Randstad, Maatschappelijk verantwoord ondernemen in een HR bedrijf Alden BIezen 8 oktober 2010 - PowerPoint PPT Presentation

bly
randstad maatschappelijk verantwoord ondernemen in een hr bedrijf alden biezen 8 oktober 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Randstad, Maatschappelijk verantwoord ondernemen in een HR bedrijf Alden BIezen 8 oktober 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Randstad, Maatschappelijk verantwoord ondernemen in een HR bedrijf Alden BIezen 8 oktober 2010

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
Randstad, Maatschappelijk verantwoord ondernemen in een HR bedrijf Alden BIezen 8 oktober 2010
166 Views
Download Presentation

Randstad, Maatschappelijk verantwoord ondernemen in een HR bedrijf Alden BIezen 8 oktober 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Randstad, Maatschappelijk verantwoord ondernemen in een HR bedrijfAlden BIezen8 oktober 2010

 2. Roadmap • Wie is Randstad ? • Wat betekent MVO voor Randstad? • Wat betekent MVO in crisistijden? • Hoe wordt dit strategische verankerd?

 3. Randstad internationaal (1) • Op één na grootste leverancier van HR-diensten • 44 landen • 12,4 miljard euro (in 2009) • 465.600 flexwerkers • 27.640 eigen medewerkers

 4. 858 Randstad internationaal (2)

 5. Uitzending household services projectdetachering 252 kantoren, waarvan 108 inhouse ● 18.917 klanten ● meer dan 30.000 werkenden per week Randstad in België (1) 18.000 particuliere klanten ● 4.300 huishoudhulpen (78% vast contract) ● 35 units ● strijkdiensten on site 650 specialisten ● 5 hr-centers ● IT, engineering, life sciences, high technics en HR

 6. recruitment and selection outplacement social secretariaat training logistiek en veiligheid ● schoonmaak- en strijktechnieken ● 8000 opleidingen per jaar Randstad in België (2) 35 consultants ● 300 klanten ●top 10 4.000 coachings ● 800 mensen in workshops ● 90 consultants erkend ● nationaal ● 4 kantoren ● top 10 ● 50.000 loonfiches

 7. MVO bij RandstadEen waarderendeen waarde erendeorganisatie

 8. filosofie De gelijktijdige belangenbehartiging van al onze stakeholders - Continuïteit door groei en winst. (Frits Goldschmeding, 1960) partners organisaties kandidaten bedrijven collega’s tijdelijkekrachten federaties leveranciers vakorganisaties uitzend-krachten scholen overheden ... aandeelhouders 3 attitudepijlers voor deze filosofie: kennen, dienen en vertrouwen

 9. onze visie op MVO • Vanuit onze filosofie van de simultane belangenbehartiging van alle betrokken partijen • en vanuit onze missie shaping the world of work • is Randstad uitstekend geplaatst om een toonaangevende rol te spelen in maatschappelijk verantwoord ondernemen • door diensten te ontwikkelen die tegemoet komen aan de noden van mens en organisatie in de maatschappij van morgen en dit op een manier die continuïteit en groei garandeert aan de stakeholders en alles in het werk stelt om dit op een milieuvriendelijke manier te doen.

 10. de crisis door, met respect voor MVO

 11. omzetgrafiek

 12. aandeel Randstad

 13. strategische verankering van MVO • basisfilosofie • gedragswaarden • missie • managementsysteem • HR-beleid • jaarlijks maatschappelijk verslag

 14. 1. basisfilosofie De gelijktijdige belangenbehartiging van al onze stakeholders - Continuïteit door groei en winst. (Frits Goldschmeding, 1960) partners organisaties kandidaten bedrijven collega’s tijdelijkekrachten federaties leveranciers vakorganisaties uitzend-krachten scholen overheden ... Aandeelhouders 3 attitudepijlers voor deze filosofie: kennen, dienen en vertrouwen

 15. 2. waardengestuurd bedrijf ondernemerschap integriteit positivisme samenwerken oriëntatie op de ander

 16. strategische keuze van de onderneming • waardengestuurd resultaatgericht • lange termijn visie korte termijn rendementwaarden (soft) winst (hard)talent management output gestuurdsamenwerking hipo’s & outperformerskwaliteit van dienst primeert snelheid van dienst primeertmens is doel mens is middelC&B (fleet) valt onder HR C&B valt onder F&Ameeste bedrijven bewegen zich tussen de twee uiteinden van het spectrum

 17. 3. missie: ‘shaping the world of work’

 18. 4. management systeem

 19. Best people: ontwikkeling, opleiding, retentie • inflow: aantrekkelijkste werkgever in de sector • attitude > competenties • training (18 dagen in jaar 1) • promoties: 80% intern • sterke bedrijfscultuur • waardengestuurd, respect • evaluatie in loopbaan (3 * jaar) : methode A.I. • Randstad Vitality, I change • .... • tevredenheidsenquêtes

 20. 5. HR-beleid (1) • Tijdskrediet+ • vrijwillige basis • verdubbeling overheidsbijdrage • 3, 6 of 12 maand • HT of VT • 227 of 15% deelnemers + Behoud van talent, competenties en ervaring Zeer grote appreciatie alle medewerkers Trendsetter! ! Té genereus?Extra werkdruk bij de blijvers Organisatie bijstellen

 21. HR-beleid (2) • open communicatie • centraal en bottom up • overleg met sociale partners • ook in ‘bad times’ • korte lijnen • informeel en transparant • walk the talk

 22. 6. MVO focus stakeholders dialoog kennis & expertise delen diversiteitals product en intern veiligheid en gezondheid Randstad Vitality/I change ontwikkeling en traininglearning company personeelstevredenheid7,8/10 integriteitethisch charter voluntarisme VSO het milieuenergie, papier, mobiliteit

 23. maatschappelijk jaarverslag sinds 2001 • steeds groter engagement vanuit hele bedrijf • betrokkenheid, samenwerking • meten • een must! • voeding voor intern debat (leer/groeiproces) • dialoog met stakeholdergroepen • belangrijk voor tenders van begeleidingsprojecten

 24. conclusie beurskoers - beste werkgever- tevredenheidsenquête- maatschappelijk verslag