VOLUMUL - PowerPoint PPT Presentation

blythe
volumul n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VOLUMUL PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
VOLUMUL
308 Views
Download Presentation

VOLUMUL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VOLUMUL V = L * l * h Intocmit: Stan Madalina, Stefanut Alexandru si Campean Denisa Grupa 2

  2. Definitie • Volumul –este spatiul ocupar de un corp , indiferent de forma pe care o are. Este o marime tridimensionala si are ca unitate de masura in Sistemul International metrul cub. Tinand cont de structura si forma in care se gasesc materialele de constructii se urmaresc urmatoarele tipuri de volum:

  3. VOLUMUL REAL (V) REPREZINTA:volumul ocupat numai de substanta solida • Efectuarea determinarii se face in functie de forma si natura materialului dupa cum urmeaza: a.Material compact cu forma geometrica regulata (ex: marmura): se determina dimensiunile materialului ca medie aritmetica a trei msuratori si apoi cu formulele geometrice aferente formei corpului se calculeaza volumul.

  4. Material compact cu forma geometrica neregulata(sticla). In cazul in care corpul are volum mic, volumul lui se poate determina cu ajutorul unui cilindru gradat.Daca volumul corpului este mai mare se foloseste un vas cu volum cunoscut , se umplecu apa, se introduce corpul , iar excesul de apa colectat intr-un alt vas se colecteaza si se cantareste stiind densitatea apei.

  5. c.Material poros - determinarea se face prin metoda volumului de lichid dislocuit. Materialul poros se mojareaza si se introduce intr-un cilindru gradat. • Ex: creta • Vcorp=Vfinal-Vinitial.

  6. Volumul aparent (Va) – reprezinta volumul sub care apare corpul poros in starea sa nornala. Acest volum cuprinde:Volumul materialului solid V, volumul porilor, Vp, si este mai mare decat volumul ocupat de materialul solid • Va=V+Vp. • (Va) se determina in doua situatii. • Material cu forma geometrica regulata - se aplica metoda de la materialul compact cu forma geometrica regulata. • Material cu forma geometrica neregulata. Metoda se face prin metoda parafinarii. Se cantareste corpul(m), se parafineaza, si se cantareste din nou mcp. Iar apoi prin metoda volumului de lichid dislocuit se determina volumul corpului parafinat

  7. Volumul in gramada (Vg) • Reprezinta volumul sub care se prezinta materialele granulare in vrac(ex: pietris, nisip, var, ciment, etc). Acest volum se compune din volumul aparent al granulelor (Va) si volumul golurilor dintre granule • Vg=Va+Vgol=V+Vp+Vgol • Volumul in stiva (Vs) • Reprezinta volumul ocupat de materialele lemnoase prin aranjarea lor ordonata in stiva, de regula sub forma unui paralelipiped. Masurand cele 3 dimensiuni: L, l si h se obtine • Vs=L*l*h • Volumul lichidelor • Se masoara cu ajutorul cilindrlor gradati.