institut za psihologiju filozofski fakultet u beogradu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Institut za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Institut za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Institut za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Institut za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu. OBUKA ZA ŠKOLSKE SARADNIKE OECD/PISA MS 2009. OECD/PISA 2009. Š ta je to PISA? Kako je organizovano ispitivanje? (ciklusi, broj u č esnika) Koliki je uzorak i kako se formira? (veli č ina, principi, tipovi š kola, š kolski uzorak)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Institut za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
institut za psihologiju filozofski fakultet u beogradu
Institut za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

OBUKA ZA ŠKOLSKE

SARADNIKE

OECD/PISA MS 2009

oecd pisa 2009
OECD/PISA 2009
 • Šta je to PISA?
 • Kako je organizovano ispitivanje? (ciklusi, broj učesnika)
 • Koliki je uzorak i kako se formira? (veličina, principi, tipovi škola, školski uzorak)
 • Možemo li namerno da iskrivimo uzorak?
 • Obaveza učešća za škole, učenike, potvrde od roditelja
instrumenti i materijali
Instrumenti i materijali

PRVI PAKET

 • Testovi (brošure) +
 • Dodatni upitnici za učenike +
 • Upitnici za nastavnike sa kovertama
 • PISA 2006 izveštaj

DRUGI PAKET

 • Upitnici za učenike +
 • Školski upitnik
 • Olovke

FASCIKLA

 • Formular za praćenje učenika (školski uzorak)
 • Formular za prisustvovanje testiranju
 • Pismo učenicima
 • Dodatna uputstva za upitnike
 • Ugovor o poverljivosti
bro ure testovi znanja
Brošure – testovi znanja
 • Najvažniji instrument: 3 oblasti postignuća, 13 brošura
 • U svakom ciklusu jedna oblast je centralna, 2009: čitalačka pismenost
 • Pitanje poverljivosti: ko sme da vidi testove i kada
 • Testovi pismenosti, a ne znanja; svaka oblast definisana je sadržajem, područjem primene i kompetencijama
 • Zadaci pripadaju određenim nivoima težine
 • Kako izgledaju zadaci, kako učenici reaguju na zadatke?
 • Da li pitanja odgovaraju školskim programima?
 • Ko sastavlja pitanja?
 • Zadavanje brošura: pomoć koju možete pružiti učenicima
upitnici
Upitnici

UPITNIK ZA UČENIKE

 • Zadavanje upitnika: pomoć koju možete pružiti učenicima
 • Pitanje poverljivosti: ko sme da vidi upitnike i kada

DODATNI UPITNIK ZA UČENIKE

 • Dodatne instrukcije
 • Raspuštanje učenika???

DODATNI UPITNIK ZA PROFESORE

 • U kojim školama se popunjava ovaj upitnik?
 • Sadržaj, pitanje poverljivosti
 • Kriterijum izbora nastavnika
 • Zakazivanje i organizovanje popunjavanja upitnika
upitn ik z a kole
Upitnik za škole
 • Ko popunjava?
 • Do kada?
pismo u enicima
Pismo učenicima
 • Kada se deli pismo
 • Elektronska verzija
 • Pitanje kašnjenja
 • Čime se popunjavaju testovi i upitnici
vra anje materijala
Vraćanje materijala
 • Vraćaju se svi preuzeti materijali, i popunjeni i prazni (sem ono što smo vam poklonili)
 • Donesite u Institut za psihologiju kada možete, ali što pre posle završetka testiranja
 • Odmah po završetku testiranja spakujte materijale i čuvajte ih na sigurnom
supervizijske posete
Supervizijske posete
 • Ko su supervizori i koja je njihova uloga na testiranju i u školi
 • Obaveza najavljivanja supervizijske posete
ta vi ostavljate nama na pauzi
Šta vi ostavljate nama na pauzi?
 • Fotokopiju lične karte, bankovne kartice i obrasca M1-M2
 • Popunjen i potpisan ugovor o poverljivosti
 • Datum i vreme testiranja
pre testiranja
Pre testiranja
 • Proveriti i kompletirati FPU
 • Upisati podatke o učenicima na korici brošura i upitnika: ime škole, ID učenika, ime i prezime (FPT) i datum rođenja (FPU)
 • Voditi računa o formi brošure koja je dodeljena svakom učeniku (FPT, kolona 6)
 • ID učenika (prepisati iz FPT-a, kolone 1-3):

oznaka regiona – FPT, kolona 1

oznaka škole – FPT, kolona 2

identifikacioni broj učenika – FPT, kolona 3

na dan testiranja
Na dan testiranja
 • Doći u školu najmanje 1 sat pre početka testiranja
 • Pripremiti prostoriju i materijal za testiranje
 • Rasporediti kartice sa imenima učenika na odgovarajuća mesta – poštovati redosled učenika u formularima (FPU i FPT)
 • Obavezno poneti časopise, magazine, novine za učenike koji završe sa radom pre isteka vremena
 • Poneti rezervni pribor za učenike
 • Napisati na tabli datum testiranja: npr. 10.04.2009.
vo enje testiranja
Vođenjetestiranja
 • Strogo se pridržavati satnice prikazane u tabeli 5 (str. 28)
 • Učenici treba da budu prisutni od početka prvog dela testiranja (skrenuti im pažnju da ne kasne!), tačnije od onog trenutka kada im se kaže da upišu datum na korici brošure (c. Početak sesije sa brošurama, str. 30) novi učenici ne smeju ulaziti
 • Učenici ne treba da napuštaju testiranje, osim ako je baš neophodno (ako je učenik odsutan duže od 10 min. uneti kod 2 –delimično prisutan, u kolonu 7 u FPT)

! Nemojte čitati tekst koji se odnosi na koverte

paragrafi: 65, 117, 131,134, 153

vo enje testiranja1
Vođenje testiranja
 • Ne pomagati učenicima u vezi sa zadacima iz brošura; pomoći im oko pitanja iz upitnika (pre testiranja pročitati napomene, Dodatak 3, str. 52)
 • Na korici brošure ili upitnika upisati ukoliko postoje neki problemi (npr. loša štampa, nedostaje strana...), zameniti ih
 • Podstaći učenike da provere ono što su uradili, tek nakon toga podeliti časopise...
 • Brošure i upitnike pokupiti tek nakon isteka vremena za rad
 • Testiranju može da prisustvuje neko od zaposlenih u školi, kao i PISA supervizori koje angažuju Konzorcijum i Institut za psihologiju
 • Nije dozvoljeno kopiranje materijala za testiranje, fotografisanje ili snimanje testiranja
najva niji pisa formulari
NajvažnijiPISAformulari

1. Formular za praćenje učenika (FPU)

Sadrži imena i demografske podatke o učenicima koji su izabrani da učestvuju u PISA istraživanju (koristi se pre samog testiranja kako bi se evidentirali oni učenici koji ni u kom slučaju ne mogu da budu testirani)

2. Formular za prisustvovanje testiranju (FPT)

Pokazuje formu brošure (13) koju treba da dobije svaki učenik i služi za beleženje prisustva učenika na pojedinim sesijama (koristi se na samom testiranju)

3. Formular za izveštaj sa testiranja (FIT)

Služi zabeleženje trajanja pojedinih sesija i drugih uslova vezanih za testiranje (koristi se tokom i posle testiranja)

1 formular za pra enje u enika str 24 u priru niku za s
1. Formular za praćenje učenika(str. 24 u Priručniku za ŠS)
 • Kolone 5 - 9: školski saradnik proverava (i unosi eventualne ispravke) pre samog testiranja
 • Kolona 10: školski saradnik identifikuje sve učenike koji imaju neku posebnu obrazovnu potrebu i upisuje odgovarajući kod (1, 2 ili 3, tabela 4, str. 12)
 • POP ne uključuje loš školski uspeh, probleme sa disciplinom...
 • Kod većine učenika kolona 10 će ostati prazna
isklju enje na osnovu pop koda
Isključenje na osnovu POP koda

!VAŽNO: neki od učenika koji imaju kod u koloni 10 će moći da učestvuju u PISA testiranju, tj. neće biti isključeni zbog POP-a (kod njih će kolona 11 ostati prazna)

 • Da bi učenik bio isključen na osnovu nedovoljnog poznavanja jezika (kod 3), on/ona mora da zadovolji sva tri navedena kriterijuma:

1. srpski jezik mu/joj nije maternji

2. ne vlada u dovoljnoj meri srpskim jezikom

3. pohađa nastavu na srpskom jeziku kraće od godinu dana

kolona 11 neu e e
Kolona 11 (neučešće)

! U kolonu 11 se upisuju razlozi neučešća samo za one učenike koji ni pod kojim uslovima(čak i u slučaju naknadnog testiranja) ne mogu da učestvuju u PISA istraživanju; najveći broj učenika neće imati kod u koloni11, što znači da mogu da učestvuju

 • Ukoliko učenik nije prisutan na testiranju iz nekog drugog razloga (razboli se, ima neku školsku ili vanškolsku aktivnost...) razlog odsustva se ne upisuje u FPU već u FPT
kolona 12 komentari
Kolona 12 (komentari)
 • Ova kolona će kod najvećeg broja učenika ostati prazna; ukoliko niste sigurni koji kod treba da upišete u koloni 11, ostavite je praznu, a komentar upišite u kolonu 12
2 formular za prisustvovanje testiranju str 59 u priru niku za s
2. Formular za prisustvovanje testiranju (str. 59 u Priručniku za ŠS)
 • Oznaka testiranja (upisuje se u FPT i FIT): uvek sadrži dve cifre – prva cifra se odnosi na školskog saradnika, druga na redni broj testiranja

Primeri:

 • Oznaka testiranja 11- jedan školski saradnik je zadavao brošure i upitnike istog dana (tokom jednog kombinovanog testiranja)
 • Oznake testiranja 11i12 – jedan školski saradnik je realizovao dva testiranja (prvo i naknadno)
 • Oznake testiranja 11 i 21–dva školska saradnika su realizovala dva paralelna testiranja (npr. dvojezične škole)
 • U slučaju naknadnog testiranja – isti FPU, novi par FPT i FIT
kolona 6 dodeljeni instrument
Kolona 6 (dodeljeni instrument)
 • Svakom učeniku dodeljena je određena forma brošure (8-13 i 21-27 )
 • Ukoliko na testiranju učenik iz nekog razloga (loša štampa, nedostaju stranice...) dobije rezervnu brošuru, a broj te brošure se ne poklapa sa brojem prvobitno dodeljene, obavezno zabeležite novi broj u koloni 6
kolona 8 prisustvo na sesiji sa upitnicima
Kolona 8 (prisustvo na sesiji sa upitnicima)

*Za beleženje prisustva učenika na sesiji sa upitnicima ne treba koristiti kod 2

kolona 10 komentari
Kolona 10 (komentari)
 • Ako učenik ima kod 2 u koloni 7 – upisati razlog i koliko dugo je bio odsutan
 • Ako učenik ima kodove 1 ili 2 u koloni 7, ali kod 0 u koloni 8 (nije bio prisutan na sesiji sa upitnicima) – upisati razlog (zašto je bio odsutan na sesiji sa upitnicima)
 • Ako učenik ima kod 1 ili 2 u koloni 7, ali je predao praznu brošuru - upisati
utvr ivanje potrebe za naknadnim testiranjem
Utvrđivanje potrebe za naknadnim testiranjem
 • Broj učenika u FPU (obično 35, u nekim školama manje)
 • Broj učenika koji imaju kod 2, 3, 4, 5 ili n u koloni 11 u FPU
 • Broj učenika koji nisu prisustvovali testiranju, ne računajući ove sa kodom za neučešće u koloni 11
 • Ukoliko je taj broj veći ili jednak od broja u tabeli 10 (str. 40) organizovati naknadno testiranje
3 formular za izve taj sa testiranja strana 60 u priru niku za s
3. Formular za izveštaj sa testiranja(strana 60 u Priručniku za ŠS)
 • Proveriti da li su upisane tačne oznake testiranja
 • Proveriti da li je odgovoreno na sva pitanja (1-9)

PRE SLANJA:

Proveriti da li su ispravno i kompletno popunjeni svi Formulari i da li se podaci u njima međusobno slažu

k o n t a k t i
K O N T A K T I

Dragica Pavlović Babić 063/425 158

Dobrinka Kuzmanović 063/896 15 37

Oliver Tošković 064/20 40 211

Olga Marković 063/345 849

Institut za psihologiju

Tel/fax: 011/2185 301

E-mail: pisa.serbia@f.bg.ac.rs

www.pisaserbia.org