РИЛА
Download
1 / 7

???? - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

РИЛА. 1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ. На север – Боровецката седловина свързва Рила със Средногорието ; На юг – седловината Предел – с Пирин; На запад – Клисурската седловина – с пл.Верила; На изток – долината на р. Яденица, седловината Юндола и р. Места я свързват с Родопите.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????' - bona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

4782877
1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ

 • На север – Боровецката седловина свързва Рила със Средногорието;

 • На юг – седловината Предел – с Пирин;

 • На запад – Клисурската седловина – с пл.Верила;

 • На изток – долината на р. Яденица, седловината Юндола и р. Места я свързват с Родопите.

 • Площ – 2630 кв.км.


4782877

 • Поделя се на 4 дяла:

 • Източен (Мусаленски – най-голям по площ и най-висок) – вр. Мусала (2925 м)

 • Централен (Скакавишки) – вр. Черна поляна (2716 м)

 • Северозападен (Мальовишки) – вр. Голям Купен (2731 м)

 • Югозападен (Капатнишки) – вр. Ангелов връх (2643 м).


4782877
2. РЕЛЕФ И ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

 • Рила представлява хорст, издигнат над околните грабеновидни котловини.

 • Част е от Рило-Родопския масив, изградена е от палеозойски гранити.

 • През кватернера – заледяване (до 2100 м).

 • Бедна на полезни изкопаеми.


4782877
3. КЛИМАТ И ВОДИ

 • Най-ниската средна годишна температура в България – вр. Мусала (-2,9 градуса);

 • Планински климат – прохладно лято и студена зима;

 • Годишни валежи – 1200 – 1400 мм;

 • Снежна покривка – до 9 – 10 месеца в годината;

 • От Рила извират реките Марица, Искър, Места, Джерман;

 • 140 ледникови езера – Седемте рилски, Урдините, Мусаленските.

 • Най-високо разположено – Леденото езеро (2709 м), най-голямо – Смрадливото езеро (212 дка).


4782877
4. ПОЧВИ, РАСТИТЕЛНОСТ И ЖИВОТНИ

 • Редуват се канелени горски почви (до 1000 м) с дъбови гори, кафяви горски (до 1600 м) с букови гори; тъмноцветни горски (до 2200 м) – с иглолистни гори (смърч, ела, бял бор) и планинско-ливадни – с храстова растителност (до 2600 м – клек и хвойна) и алпийски ливади.

 • Средноевропейски видове (дива свиня, сърна, елен, дива коза, орел, глухар и др.), в реките – пъстърва.

 • Защитени територии – национален парк “Рила”, резерватите “Парангалица”, “Скакавица”, “Ибър” и др.ad