slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZIEMIA W TWOICH RĘKACH PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZIEMIA W TWOICH RĘKACH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

ZIEMIA W TWOICH RĘKACH - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

ZIEMIA W TWOICH RĘKACH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ZIEMIA W TWOICH RĘKACH


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

W Polsce na 20 000 składowisk odpadów nagromadzonych jest już około 4 mld ton odpadów komunalnych. Przyjmując, że w Polsce żyje 40 mln obywateli i każdy z nich "produkuje" 250 kg odpadów (śmieci) rocznie, otrzymujemy roczny przyrost masy odpadów komunalnych w wielkości 10 mln ton.

slide3

Każdy człowiek

produkuje około 250 kg

śmieci rocznie!!!

Z tego wynika, że

Rocznie 4-osobowa rodzina

produkuje tonę śmieci!

slide4

Odpady te w większości nie są utylizowane, ani w jakikolwiek inny sposób zagospodarowywane. Zalegają one w środowisku naturalnym, pogrupowane jedyniew wysypiska komunalne.

slide5

Składowiska odpadów komunalnych silnie oddziałująz otoczeniem zmieniając na niekorzyść jego cechy krajobrazowe, zdrowotnei wszystkie inne. Odpady komunalne "pozostawione same sobie" ulegają naturalnej biodegradacji. Jednak proces ten trwa nawet kilka tysięcy lat.

slide6

Przykładowy czas rozkładu śmieci:

Chusteczka higieniczna

3 miesiące

slide7

Przykładowy czas rozkładu śmieci:

Bilet autobusowy

3 - 4 miesiące

slide8

Przykładowy czas rozkładu śmieci:

Skórki bananów,

pomarańczy

5 miesięcy

slide9

Przykładowy czas rozkładu śmieci:

Niedopałki papierosów

1 – 5 lat

slide10

Przykładowy czas rozkładu śmieci:

Plastikowa torba

400 lat

slide11

Przykładowy czas rozkładu śmieci:

Puszka aluminiowa

500 lat

slide12

Przykładowy czas rozkładu śmieci:

Plastikowa butelka

100 - 1000 lat

slide13

Przykładowy czas rozkładu śmieci:

Szklana butelka

4000 lat

slide14

Prowadząc gospodarkę odpadami komunalnymi ograniczoną do ich składowania i nie podejmując działań w zakresie ich recyklingu - "podkładamy" przyszłym pokoleniom "bombę ekologiczną".

Składowiska odpadów są chemicznymi bombami zegarowymi. Odpady organiczne stanowią zaledwie około 30% wszystkich śmieciz gospodarstw domowych, a większość śmieci nie jest sortowana. Znajdują się więc w nich także metale ciężkie tj. rtęć z baterii, szkło, blacha, tworzywa sztuczne, resztki farb i wiele innych trujących substancji.

slide15

Te rozmaite materiały mieszają się, wywołując reakcje chemiczne, które z kolei powodują powstawanie jeszcze bardziej trujących substancji. Zanieczyszczenia przenikają powoli do gleby - zanieczyszczają wody gruntowe, stanowiące znaczną część wody pitnej.

Na składowiskach odpadów wytwarzają się gazy mające tendencję do wybuchania, a po dostaniu się do atmosfery - przyczyniające się do zwiększenia efektu cieplarnianego. Mieszanina tych gazów składa się w 55% z metanu, 45% z dwutlenku węgla. Na składowiskach nie korzystających z nowoczesnych technologii tzw. biogaz uchodzi,a czasem się zapala.

slide16

Niektóre substancje znajdujące się na składowisku reagują między sobą, dając nowe związki, co może prowadzić do nagrzania się nawet do temperatury 60-70 C. Na starych wysypiskach śmieci dochodzi do powstawania tlących się ognisk i wybuchów - powstaje bardzo toksyczny dym i pył.

slide17

Siedlisko chorób

Mewy i wrony poszukujące pożywienia na wysypisku mogą przenosić wiele chorób na duże odległości. Niebezpieczeństwo stwarzają także gryzonie, muchy i komary, które znajdują tam pożywienie. Deszcze wypłukujące ze stert śmieci szkodliwei często bardzo toksyczne substancje skażają ziemię i wodę. Odłamki szkła, ostre krawędzie puszek po konserwach często są przyczyną okaleczeń zwierząt.

slide18

SEGREGOWANIE ODPADÓW

 • JEST W DZISIEJSZYCH
 • CZASACH KONIECZNOŚCIĄ!
slide19

Wiodącym celem domowej selekcji jest osiągnięcie poprawy stanu środowiska poprzez zwiększenie ilości pozyskiwanych z odpadów surowców oraz zmniejszenie ilości odpadów.

slide20

Wyróżniamy następujące typy odpadów:

- odpady niebezpieczne

- makulatura

- szkło

- plastik

slide21

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy:

 • - zużyte baterie, akumulatory;
 • - resztki farb, lakierów;
 • - środki do konserwacji i ochrony drewna oraz
 • opakowania po nich;
 • - środki ochrony roślin i pojemniki, w których były
 • przechowywane;
 • - przeterminowane lub tylko częściowo zużyte leki,
 • - przedmioty zawierające w sobie rtęć, takie jak:
 • termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, przełączniki;
 • - środki czyszczące, wywabiacze plam i opakowania
 • po nich, rozpuszczalniki;
slide22

Sposoby na zmniejszanie ilości odpadów niebezpiecznych:

- przeterminowane lub niewykorzystane leki wyrzucamy do

specjalnych pojemników w aptekach;

- najlepiej zużywać całość produktu i nie zostawiać niczego

w opakowaniach;

- zamiast baterii jednorazowych używaj akumulatorków,

nadających się do ponownego naładowania;

- korzystaj z kalkulatorów na ogniwa słoneczne.

slide23

MAKULATURA

Do makulatury przeznaczone są pojemnikii worki koloru niebieskiego!

Do pojemnika lub worka na papier wkładamy tylko:

- gazety;

- katalogi;

- czasopisma ilustrowane;

- listy, papier do pisania;

- zeszyty;

- książki,

- papier pakowy;

- kartony;

- pudełka.

slide24

MUSIMY PAMIĘTAĆ ABY:

wszystkie te rzeczy były czyste,

absolutnie nie mogą zawierać żadnych

metalowych części, nie mogą być w plastikowych

opakowaniach, nie mogą też być szyte.

slide25

Kategorycznie do niebieskiego pojemnika lub worka na papiernie wrzucamy:

kartonów po mleku i napojach, kartoników po soczkach, kalek, zabrudzonego lub tłustego papieru, artykułów i papierów higienicznych, tapet, worków po cemencie;

slide26

ODPADY PLASTIKOWE

Dla tego typu odpadów przeznaczone są pojemniki koloru żółtego.

slide27

Do żółtego pojemnika lub worka na plastik wrzucamy:

 • - plastikowe butelki bez nakrętek i obręczy (najlepiej kiedy butelki są zgniecione - kapsle wrzucać osobno do tego samego pojemnika);
 • - opakowania po jogurtach;
 • - torebki plastikowe i reklamówki;
 • odpady wielomateriałowe (np. kartony po sokach i produktach mlecznych)
 • - pojemniki plastikowe po mydłach w płynie, szamponach,
 • itp.;
 • - wielorazowe butelki z tworzywa sztucznego;
 • - kubki z tworzywa sztucznego;
 • - plastikowe koszyczki po owocach;
 • - korki i zakrętki.
slide28

Do żółtego pojemnika lub worka na plastiknie wrzucamy:

 • artykułów wykonanych z połączeń z innymi materiałami;
 • - tworzyw sztucznych piankowych
slide29

SZKŁO

Na szkło przeznaczone są zielone worki i pojemniki.

slide30

Do pojemnika lub worka na szkło wrzucamy tylko:

- białe i kolorowe butelki jednorazowe;

- słoiki;

- butelki po napojach dla dzieci;

- butelki po winie i napojach alkoholowych; butelki po piwie

- pojemniki szklane i flakony;

- szklane opakowania po kosmetykach.

slide31

W żadnym razie do zielonego pojemnika na szkło nie wrzucamy:

- zakrętek;

- kapsli;

- korków;

- kokard z ołowiu (np. z butelek po szampanie);

- porcelany i ceramiki;

- butelek z tworzywa sztucznego;

- luster;

- szkła okiennego;

- zużytych żarówek.

slide32

SPOSOBY NA ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ŚMIECI:

 • Ogranicz ilość niepotrzebnych opakowań.
 • Używaj produktów, które można użyć ponownie (nie są jednorazowe).
 • Naprawiaj zamiast wyrzucać.
slide33

ZMNIEJSZAJMY ILOŚĆ ŚMIECI!

Odpady toksyczne (np. zużyte baterie) wyrzucaj do przeznaczonych do tego celu pojemników.

Sprzedaj lub oddaj innym rzeczy, które chcesz wyrzucić!

Bierz udział w recyklingu!

Zbuduj kompostownik!

Zachęcaj innych do zmniejszania liczby swoich śmieci!

Szukaj własnych sposobów na zmniejszenie ilości śmieci jak na przykład: huśtawka z opony.

slide34

CO TO JEST RECYKLING ?

recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii, Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628).

Zalety recyklingu:

- zmniejsza strumień odpadów kierowanych na składowiska

- pozwala na odzyskanie wielu cennych surowców wtórnych bez

konieczności obciążania linii technologicznych mechanicznego

sortowania.

slide35

Odpady poddane recyklingowi

trafiają do specjalnych maszyn, które przerabiają je na nowy produkt, lub na materiał,z którego produkt powstanie. Pomaga to zmniejszyć zaśmiecenie środowiska,a także zmniejsza koszty produkcji.

slide36

PRODUKTY Z RECYCLINGU

SUROWCE WTÓRNE

slide37

Produkty ze szkła nadają się do ponownego przerobu (recyklingu) w

100%

Ze 100 ton makulatury można wyprodukować

90 ton papieru z odzysku

Butelki plastikowe można przerobić na plastiki

stanowiący surowiec do produkcji: włókna, foli,

opakowań ochronnych.opakowań ozdobnych

oraz do opakowań wykorzystywanych w

przemyśle chemicznym i kosmetycznym.