Download
religion p b niveau n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Religion på B-niveau PowerPoint Presentation
Download Presentation
Religion på B-niveau

Religion på B-niveau

142 Views Download Presentation
Download Presentation

Religion på B-niveau

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Religion på B-niveau Christina Egholm

  2. Religion B på forskellige måder • 0 til B i studieretning (stx) • 0 til B som valgfag (vuc) • C til B som valgfag (stx, hf, vuc)

  3. Udfordringer ved tilrettelæggelse Valgfagshold fra C til B: • Forskellige C-niveau-hold, forskellige lærere, forskellige forløb (måske endda forskellige skoler) • Parallellitetsproblemet

  4. Religion B i korte træk Rel B = Rel C + teori + hovedværk + feltarbejde + skriftligt projekt + mulighed for SRP (stx) (+ generelt mere fordybelse)

  5. Opstart • Kort introforløb: • ”Er sporten vor tids religion?” (artikel) • Arbejde med religionsdefinitioner • ”Findes religionerne?” (fra Islamdebat af Allan Poulsen, Systime 2008) • Essentialisme versus socialkonstruktivisme

  6. Religionsfaglig teori • Altid teori i anvendelse • ”Store” og ”små” teorier

  7. Hovedværklæsning • Formål: • Fordybelse • Studiekompetence • Religionsfaget er ikke kun ”highlights” • Ca. 30 sider • Religiøs eller religionsfaglig tekst

  8. Feltarbejde • Religion er ikke kun skrevet, også levet! • Mest mulig selvstændighed i forberedelse og udførelse giver storartede resultater(men hjælp/følgebrev kan være nødvendigt) • Kan være med/uden feltrapport, men der bør være tid til mundtlige fremlæggelser. • http://www.religion.dk/artikel/258663:Fagbegreber--Feltarbejde-i-religion?all=1

  9. Projekt • 4-5 sider pr. person (gerne flere sammen) • Tager udgangspunkt i undervisningen • Kan være flerfagligt • Skal fremlægges mundtligt • Indgår i den mundtlige eksamen • Elevtid?? – Lokale forhandlinger…

  10. Religion i studieretningsprojektet • Fra 2009 muligt at inddrage B-niveau-fag uden for studieretningen • Væsentligt at eleverne viser religionsfaglig kunnen – og ikke blot redegør for religionsfaglig viden • Viden i anvendelse