VANVARY - PowerPoint PPT Presentation

vanvary n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VANVARY PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10
VANVARY
141 Views
Download Presentation
bly
Download Presentation

VANVARY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VANVARY Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry

  2. Esityksen sisältö • Yhteistyön rakentaja • Vahva verkosto • VANVARY on vaikuttamiskanava • Toiminnan perustana edustuksellisuus • Keskeiset teemat vuonna 2014 • Briefly in English • Tervetuloa mukaan!

  3. Vantaalaisen vanhempainverkoston yhteistyön rakentaja • Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry toimii Vantaalaisen vanhempainverkoston yhteistyön rakentajana. Meillä on jäseninä vanhempainyhdistyksiä ja vantaalaisia vanhempia. • Vuonna 2004 perustettu yhdistyksemme toimii Vantaan varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen koulutuksen parissa. • Kokoamme eri koulujen ja päiväkotien vanhempia yhteen ja tarjoamme rakenteen ja osaamisen kaupunkitasoiselle yhteistyölle. • Järjestämme vanhempainyhdistysten yhteisiä tapaamisia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä tiedotamme vanhempainyhdistysten ja kattojärjestö Suomen Vanhempainliiton toiminnasta. • Teemme esityksiä ja aloitteita sekä otamme yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi. • Pidämme yhteyttä opetushallintoon ja muihin tarvittaviin viranomaisiin. • Teemme yhteistyötä pääkaupunkiseudun alueyhdistysten kanssa ja olemme valtakunnallisestikin merkittävä toimija. • VANVARY on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys.

  4. Vahva verkosto vantaalaisia vanhempainyhdistyksiä • Alueyhdistyksen tarkoituksena on • vahvistaa vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa • edistää kasvatuskumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia • edistää vanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä • edistää vanhempien, koulujen ja päiväkotien sekä hallinnon välistä yhteistyötä. Edistämme avointa viestinnän kulttuuria jossa jokainen voi saada apua oman toiminnan tueksi sekä osallistua VANVARYn toimintaan!

  5. VANVARY on vaikuttamiskanava • VANVARY on vantaalaisten vanhempien vaikuttamiskanava, kunnallinen vanhempien ja vanhempainyhdistysten yhteistyöfoorumi. • VANVARYn kaikki toiminta on vantaalaisten lasten ja nuorten hyväksi, yhteistyössä vanhempien ja eri lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa. • Kaikki täysin vapaaehtoisten voimin tehtyä työtä, vaikuttamista ja edunvalvontaa.

  6. VANVARYn toiminnan perustana on hyväedustuksellisuus! Jatkamme työtä kasvujohteisen jäsenmäärän eteen • Avainasemassa on hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus jäsenyhdistysten kanssa. Jäsenkasvu oli vuonna 2013 yli 32 %. Varhaiskasvatus ja perusopetus • Lyhyen tähtäimen strategiassa keskitymme erityisesti päiväkotien vanhempainyhdistysten perustamiseen. • Tuemme myös edelleen vanhempainyhdistysten perustamista niihin peruskouluihin, joissa vanhempainyhdistystä ei vielä toimi. Kodin ja koulun yhteistyömallin jalkauttaminen jatkuu hyvällä yhteistyöllä. • Olemme vahvasti tukena jäsenyhdistyksille – osaamme vanhempaintoiminnan! Aluetoiminta • VANVARY jalkauttaa aluetoimintaa kolmella Vantaan suuralueella: itäinen, koillinen ja läntinen alue. • VANVARYssä aluetoiminnan vastaavat toimivat VANVARYn alueellisten yhteistyöverkostojen hoitajina. Oleellista on kokonaiskuvan muodostaminen, verkostojen rakentaminen ja toiminnan kehittäminen.

  7. VANVARYn keskeiset teemat vuonna 2014 edustuksellisuus suunnitelmallisuus tavoitteellisuus vaikuttavuus yhteistyö hyvä hallinto talous

  8. Briefly in EnglishVANVARY – founded in 2004 Vantaa Regional Parent Association, VANVARY • VANVARY is a regional parent association, which was established by the individual parents’ associations of Vantaa 2004. The activities of the association include: • Supporting daycare, pre-school, primary school, and middle school education • Bringing the parents’ associations of Vantaa together • Promoting the parents’ associations views in relation to education and parenting • VANVARY organizes and updates members about common meetings and activities, discussion forums, and training events for parents’ groups. VANVARY makes initiatives and change proposals, as well as keeps in contact with officials. VANVARY cooperates with the Vantaa administration of education and other relevant policymakers. • VANVARY, in cooperation with parents and other interest groups, works for the benefit of children and adolescents.

  9. Tervetuloa mukaan! Kaikki aktiiviset ihmiset! Toiminnan ytimessä on koko Vantaan tasolla tehtävä vaikuttamistyö.

  10. Kiitos!Lisätietoa: www.vanvary.fi