slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Perspektívy veternej energie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Perspektívy veternej energie - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Christine Lins Európske združenie pre veternú energiu ( European Wind Energy Association , EWEA ) Veterná energia – nová výzva pre Slovensko Bratislava, 2. máj 2007. Perspektívy veternej energie. Čo je Európsk e združenie pre veternú energiu (EWEA ) ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Perspektívy veternej energie' - bobby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Christine LinsEurópske združenie pre veternú energiu(European Wind Energy Association, EWEA)Veterná energia – nová výzva pre SlovenskoBratislava, 2. máj 2007

Perspektívy veternej energie

o je eur psk e zdru enie pre vetern energiu ewea
Čo jeEurópske združenie pre veternú energiu (EWEA) ?

EWEA je hlasom priemyslu v oblasti veternej energie– EWEA aktívne presadzuje využívanie veternej energie v Európe aj vo svete už 25 rokov.

Zameriava sa na lobing, komunikáciu a aktivity v oblasti politiky, ako aj na plnenie požiadavek členských organizácií.

slide4
Kde sa nachádza sektor veternej energie v súčasnosti?
 • Európa má:
 • 80% podiel na výrobe zariadení
 • 65% celkový podiel na trhu
 • 50% ročný podiel na trhu
 • hodnotu na trhu ročne 9 mld. €
 • 72% podiel v 2 krajinách
 • 75000 pracovných miest
 • produkuje 3% elektrickej energie v EÚ
 • Podľa predpovedí by do roku 2010 veterná energia mala:
 • produkovať 167 TWh ročne, čo by naplnilo potreby 34 mil. ľudí
 • predstavovať 28% podiel zo celkovej kapacity novoinštalovaných zariadení na produkciu el. energie
 • 10.6% podiel z celkovej kapacity zariadení na produkciu el. energie
 • splniť 50% z cieľa Smernice pre obnoviteľné zdroje energie (Renewable Directive)
 • Splniť takmer 30% zo záväzkov Kjótskeho protokolu
 • znížit výdavky za palivá z dovozu o 13 €mld.
 • Unížiť externé náklady o 10-25 mld. €
 • Slovensko má kapacitu len 5 MW
slide5
Nové inštalácie v EÚ v roku 2006:

Nové inštalácie v 2006 (EÚ 25)

Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Luxemburgsko, Malta, Slovinsko; Slovensko – žiadne nové inštalácie v roku 2006.

slide6
Inštalácie v EÚ v období 1996-2005 (MW):Presadzuje sa veterná energia v malej miere?

V 2006pribudlo:

plyn: 8.5 GW

veterná: 7.5 GW

Source: Platts/EWEA

slide7
Rast svetového trhu s veternou energiou:v roku 2005 o 43%

Priemerná ročná

rýchlosť rastu

Európa

1995-2000 31.7%,

2000-2005 14.0%

Celosvetovo

1995-2000 23.8%,

2000-2005 25.6%

Zdroj: EWEA, GWEC

slide10
Situácia v energetike sa v celosvetom kontexte mení

Celosvetové trendy, ktoré budú mať pravdepodobne obrovský dopad na sektor veternej energie v nasledujúcich piatich rokoch:

 • cena a bezpečnosť dodávok ropy a plynu
 • zvyšujúce sa povedomie o zmene klímy
 • potreba nových zariadení na produkciu el. energie
 • celosvetový trend smerom k liberalizovanému trhu s energiou
 • prijímanie veternej energie verejnosťou
slide11
Ďalších 5 rokov: bod historického obratu

Do dnešného dňasme 25 rokov predávali el. energiu trhu, ktorý ju vo vyššej miere nepotreboval

Dnesje nadbytočná kapacita na historickom minime

Čoskoro

V Európe skončia prevádzku zariadenia produkujúce 365 GW elektrickej energie. Do roku 2030 bude na zabezpečenie rastúceho dopytu po energii potrebné inštalovať ďalších 400 GW.

pre o si vybra in tal ciu vetern ch zariaden
Prečo si vybrať inštaláciu veterných zariadení?
 • Slovensko má (nevyužitý) potenciál pre rozvoj využívania veternej energie
 • Veterná energia prináša výhody na národnej, regionálnej aj celosvetovej úrovni
 • Problém zásobovania energiou môže zmeniť na príležitosť v oblastiach podnikania, technologického výskumu , exportu a zamestnanosti
 • Slovensko má potenciál stať sa výrobným centrom – vzhľadom na konkurencie schopnosť nákladov a úroveň vzdelania pracovných síl
 • Veterná energia prispieva k zabezpešeniu energetickej nezávislosti a dosahovaniu cieľov v oblasti ochrany klímy
 • Konštrukcia veterných parkov sa vyznačuje relatívne nízkou časovou náročnosťou
slide13
Náklady na nové zariadenia
 • Využívanie veternej energie sa postupne stáva finančne efektívnym.
 • Náklady zariadení využívajúcich veternú energiu už viac nebudú porovnávané s nákladmi súvisiacimi s pridávaním paliva do existujúcej elektrárne, ktorá už bola odpísaná a zaplatená daňovými poplatníkmi alebo spotrebiteľmi
 • V prípade nových konvenčných elektrární budú stále viac brané do úvahy náklady súvisiace s plánovaním, financovaním, poisťovaním, budovaním, prevádzkovaním, udržiavaním a napokon aj vyradením z prevádzky a demontážou.
slide14
Existujúci (indikatívny) cieľ SR: 31% podiel OZE na výrobe elektriny do 2010
 • Veterná energia môže výrazne pomôcť k splneniu tohto cieľa
 • Pre rok 2010 je naplánovaných 100 MW, v súčasnosti priblžne 5 MW
 • Pre porovnanie: Španielsko má realistický cieľ 20000MW do r. 2010
 • Hlavné bariéry: chýbajúce povedomie, nedostatočné politické rámce, nedostatok dôvery, nedostatočné podporné finančné mechanizmy a centralizované štruktúry

Nový (záväzný) cieľ v EÚ: 20% podiel OZE na hrubej spotrebe energie do r. 2020

 • Slovenskobude povinné stanoviť ambiciózny národný cieľ
 • Nedodržanie záväzku bude viesť k vymáhateľným pokutám zo strany EÚ
 • Veterná energia je dobrá možnosť, ktorá môže pomôcť dosiahnúť tento cieľ efektívnym spôsobom
tyri piliere spe n ho r mca v oblasti oze
Štyri piliere úspešného rámca v oblasti OZE
 • Dobré administratívne postupy
 • Budovanie prenosvých kapacít apodmienky férového prístupu do rozvodnej siete
 • Finančné a platobné mechanizmy, ktoré môžu priťahovať investície
 • Verejná akceptácia

Potrebujeme splnenie všetkých štyroch podmienok

z very
Závery
 • Využívanie veternej energie na Slovensku ešte stále čaká na svoj rozmach
 • Veterná energia ponúka príležitosti pre rozvoj výroby, vytváranie pracovných miest a rast ekonomiky
 • Ešte stále jestvujú významné bariéry
 • Slovensko bude musieť vypracovať ambiciózny národný cieľ pre využívanie energie z OZE do roku 2020, ktorý bude podporený stabilným a dlhodobejším legislatívnym rámcom
e r psky de veternej energie
Eúrópsky deň veternej energie
 • 15 jún 2007 – celá Európa
 • Prvá celoeurópska kampaň šíriaca osvetu o veternej energii
 • Oslava sily, efektívnosti a populárnosti veternej energie
 • Informácie o dianí počas európskeho dňa veternej energie nájdete na: www.windday.euPrihláste sa k využívaniu „zelenej“ energie!
slide18
Vďaka za pozornosť!

www.ewea.org

EURÓPSKE ZDRUžENIE PRE VETERNÚ ENERGIU

RENEWABLE ENERGY HOUSE

63-65 RUE D’ARLON

B-1040 BRUSSELS

BELGIUM

T: +32 2 546 1940

F: +32 2 546 1944

E: [email protected]

www.ewea.org

ad