P edch dce lov ka opakov n
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Předchůdce člověka – opakování. Osnova hodiny. Osnova zápisu :. 1.) Motivace. Díl a kterých osobností se pojil a s poznatky o našich předcích ?. 2.) Práce s časovou přímkou. Jak po sobě následovaly vývojové stupně a období v toku času ?. 3.) Nale ziště.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bluma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

P edch dce lov ka opakov n

Osnova hodiny

Osnova zápisu :

1.) Motivace

Díla kterých osobností se pojila s poznatky o našich předcích ?

2.) Práce s časovou přímkou

Jak po sobě následovaly vývojové stupně a období v toku času ?

3.) Naleziště

Na kterých významných místech získávámepramenyz těchto období ?


P edch dce lov ka opakov n

RYCHLOVKA

ŠTORCH


P edch dce lov ka opakov n

TAJENKA

1.) uchovávají se tam hmotné prameny

2.) způsob obživy člověka zručného

3.) předchůdce slona

4.) uchovávají se tam písemné prameny

5.) dějiny jinak

6.) věda, která nachází a zkoumá hmotné prameny

Z. BURIAN

tajenka : ………………………

7.) kult jinak


1 motivace
1. Motivace

a) Eduard Štorch

b) Zdeněk Burian


A eduard torch
a) Eduard Štorch

* 1878 + 1956

Významný český spisovatel. Pedagog, archeolog a autor mnoha odborných prací a historických románů, ve kterých popisuje život lidí v období od starší doby kamenné (paleolitu) po události související s pověstmi a dějinami českého státu.

Muzeum Eduarda Štorcha a Karla Zemana, které se nachází ve Štorchově rodné obci Ostroměř, ležící mezi Hradcem Králové a Jičínem. Ve stálé expozici je možné nahlédnout do knižně a filmově zpracovaných pravěkých scenérií. Samotná Ostroměř datuje osídlení již v době kamenné.


P edch dce lov ka opakov n

Dílo – historické romány:

Paleolit:

Lovci mamutů (1918)

Neolit:

Osada havranů (1930)

Statečné mládí (1946)

Minehava (1950)

Eneolit:

U veliké řeky (1932)

Doba bronzová:

Čarodějův učedník (1910)

V šeru dávných věků (1920)

Bronzový poklad (1931)

Doba železná:

Junáckou stezkou (1934)

České dějiny

a pověsti:

Libuše a Přemysl (1919)

Volání rodu (1934)

O Děvín a Velehrad (1939)

Zastavený příval (1940)

Meč proti meči (1946)

Hrdina Nik (1947)


B zden k burian
b) Zdeněk Burian

* 1905 + 1981

Český malíř a ilustrátor dobrodružných knih.

Prvotřídní tvůrce paleontologických rekonstrukcí vymřelých zvířat a rostlin,na kterých spolupracoval s profesorem Josefem Augustou.

Nejednou se jeho dílo stalo inspirací a součástí filmů Karla Zemana.

Zdeněk Burian ve svém ateliéru mezi prací na svém díle hovoří s hercem Miroslavem Šimkem.


P edch dce lov ka opakov n

druhohorní býložravec Triceratops

mamutí rodinka z období pozdních čtvrtohor

třetihorní Uintaterium – předchůdce dnešního hrocha

Dílo – paleontologické rekonstrukce

druhohorní Iguanodon

čtvrtohorní Mastodont

Homo sapiensneandrthalensis


P edch dce lov ka opakov n

TyranosaurusRex útočí na Hadrosaura

druhohorní Kronosaurus

pravěký obojživelník

obrovitý Diplodocus měl dva mozky – v páteři a v hlavě

<-masožravý Edaphosaurus

rekonstrukce života v pravěké jeskyni


2 pr ce s asovou p mkou
2. Práce s časovou přímkou

5 -1,5 mil. p.n.l.

3 mil. p.n.l.

1,5 mil. p. n.l.

400 – 40 tisíc p. n.l.

40 000 p.n.l. - nyní


P edch dce lov ka opakov n

HOMO HABILIS – Člověk zručný

 • 3 miliony let př.n.l.

 • výška 130 cm, hmotnost 40 kg

 • obživa: sběr plodů

 • výroba primitivních nástrojů: sekáče, úštěpy = tzv. valounová industrie

 • znaky: klenutější čelo, menší nadočnicové oblouky

 • život v tlupách

jednoduché opracování kamene - valounová industrie

lebka HIOMO HABILISe - objem mozkovny činil 650 – 800 cm3

HOMO HABILIS se v tlupě dorozumíval pomocí posunků a skřeků


P edch dce lov ka opakov n

HOMO ERECTUS – Člověk vzpřímený

 • 1,5 mil. let p.n.l. – 200 tis. p.n.l.

 • výška 160 cm

 • užití souměrně opracovaných kamenných nástrojů = pěstní klíny

 • UŽÍVÁNÍ ohně

 • kolektivní lov zvěře

 • obývání přechodných přístřeší

rekonstrukce HOMO ERECTA od Zdeňka Buriana

lebka HOMO ERECTa – objem mozkovny 750 cm3

pěstní klíny

HOMO ERECTUS získával a využíval oheň, avšak nevíme, zda jej uměl i rozdělat


P edch dce lov ka opakov n

HOMO SAPIENS – Člověk rozumný

 • 400 – 40 tis. let p.n.l.

 • výška 160 cm, zvětšené nadočnicové oblouky

 • ROZDĚLÁVAL oheň

 • pohřbívání mrtvých

 • hromadný lov – užití luků, oštěpů (hroty = úštěpy z připraveného jádra)

 • Homo sapiens steinheimensis

  Homo sapiens neandrthalensis (neandrtálský člověk – slepá vývojová větev)

HOMO SAPIENS dokázal v tlupách lovit i velká zvířata oddělená od zbytku stáda

lebka HOMO SAPIENS STEINHEIMENSIS

„neandrtálec” dokázal díky svým schopnostem snášet i těžké životní podmínky doby ledové (autor: Z. Burian)

lebka neandrtálce (1450-1880 cm3)

HOMO SAPIENS (na obr. NEANDRTHALENSIS) dokázal sám rozdělat oheň a zhotovit si potřebné nástroje


P edch dce lov ka opakov n

HOMO SAPIENS SAPIENS – Člověk dnešního typu

 • 40 000 let p.n.l. – nyní

 • tzv. cromagnonský [kromaňonský] člověk

 • výška 180 cm

 • plně specializované nástroje (na každou práci jiný)

 • dokonalé opracování kamene – čepele z odraženého jádra

 • rozvoj umění – nástěnné malby v jeskyních

rekonstrukce kromaňonce (autor: Z. Burian)

vývoj vzpřímené chůze

lebka kromaňonce

společenství člověka dnešního typu po lovu při výrobě oděvů


3 nalezi t
3. Naleziště

HOMO HABILIS

 • Olduvai v Tanzánii

 • jezero Turkana v Keni

HOMO ERECTUS

 • Přezletice u Prahy

HOMO SAPIENS

 • jeskyně Šipka u Štramberka

 • jeskyně Kůlna

HOMO SAPIENS SAPIENS

 • Lascaux[Leskó] (Francie)

 • Altamira (Španělsko)

viz. učebnice strana 16 a 22 ..


P edch dce lov ka opakov n

HOMO HABILIS

 • Olduvai v Tanzánii

Roklina uprostřed údolí Great Rift odborníky přezdívaná „Kolébkou lidstva” se nachází ve východní části národního parku Serengheti. Byla náhodně objevena německým entomologem (odborníkem na hmyz), který do ní nechtěně spadl. Pojmenována je podle nástrojů zvaných „Oldowan” zhotovených z kamenných plátků, jejichž stáří je odhadováno na 2,6 milionu let.

 • jezero Turkana v Keni

Před 3-2miliony lety se kolem tektonického jezera, jehož rozloha činí odhadem 6,4 – 8,5 tisíc. km2 (více než Balaton) pohybovala velmi početná skupina příslušníků druhu Homo Habilis, která byla objevena paleontologem Richardem Leakeyem. Ten zde roku 1972 nalezl lebku zvanou Skull 1470 (skull = angl. lebka), jejíž stáří se odhaduje na 2 mil. let.


P edch dce lov ka opakov n

HOMO ERECTUS

 • Přezletice u Prahy

Obec, nacházející se severovýchodně od Prahy, je známá díky pleistocénnímu (pleistocén = starší oddělení čtvrtohor) sídlišti Zlatý kopec. To bylo odkrýváno postupně. Prvně, když se ve 30. letech 20. století v místním kamenolomu našly 1 milion let staré zvířecí kosti. Roku 1945 zde byly nalezeny kamenné nástroje z doby staršího paleolitu. Ty vedly v letech 1975 – 1991 k cílenému archeologickému výzkumu, jehož výsledkem bylo odkrytí sídliště, jehož stáří se odhaduje na 750 tisíc let. Krom půdorysu prastarých obydlí zde byl nalezen jeden z nejstarších důkazů užívání ohně.

1–kameny 2-zvířecí kosti 3-ohniště

rekonstrukce přibližné podoby z doby osídlení

pěstní klíny nalezené v Přezleticích


P edch dce lov ka opakov n

HOMO SAPIENS

 • jeskyně Šipka u Štramberka

Krasová jeskyně ve Štramberském krasu se proslavila roku 1880, kdy v ní byla Karlem Jaroslavem Maškou objevena část čelisti neandrtálského dítěte, které s největší pravděpodobností zemřelo ve věku 8-10 let. Čelist i nalezené nástroje z rohovce a pazourku spadají do doby středního paleolitu – 40 000 let p.n.l. Byly zde nalezeny rovněž kosti medvěda, jelena, bobra a další zvěře.

poblíž jeskyně se nachází i zdroj vody

malebné prostředí štramberka v zimě muselo být pro neandrtálské lovce velmi nehostinné

krajina v okolí Štramberka


P edch dce lov ka opakov n

Roku 1880 byla tunelovitá jeskyně, jež těsně sousedí s obcí Sloup, objevena Jindřichem Wankelem. Vykopávky Martina Kříže poté prokázaly osídlení z doby neolitu a mladéhopaleolitu. Po výzkumech Moravského zemského muzea z let 1961 – 1975 bylo prokázáno též osídlení ze staršího a středního paleolitu. Nejvýznamnějšími nálezy jsou zlomek horní čelisti dospívajícího neandrtálského chlapce starý 120 000 let , a lebka medvěda se zaklesnutým hrotem šípu, která dokazuje schopnost člověka rozumného lovit a užívat primitivní střelné zbraně.

jeskyně Kůlna dnes

Vstupní portál se stropem vysokým 8,5 metru

jeskyně Kůlna na počátku 20. století


P edch dce lov ka opakov n

HOMO SAPIENS SAPIENS

 • Lascaux[Leskó] (Francie)

Jeskyně, nacházející se poblíž vesnice Montignac se po celém světě proslavila díky realistickým a ohromujícím obrázkům zvířat a lidí z doby mladšího paleolitu, jejichž stáří se odhaduje na 12 – 15 tisíc let. Byla objevena 4 dětmi roku 1940 a po válce zpřístupněna. Oxid uhličitý vydechovaný návštěvníky však malby ničil, a tak byla roku 1963 uzavřena pro veřejnost. Roku 1983 byla pro účely veřejnosti otevřena její věrná replika Lascaux II.

původní jeskyně prozkoumávaná odborníky

pravěký lov

zobrazení smrti při lovu bizona

společenství zvířat a lidí tak, jak si je pamatoval neznámý autor


P edch dce lov ka opakov n

Jeskyně, vyzdobená paleolitickými malbami, leží na severu Španělska poblíž města Santander. Roku 1886 ji zcela náhodou objevil místní lovec, který dal podnět k průzkumu tehdejšímu majiteli pozemku, Donu Sautuolovi. Postranní síň s malbami objevila jeho tehdy pětiletá dcera Marie. Dnes je Altamira součástí rodiny Paleolitických jeskyní severního Španělska a je zapsána na seznam UNESCO.

detail maleb

město Santander

Interiér Altamiry se stropními malbami

ztvárnění pravěkých zvířat