slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agenda punt 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agenda punt 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Agenda punt 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 423 Views
 • Uploaded on

Agenda punt 1. Presentatie HDN. Jan Goedhart (HDN beheer) “HDN en de zorgplicht in de keten”. Agenda punt 1. HDN. Agenda punt 1. Actueel onderwerp (am 14-3-2011). Agenda punt 1. HDN. Agenda punt 1. Historie. 2005 BDF Besluit financiële dienstverlening. 2006 WFD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Agenda punt 1' - bona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Agenda punt 1

Presentatie HDN

 • Jan Goedhart (HDN beheer)
 • “HDN en de zorgplicht in de keten”

Agenda punt 1

HDN

slide2

Agenda punt 1

 • Actueelonderwerp
 • (am 14-3-2011)

Agenda punt 1

HDN

slide3

Agenda punt 1

Historie

2005 BDF

Besluit financiële dienstverlening

2006 WFD

Wet Financiele Dienstverlening

2007 WFT

Wet Financieel Toezicht

BGFO

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen

Agenda punt 1

HDN

slide4

Agenda punt 1

Uitdagingen

 • Waarom is de WFT , toezicht en uitvoeringzo complex?
   • Omkering van de bewijslast
   • Open normering
   • Veel “losse”schakels door ontvlechting
 • Uitdagingenvoor “Compliance”
 • Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een organisatie werkt in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving. Anderzijds kan de term ook duiden op de compliance functie (afdeling, cel, ...) die het bestuur bijstaat bij het in controle houden van de organisatie om in overeenstemming te werken met vigerende wet- en regelgeving.
 • Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
 • Letter vs. geest van de wetgeving

Agenda punt 1

HDN

slide5

Agenda punt 1

Uitdagingen (2)

Agenda punt 1

HDN

slide6

Agenda punt 1

Zorgplicht

 • Zorgplicht Zorgplicht geldt voor alle financiële dienstverleners (intermediairs, banken, verzekeraars) en geldt voor alle vormen van financiële dienstverlening (of en nu wel of geen sprake is van advies).
  • Ook bij uitbesteding van werkzaamheden aan derden blijft men zelf een verantwoordelijkheid houden.
 • Zorgplicht = containerbegrip
  • Breedste zin “handelen in belang van de klant” (consument)

Agenda punt 1

HDN

slide7

Agenda punt 1

Adviesregels

 • Adviesregels
 • De zorgplicht is terug te vinden in zogenaamde adviesregels. - Inventarisatie en opstellen van “klantprofiel” - Inhoud van het klantadvies en de samenhang met het gekozen product, de vastlegging van het advies vanwege “reconstrueerbaarheid” - Vastleggen/bewaarplicht van alle documenten/werkzaamheden in het
 • klantdossier - Het toezicht op de wijze van adviseren aan klanten en de wettelijke
 • verplichting tot nazorg.

Agenda punt 1

HDN

slide8

Agenda punt 1

Is er een taak voor HDN?

 • NazorgAdviseur moet gedurende de looptijd van de overeenkomst de klant informeren over ‘relevante wijzigingen’ die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het afgenomen product/dienst, inclusief wijzigingen in wet- en regelgeving.
   • Ook het bijhouden van de wijzigingen in omstandigheden klant valt hieronder!
 • De nazorg: wettelijke verplichtingen?De financiële dienstverlener is, náást de eigen verantwoordelijkheid van de klant, verantwoordelijk voor het geven van nazorg aan de klant. Wanneer een product is bemiddeld, waar naar verwachting wijzigingen in de wet c.q. de maatschappij en economie, invloed zullen hebben op de gemaakte keuze c.q. bijsturing wenselijk kan zijn, moeten afspraken over nazorg gemaakt worden.
 • Reconstrueren en archiverenAls redelijk handelend en bekwame adviseur verwacht de klant, rechter, de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar , AFM, ombudsman, enz. dat er een deugdelijk klantendossier wordt bijgehouden. De Wft houdt daarnaast ook toezicht op de zorgplicht. In dat kader moet het gehele adviestraject reconstrueerbaar zijn

Agenda punt 1

HDN

slide9

Agenda punt 1

Is er een taak voor HDN?

 • Nazorg
 • - Rol in “Hoe partijen wijzigingen en informatie doorgeven en uitwisselen”
 • - Rol in vraagstuk “Hoe weet de keten dat (en wat) er wat gewijzigd is.”
 • Reconstrueren en archiveren
 • - Oplossingen om keten minimaal te doorbreken
 • - Standaardisatie waar mogelijk. Dit verlicht de administratieve en controle werkzaamheden in de keten.

Agenda punt 1

HDN

slide10

Agenda punt 1

Mogelijkheden

 • Nazorg
 • Vanuit aanbieder worden periodiek overzichten gezonden (post, mail enz) of op extranet ter beschikking gesteld.
 • HDN ProlongatieBericht.
   • Prolongatie kent diverse betekenissen. Op onze branche zijn de volgende van toepassing:
    • Verlenging
    • Vernieuwing
    • Vervolg
    • Voortzetting
    • Termijnverlenging

Agenda punt 1

HDN

slide11

Agenda punt 1

Standarisatie van informatie

Agenda punt 1

HDN

slide12

Agenda punt 1

Mogelijkheid

Reconstrueren en archiveren

Agenda punt 1

HDN

slide13

Agenda punt 1

Vragen?

Agenda punt 1

HDN