nervni sistem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nervni sistem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nervni sistem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Nervni sistem - PowerPoint PPT Presentation


 • 294 Views
 • Uploaded on

Nervni sistem. Nervni sistem. Fi ziološka autoregulacija Isključivo svojstvo živih bića razvila se tokom filogeneze i predstavlja okvire fiziološke aktivnosti i pravilnosti odvijanja procesa u organizmu svi životni procesi mogu biti regulisani humoralnim i nervnim putem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nervni sistem' - bluma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Fiziološka autoregulacija

 • Isključivo svojstvo živih bića
 • razvila se tokom filogeneze i predstavlja okvire fiziološke aktivnosti i
 • pravilnosti odvijanja procesa u organizmu
 • svi životni procesi mogu biti regulisani humoralnim i nervnim putem
 • HUMORALNA (hemijska) regulacija – upravljanje fiziološkim procesima
 • posredstvom aktivnih hemijskih supstanci endogenog porekla – hormoni
 • (kod mnogih živih bića ovo je jedini vid autoregulacije)
 • NERVNA regulacija – progresivniji i sveobuhvatniji vid autoregulacije
 • planuloidni predak
 • divergencija

Nervni sistem

slide4

Humoralna regulacija

 • Fitohormoni – jedini oblik autoregulacije kod biljaka
 • Humoralna regulacija kod beskičmenjaka – mnogi procesi kod beskičmenjaka su pod kontrolom materija hormonskog karaktera
   • Dupljari – rast, regeneracija, razvoj pola
   • Internefridijalni ograni anelida imaju endokrinu funkciju (pigmentacija tela, mišićni tonus)
   • Slična pojava kod glavonožaca
   • Regulacija procesa presvlačenja i metamorfoze kod rakova i insekata
   • Ektohormoni (Bonelia viridis)

Nervni sistem

slide6

Humoralna regulacija kod kičmenjaka – pojava egzokrinih

 • (sa spoljašnjim lučenjem) i endokrinih žlezda (sa unutrašnjim lučenjem)
 • Egzokrine žl. – izlučuju sekrete u šupljine u telu ili van tela
 • (jetra, žlezde za varenje u crevu, pljuvačne i kožne žlezde, feromoni)

feromoni - daždevnjak

Nervni sistem – humoralna regulacija

slide7

Endokrine žl. – izlučuju sekrete

 • (hormone) direktno u krv, nemaju izvodne kanale, krvotokom hormoni dospevaju do odgovarajućih organa
  • - hipofiza
  • - štitasta i paraštitasta žlezda
  • - postbranhijalna žlezda – ribe, vodozemci, gmizavci i ptice
  • - nadbubrežne i polne žlezde
  • - pankreas (egzokrina i endokrina)
  • - epifiza
  • - timus
  • - gonade

Nervni sistem – humoralna regulacija

slide10

Nervna regulacija

 • Protozoa – neuroneme
 • Spongia – asinaptički sincicijum
 • Coelenterata – difuzni, neuropil, sinaptički tip; meduze imaju prsten

Nervni sistem

slide11

Platodes, Nematodes – centralizovan, vrpčast nervni sistem

 • Mollusca – ganglionaran (difuzno)

Nervni sistem – nervna regulacija

slide13

Arthropoda – centralizovan, lestvičast nervni sistem (koncentracija nervnog sistema)

 • Echinodermata – difuzno-vrpčast
 • Chordata – cevast

Nervni sistem – nervna regulacija

slide15

Lokalizacija nervnih centara

 • Kičmena moždina – inervacija dijafragme, mišića prednjih i zadnjih ekstremiteta, grudne i trbušne muskulature, vazomotornih i znojnih centara, refleksne radnje (defekacija, mokrenje, erekcija, ejakulacija)
 • Produžena moždina – složeni refleksi (sisanje, žvakanje, gutanje, povraćanje, kijanje, kašljanje, lučenje pankreasnog i želudačnog soka), disanje, srčani rad, znojenje, metabolizam, mišićni tonus, orjentacija u spoljašnjoj sredini
 • Mali mozak – lokomotorna aktivnost i mišićni tonus
 • Srednji mozak – centri za orjentaciju, viđenje, sluh, koordinacija žvakanja i gutanja
 • Međumozak – optički talamus i hipotalamus, termoregulacija, metabolizam šećera, masti, proteina, promet vode i minerala
 • Veliki mozak – vrhovni kontrolni aparat refleksnih radnji (centri viših nervnih delatnosti), motorna, psihomotorna, senzorna i asocijativna zona (miris, ukus, budnost, održanje homeostaze organizma)

Nervni sistem

slide17

- Amfioksus – moždani mehur (encephalon – proširanje nervne cevi na

prednjem kraju tela), kičmena moždina (medulla spinalis)

slide18

ostali kičmenjaci – cefalizacija i diferencijacija moždanih mehura

 • (na 3 primitivna moždana mehura: prosencephalon, mesencephalon i
 • rhombencephalon)

4. nedelja

6. nedelja

Nervni sistem

slide23

Centralni nervni sistem – CNS

 • prosencephalon
  • telencephalon (veliki mozak sa 2 hemisfere, I i II moždana komora)
  • diencephalon (međumozak, III moždana komora)
 • mesencephalon (srednji mozak)
 • rhombencephalon
  • metencephalon – cerebellum (mali mozak)
  • mielencephalon – medula oblongata (produžena moždina, IV možd. komora)
 • medula spinalis – kičmena moždina
 • od mozga polazi 12 pari moždinskih živaca, a od kičmene moždine ka periferiji
 • polaze spinalni živci (metamernog rasporeda)
 • mozak je obavijen sa tri opne:
  • mekom – pia mater
  • paučinasta – arachnoidea
  • tvrda – dura mater

Nervni sistem

slide27

Periferni nervni sistem – PNS

 • Sprovodni putevi od CNS do perifernih organa (receptora i efektora), sinaptičke ganglije i njihova nervna vlakna:
   • somatska
   • vegetativna
 • Somatska – inervacija čula i lokomotornih organa
 • Vegetativna – inervacija vegetativnih organa (sa spontanom funkcijom – glatki mišići - sem srca)
 • Postoje dva tipa nervnih vlakana (antagonisti):
   • SIMPATIČKA – serije ganglija duž kičmene moždine (spinalane ganglije)
   • PARASIMPATIČKA – polaze od ganglija koje se nalaze u samom tkivu organa koji je inervisan

Nervni sistem

slide29

HVALA

NA PAŽNJI