dan polisteisme

Roh – mengamalkan pemujaan roh nenek moyang

slide41
Tuhan – menyembah tuhan syurga (shang-ti) dan tuhan bumi (tu)

Sungai – melakukan penyembahan terhadap sungai,bukit dan gunung

Upacara – upacara penyembahan melibatkan permainan muzik,tarian dan upacara korban

slide42
Bomoh – upacara penyembahan diketuai oleh golongan bomoh.

Ramalan – mempercayai ramalan

Tilik – upacara penilikan/ ramalan menggunakan tulang oracle.

Yin – mempercayai konsep yin dan yang.

Feng Hsui – mempercayai konsep feng hsui

sumbangan tamadun hwang ho
SUMBANGAN TAMADUN HWANG HO

Monarki – sistem pemerintahan monarki

Konsep – konsep anak syurga dan mandat dari syurga yang dikaitkan dengan raja diteruskan hingga abad ke-20

Putaran – amalan putaran dinasti diteruskan oleh dinasti-dinasti di china.

Pengairan – pembinaan sistem pengairan

slide44
Terusan – pembinaan terusan untuk mengairi kawasan pertanian dan mengelakan banjir.

Bajak – kemajuan dalam teknologi pembajakan.

Cangkul – penciptaan cangkul dan sabit dalam kerja pertanian

Batas – penggunan batas tujuan penanaman

slide45
Tulisan – penggunaan tulisan ideogram dalam bidang penulisan dan pencetakan

Puja – pemujaan roh nenek moyang

Yin – konsep yin dan yang

Hsui – konsep Feng Hsui

Kalendar – amalan penggunaan kalendar

Perang – falsafah perang sun tzu diaplikasi sebagai tektik dalam urusan perniagaan.