Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aineistontarjonta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aineistontarjonta

Aineistontarjonta

98 Views Download Presentation
Download Presentation

Aineistontarjonta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Paikkatietolainaamon käyttäjätilastoja12.9.2006Otteita Paikkatietolainaamon II raportista, Tuuli Toivonen, Risto Kalliola, Eeva Ennola & Teemu Välimäki

 2. Aineistontarjonta Paikkatietolainaamo välittää 18 aineistontuottajan aineistoja, joista viisi on yhteistuottajia. Lainattavia tiedostopaketteja on yhteensä 245, ja ne edustavat noin viittäkymmentä eri aineistokokonaisuutta.

 3. Seuraavissa tilastoissa on kuvattu Paikkatietolainaamon käyttöä ja aineistojen latauksia. Lataustiedot alkavat pilottikaudelta 2003. Käyttötiedot alkavat 19.5.2005, jolloin uusittu versio palvelusta julkistettiin. Käyttömääriä kuvaavissa tilastoissa pohjana on IP-osoitteet. Kukin IP on laskettu kerran päivässä, eli tilastot kuvaavat todellista käyttäjämäärää, ei ”hittejä”

 4. 224 1361 Iso karttapalvelu Mihin palveluihin käyttäjät ovat suunnistaneet?Tilastot ajalta 1.9.2005-31.8.2006 1890 Aineistohaut 4625 Alueelliset karttapalvelut Kaikki vierailut Aineisto- lainat 6211 1844 Metatietohaku 1374 Allekirjoitetut käyttäjäsopimukset Rekisteröitymiset 353

 5. 1000 2005 2006 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Vierailijamäärät etusivulla kuukautta kohti Vuoden aikana (1.9.2005 – 31.8.2006) lainaamon sivuille on löytänyt tiensä 4939 vierailijaa, eli keskimäärin 19 kävijää joka päivä viikonloput mukaan lukien.

 6. 100 2005 2006 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Rekisteröityneiden lukumäärät kuukautta kohti Luvuissa mukana vain aktiiviset, eli ne jotka ovat lähettäneet lainaamon sihteeristölle allekirjoitetun käyttäjäsopimuksen. Paikkatietolainaamon käyttäjärekisterissä on 651 aktiivista tunnusta. Puolella (641) rekisteröityjistä rekisteröityminen on jäänyt kesken, eli he ovat täyttäneet on-line-lomakkeen, mutta eivät ole lähettäneet Paikkatietolainaamon sihteeristölle käyttäjäsopimuspaperia, jolloin heidän tunnustaan ei ole aktivoitu.

 7. 160 Vuosi Lainoja Toiminta-kuukausia Lainoja / kk 140 120 1993 210 2 105 100 80 1994 804 9 89,3 60 1995 1675 12 139,6 40 1996 903 8 112,9 20 0 2003 2004 2005 2006 Keskimääräinen lainojen määrä kuukaudessa vuosina 2003-2006

 8. 600 2005 2006 500 400 300 200 100 0 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Kuukausittaiset lainamäärät Aineistolainoja on kertynyt koko lainaamon toiminta-aikana yhteensä 3592. Kun lainaajia on kaiken kaikkiaan 269, saadaan keskimääräiseksi aineistolainojen määräksi lainaajaa kohden runsaat 13.

 9. Miten monen aineistontuottajan aineistoja on lainattu 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Valtaosa Paikkatietolainaamon käyttäjistä on lainannut vain yhden aineistontuottajan aineistoja.

 10. Muu 2 % Määrittelemättä 33 % Tuotekehitys 6 % Testaus Opetus 31 % 15 % Tutkimus 13 % Aktiivisten käyttäjien tunnustyyppi ja aineiston käyttötarkoitus Muu 1% Puuttuu 7% Kurssi 3% Projekti 3% Henkilökohtainen 86 %

 11. Tunnustyyppien jakautuminen tuottajakohtaisesti (laskettu latauksista) Väestörekisterikeskus Uudenkaupungin kaupunki Turun kaupunki Tilastokeskus Tiehallinto Henkilökohtainen SYKE Projekti MTT Kurssi Muu työryhmä Merenkulkulaitos Määrittelemättä Maanmittauslaitos Ilmatieteen laitos GTK Experian Oy AffectoGenimap Oyj 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

 12. Aineiston käyttötarkoitus tuottajakohtaisesti (lasekettu latauksista) Väestörekisterikeskus Uudenkaupungin kaupunki Turun kaupunki Tilastokeskus Opetus Tiehallinto Tiet. tutkimus SYKE Testaus MTT Tuotekehitys Merenkulkulaitos Muu Maanmittauslaitos Puuttuu Ilmatieteen laitos GTK Experian Oy AffectoGenimap Oyj 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

 13. Väestörekisterikeskus Väestörekisterikeskus Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin kaupunki Turun kaupunki Turun kaupunki Tilastokeskus Tilastokeskus Tiehallinto Tiehallinto SYKE SYKE MTT MTT Merenkulkulaitos Merenkulkulaitos Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos Ilmatieteen laitos Ilmatieteen laitos GTK GTK Experian Oy Experian Oy AffectoGenimap Oyj AffectoGenimap Oyj 0 200 400 600 800 1000 1200 1600 1400 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Aineistotuottajakohtaiset lainaustilastot Yllä lainojen, alla lainaajien määrät

 14. tutkimuslaitokset 3 % viiteryhmä puuttuu 24 % korkeakoulut, yliopistot 32 % ammattikorkeakoulut yritykset 2 % 19 % perus- ja keskiasteen seurat, yhdistykset, koulut järjestöt, 7 % osuuskunnat julkishallinto / 2 % viranomainen 11 % Aktiivisten käyttäjien organisaatiojakauma

 15. Aktiivisten käyttäjien edustamat yritykset jaoteltuna toimialoittain Ympäristö 7% Energia 9% Kauppa 6% Turvallisuus 2% Kiinteistö 10% Tietoliikenne 28% Liikenne & logistiikka 7% Maanmittaus 6% Pankki & vakuutus 3 % Maatalous 4% Media 9% Metsä 9%

 16. Käyttäjät kartalla

 17. "Top eleven": Aineistot, joita on lainattu yli sata kertaa Aineistontuottajat Maanmittauslaitos Geologian tutkimuskeskus AffectoGenimap Oyj Tilastokeskus Maastotietokanta Mustavalko-ortokuva Maaperäkartta PerusCD, pohja, pellot, vedet, käyrät PerusCD, pohja, pellot, vedet Korkeusmalli Kunnanrajat 1:200 000 GT_rasteri AT-Vektori Tilastoruudut, Asukasrakenne Kaupunkikartta 0 100 200 300 400 500 600

 18. Nimi 8 % Teema 14 % Keyword 48 % Tuotaja 19 % Tyyppi Formaatti 5 % 6 % Mitä lomakkeen kenttiä aineistohakua tehdessä käytetään

 19. Mitä teemoja lomakehaussa on haettu kaukokartoitus/ peruskartta kaavoitus geotieteellinen tieto ympäristö liikenne raja-aineisto yhteiskunta ihmisen rakennelma korkeus sijainti eliöstö infrastruktuuri maatalous meret sisävedet talous puolustus klimatologia / meteorologia terveys 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Vaaleankeltaisella merkitty ne haut, jotka antavat tuloksena 0 aineistoa

 20. Minkä tuottajien aineistoja lomakehaussa on haettu Maanmittauslaitos AffectoGenimap Oyj Suomen ympäristökeskus AffectoGenimap Oyj ja Maanmittauslaitos Väestörekisterikeskus Turun kaupunki Tilastokeskus Geologian tutkimuskeskus Tiehallinto Metsähallitus ja SYKE Experian Oy Maakuntien liitot ja SYKE Merenkulkulaitos Metsähallitus Varsinais-Suomen liitto Ilmatieteenlaitos Hämeen liitto Satakunnan liitto Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Pirkanmaan liitto Uudenkaupungin kaupunki 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

 21. Minkä tyyppisiä ja mitä formaattia edustavia aineistoja lomakehaussa on haettu ECW 1 % ASCII Zip 2 % stereomalli MapInfo video Interchange 8 % 4 % 2 % TIN-malli MS Excel ja ASCII (zip) 2 % 4 % tekstitaulukko Raakarasteri 5 % 11 % vektori ArcExport MapInfo TAB 6 % 42 % 38 % Kuvatiedosto PNG 8 % TIF ja TFW 13 % grid/rasteri ESRI Shape 19 % 35 %

 22. Millaisilla sanoilla asiasanakentässä haetaan aineistoja tyyppi 1 % tuottaja 1 % paikan- tai alueen nimi aineiston nimi tai 36 % sen osa 50 % muu 5 % karttalehden numero 2 % asiasana 5 %

 23. Tieteellinen tutkimus; 43 (24 %) Henkilökohtainen; 140 (91 %) Muu; 5 (3 %) Tuotekehitys; 19; (11 %) Aineiston testaus; 72 (41 %) Kurssi tai vastaava; 5 (3%) Opetus; 42 (24 %) Projekti; 4 (3 %) Tuottajakohtainen info: Maanmittauslaitos (esimerkki, huom eri ajankohta kuin muissa tilastoissa) MAANMITTAUSLAITOS Lainojen lukumäärät Maastotietokanta Mustavalko-ortokuva Korkeusmalli PerusCD, pohja, pellot vedet, käyrät PerusCD, pohja, pellot vedet Mamma maastotietokanta * Kiintopisterekisteri Paikannimirekisteri 1:100 000 Paikannimirekisteri (1:20 000) Karttanimirekisteri 1:100 000 Karttanimirekisteri 1:20 000 0 100 200 300 400 500 600 Tunnuksen tyyppi Aineistojen käyttötarkoitus

 24. Nämä tilastot ja koko loppuraportti valmistuu Paikkatietomarkkinoille. Mukana raportissa on myös:1.kuvaus palvelun sihteeristötoiminnasta, 2. teknisestä toteutuksesta ja3. tulevaisuuden näkymistä

 25. Tulevaisuuden näkymiä käsittelevä osa on jaettu TIPYläisille PDF-muodossa. Toivottavasti tästä herää ajatuksia.

 26. Toiveissamme on Lainaamoaiheinen keskustelutilaisuus marraskuun aikana TIPYläisten ja aineistontoimittajien kesken. Keskustelisitteko tästäkin TIPYssä. Kiitos!