Rip rigshospitalets implementeringsprogram april 2004
Download
1 / 22

RIP - Rigshospitalets ImplementeringsProgram - April 2004 - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

RIP - Rigshospitalets ImplementeringsProgram - April 2004. Bjarne Kohl HD3-møde 1. april 2004. Emner. EPM – en del af en helhed….. Rigshospitalets ImplementeringsProgram (RIP) og styringen heraf  Rigshospitalets implementeringsstrategi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RIP - Rigshospitalets ImplementeringsProgram - April 2004' - bluma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rip rigshospitalets implementeringsprogram april 2004

RIP - Rigshospitalets ImplementeringsProgram- April 2004

Bjarne Kohl

HD3-møde

1. april 2004


Emner
Emner

EPM – en del af en helhed…..

 • Rigshospitalets ImplementeringsProgram (RIP) og styringen heraf 

 • Rigshospitalets implementeringsstrategi

 • Rigshospitalets programplan og sammenhængen til H:S's Masterplan

 • IT-økonomi på Rigshospitalet 2004-2006


Rigshospitalets implementeringsprogram
Rigshospitalets ImplementeringsProgram

 • Skal realisere Rigshospitalets IT-strategi, som er

  • Konsolidering nu

  • Indførelse af EPJ sammen med H:S

 • ca. 125 projekter over 3 år

 • til en samlet omkostning af 315 mill. kr i RH-regi

 • og 50 mill. kr. i H:S regi

  Hvordan styrer vi det?


Styring af rip

Direktion

Eksterne Leverandører

Specialist-teams

Udvikling og Implementering

Drift og support

Centerledelseskreds

IT-afdelingen

Programledelsesudvalg

IT-forum

KDB

VIKS

LAS

KAP

Infra

ERS

Fælles

Projekter

Systemer

Systemejer

Styregruppe

Et projekt

Et system

Projektledelse

Systemansvarlig

Projektgruppe

Brugerforum

Ekspertgrp.

Superbruger

Superbruger

Superbruger

Arb.grp. A

Arb.grp. B

Arb.grp. C

Brugere

Brugere

Brugere

Styring af RIP

Til sikring af topledelsens fokus og forankring på alle RH’s centre

PLU: Henrik Eriksen (Form.), Tue Jensen, Dorthe Knauer, Bjarne Kohl

Varetager daglig ledelse af RIP for Centerledelseskredsen

PLU+: + Styregruppeformænd for implementeringsprojekter

Styregruppe for delprogrammet ”Den Kliniske

Arbejdsplads”

 • Kommunikation

 • Uddannelse

 • Afregning

 • Teknik

 • Metode

 • …..

 • H:S’s etableringsprojekter

 • RH’s implementeringer heraf

 • RIS Booking

 • Labka 2 udrulning

 • osv.


Forl b og organisering af et epj projekt

Styre-

gruppe

Styre-

gruppe

Projekt-

Ledelse

Projekt-

Ledelse

Projekt-

gruppe

Projekt-

gruppe

Reference--

gruppe

Reference--

gruppe

Arbejds-

gruppe

Arbejds-

gruppe

Arbejds-

gruppe

Arbejds-

gruppe

Forløb og organisering af et EPJ-projekt

Og

en

dag

bli’r

det

alvor!

Projekt-

deltagere

Projekt-

deltagere

Projekt-

deltagere

System-

Ejer (rep.)

Reference--

gruppe

Reference--

gruppe

Reference--

gruppe

Reference--

gruppe

System-

etablering

Afklaring

Foranalyse

Krav og udbud

System-

implementering

Drift

Lokale implementeringsprojekter

H:S’s etableringsprojekt


Oprindelig implementeringsmodel

EPM

Notat/PAS

Booking/Rekv.Svar

……….

Oprindelig implementeringsmodel

2004

2005

2006


Ny implementeringsmodel

EPM

Notat/PAS

Booking/Rekv.Svar

……….

2004

2005

2006

Ny implementeringsmodel

Klinik Implementerings Team (ca. ½ læge, ½ sygeplejerske, ½ lægesekretær)

Specialistteam …..

Specialistteam Kommunikation

Specialistteam Uddannelse Generelle opgaver

Gennemførelse af projektdeltageruddannelse IT-Kompetencekortlægning

Generisk slutbrugeruddannelsesplan Udarb. af basis-IT-kursusforløb

Viden om E-learning Kontakt til H:S IT-samarbejdet


Forankring via ny implementeringsmodel

EPM

Klinik Implementerings Team (ca. ½ læge, ½ sygeplejerske, ½ lægesekretær)

Notat/PAS

Booking/Rekv.Svar

……….

Specialistteam …..

Specialistteam Kommunikation

Specialistteam Uddannelse Generelle opgaver

2004

2005

2006

Forankring via ny implementeringsmodel

Klinikledelse

Programledelse


Rigshospitalets programplan

?

+ implementering

BAM 1 – etablering BAM-2 - etablering

2002

2003

2004

2005

2006

Rigshospitalets programplan

RH’s Programplan

består af > 200 dele

med afhængigheder

og ressourcer

Akkre-

ditering

LABKA - etablering

+i.

EPM - etablering

+ implementering

KMS 1.3 - etablering

Org.struktur

+ implementering

Adm.Led - etablering

Pilot

Klinisk proces - etablering

Standardforløb og skemaer

Omlægn. DW

Afr./ext.rap

Pilot

Booking - etablering

Op-

sæt

+ implementering

Rek./Svar - etablering


Udvalgte kritiske foruds tninger
Udvalgte kritiske forudsætninger

Røde aktiviteter

repræsenterer kon-

flikt mellem H:S

Masterplan og

RH’s Programplan

*) GS og RIS skal endvidere aflevere data (inkl. historik) til DHE senest fra d. 28.02.05Frik b
Frikøb

 • Frikøb klinikimplementeringsteam 0%

 • Frikøb specialistteams

 • fast bemanding 100%

 • ”Løse” specialister 0%

 • Frikøb til projekterne:


Eksempler p generelle projekter
Eksempler på generelle projekter?

Liste med 50 projekter

som vi har vurderet

muligvis er generelle

kan udsendes, hvis

der er interesse herforProjekter og programmer epm som case

H:S ITS

Et PROGRAM er et antal projekter, der har fælles mål, deles om ressourcer og er indbyrdes afhængige

Program

Etabler.

…..

Infra

Delprogram

Kli.Pro.

Adm.Lis

Fæl.Dri.

LAN

Projekt

EPM-e

Ansk.

Pilot

Delprojekt

Udbud

Vurd.

Kontrakt

Pilot

AKtiviteter

Projekter og programmer – EPM som case

Programniveau

Projektniveau

Et PROJEKT er en række relaterede aktiviteter med fælles mål og plan.


1 6 programmer
1 + 6 programmer

H:SD

Amager

Bispebjerg

Frederiksberg

Hvidovre

Rigshospitalet

Sct. Hans

H:S’s etable-

ringsprogram

EPM

Kli.Pr.

PAS

EPM AH

EPM BBH

EPM FH

EPM HH

RH’s implemente-

ringsprogram

EPM RH

Notat RH

PAS RH

Lokale

Projekter

EPM SHH


Styringsv rkt jer
Styringsværktøjer

Programniveau:

 • Program- og delprogramstatus

  Projektniveau:

 • Tidsregistrering

 • Projektøkonomistyring

 • Statusrapportering

 • Projektmodel


Kompleksitet p rigshospitalet

F&L’s kvantitative analyse

INDEX for

Offentlige

Private

RH

Kompleksitet

Min.

Gnsnt

Max.

Min.

Gnsnt

Max.

Arbejdsstationer

1,5

6,0

11,5

3,8

5,8

8,9

Servere

1,0

3,4

6,3

2,8

4,6

6,7

F&L’s konklusion:

Flere ressourcer er nødvendige

Harmonisering er nødvendig

Kompleksitet på Rigshospitalet

24,0

10,0


Konsolidering nogle eksempler

Internettet

”Lokal

fælles”

Klient

Klient

Klient

Printer

Klient

Klient

Lokal

printer

Firewall

W-LAN = Wireless LAN

WAN =

Wide Area

Network

Access

point

Fælles

printer

LAN = Local Area Network

Router

RHnet2000

Storage Area

Network (SAN)

Back-

up

Øvrige H:S Lokalnet

Server

Server

Server

Server

Konsolidering – nogle eksempler

Hjemmeside-

konsolidering

Skrotnings-

ordning

PDA-baseret

diktafoni

SAFIR 1

Standardisering

Printer-

strategi

Trådløst

håndholdt

i HJE

Migrering

Trådløst RH

RHnet2000

Notes-

konsolidering

Etablere fælles

drift i H:S med HH

Maskinstue-

renoveringer

Server-

konsolidering

SAN-

etablering


Programmets RH-rettede opgaver

 • Rekruttering og uddannelse af medarbejdere til projektdeltagelse

 • As-is og to-be analyser af forretningsgangene med henblik på påvirkning af modulernes indhold

 • Koordination af indsatsen i egne implementeringsprojekter

 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af programplan for RH

 • Risikostyring

 • Specifikation af ændringskrav til modtagne leverancer

 • Uddannelse af brugere og udrulningsstøtte

 • Effektanalyser

 • Information

 • Finansiering og økonomistyring

 • Vidensdeling indenfor programmet, herunder journal

 • IT-strategi og porteføljestyring


Programmets opgaver i relation til h s
Programmets opgaver i relation til H:S

Deltage i:

 • Videreudvikling af IT-strategi baseret på visionen

 • Identifikation og gennemførelse af grundlagsprojekter

 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af en fælles masterplan

 • Forhandling af en kendt og anerkendt rollefordeling

 • Etablering af fælles leveranceprogramledelse

 • Udvikling og implementering af fælles model for projektstyring

 • Definition af fælles begrebsapparat

 • Opbygning af en fælles IT-arkitektur

 • Sikre, at Rigshospitalets behov dækkes


Rigshospitalets delprogrammer
Rigshospitalets delprogrammer

Infra

KMS

Fælles

VIKS

ERS

KAP

LAS


ad