podsumowanie projektu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Podsumowanie projektu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

Podsumowanie projektu - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Podsumowanie projektu. „Student jako konsument na rynku multimediów”. Informacje ogólne. Realizacja badania: 10-14 maja 2004 Próba: 35 grup językowych (spośród 239) 5 grup pominięto Łącznie 380 respondentów, w tym 5 osób z V roku, które nie należały do grupy docelowej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podsumowanie projektu' - blue


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu

„Student jako konsument na rynku multimediów”

informacje og lne
Informacje ogólne
 • Realizacja badania: 10-14 maja 2004
 • Próba: 35 grup językowych (spośród 239)
 • 5 grup pominięto
 • Łącznie 380 respondentów, w tym 5 osób z V roku, które nie należały do grupy docelowej
 • Otrzymana stopa zwrotu: 76% (380 z 500 osób)
przypomnienie cel w
Przypomnienie celów
 • Cel główny: identyfikacja wzorów zachowań i postaw studentów SGH w dziedzinie korzystania z Internetu.
 • Zbadanie częstotliwości, intensywności i rozpowszechnienia korzystania z Internetu wśród studentów SGH
 • Poznanie celów, do których studenci wykorzystują Internet
cele c d
Cele - c.d.
 • Identyfikacja wzorów zachowań studentów w dziedzinie korzystania z Internetu w oparciu o takie czynniki, jak dostęp do komputera, dostęp do Internetu, cechy demograficzne
 • Segmentacja studentów ze względu na wzory zachowań w dziedzinie korzystania z Internetu
 • Identyfikacja tych zasobów Internetu, do których studenci sięgają samodzielnie, oraz tych, które są im udostępniane przez inne osoby
zmienne zale ne
Zmienne zależne
 • Częstotliwość korzystania z Internetu
 • Dostępność Internetu
 • Intensywność korzystania z Internetu
 • Cele wykorzystania Internetu
zmienne niezale ne
Zmienne niezależne
 • Posiadanie komputera
 • Rodzaj dostępu do Internetu
 • Cechy demograficzne

- płeć

- wiek

- miejsce zamieszkania

- rok studiów

- kierunek studiów

wa enie
Ważenie
 • Struktura próby ze względu na rok studiów i płeć niezgodna ze strukturą populacji
 • Dane dotyczące liczby osób na każdym roku, z podziałem na kobiety i mężczyzn nie do uzyskania
 • Ważenie tylko ze względu na płeć, ale z uwzględnieniem struktury na każdym roku studiów (dane z rekrutacji)
intensywno korzystania z internetu
Intensywność korzystania z Internetu
 • Średnia: 2,01h
 • Odchylenie standardowe: 1,47h
hipotezy kt re nie zosta y odrzucone 1 2
Hipotezy, które nie zostały odrzucone (1/2)
 • Posiadanie przez studentów własnego komputera zwiększa prawdopodobieństwo, iż będą oni ściągać pliki i programy z Internetu - 90% ściągających posiada własny komputer; różnice statystycznie istotne
 • Posiadanie przez studentów stałego dostępu do Internetu - 57% ściągających posiada sztywne łącze; różnice statystycznie istotne
hipotezy kt re nie zosta y odrzucone 2 2
Hipotezy, które nie zostały odrzucone (2/2)
 • Ponad połowa zbadanych studentów korzysta z Internetu częściej niż 4 razy w tygodniu - różnice statystycznie istotne, ponad 86% studentów korzysta częściej niż 4 razy w tygodniu
 • Studenci mieszkający w akademikach korzystają z Internetu częściej i intensywniej niż pozostali studenci - blisko 90% mieszkańców akademików korzysta codziennie
 • Wśród rodzajów zasobów Internetu ściąganych przez studentów samodzielnie dominują artykuły prasowe i MP3 (artykuły ściąga 96%, muzykę 77%)
hipotezy kt re zosta y odrzucone
Hipotezy, które zostały odrzucone:
 • Im dłuższy czas poświęcany przez studenta na korzystanie z Internetu, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie on ściągać pliki i programy z Internetu - różnice statystycznie istotne; zależność odwrotna: największy odsetek ściągających (61.5%) w grupie korzystających do 10h tygodniowo
 • Studenci kierunku MISI korzystają z Internetu częściej i intensywniej niż studenci innych kierunków - różnice statystycznie nieistotne
 • Mężczyźni korzystają z Internetu częściej i intensywniej niż kobiety - różnice statystycznie nieistotne
 • Studenci mieszkający w akademikach korzystają z Internetu intensywniej niż pozostali studenci - różnice nieistotne
analiza czynnikowa1
Analiza czynnikowa
 • Zmienne analizowane: gatunki słuchanej muzyki
 • Skala 1-5
 • Pominięte gatunki:
   • inne (wielkość próby)
   • muzyka klasyczna (niska zmienność wspólna)
analiza czynnikowa2
Analiza czynnikowa
 • KMO=0,684 , test Bartletta wskazał istotność macierzy korelacji
 • 65% wyjaśnianej wariancji (wartości własne większe od 1)
 • 4 czynniki
 • Rotacja Varimax
zmienno wsp lna
Zmienność wspólna
 • Jedyna niska wartość, pozostawiona jednak do dalszej analizy (istotne znaczenie dla powstania czynnika)
charakterystyka czynnik w
Charakterystyka czynników
 • Jazz, blues, reggae, soul
 • Rock, metal, nie hiphop, nie soul
 • Techno, drum’n’bass
 • Pop, folk
segmentacja
Segmentacja
 • Podstawą wyznaczone wcześniej czynniki
 • Metoda K-średnich
 • Wynik:
  • 3 porównywalne wielkościowo segmenty
podej cie alternatywne
Podejście alternatywne
 • Włączenie do analizy gatunku: inne
 • Poprawa wartości zmienności wspólnych
 • Zmiana w wartościach czynników
 • Duża utrata respondentów (320 -> 180)
regresja logistyczna

Regresja logistyczna

Od czego zależy ściąganie muzyki, filmów i programów?

wnioski 1
Wnioski (1)
 • Szansa, że student będzie ściągał muzykę, filmy i programy z Internetu, jest ok. 4 razy większa jeśli ma on stałe łącze i ok. 2,5 razy większa jeśli ma dostęp do Internetu przez modem, niż w przypadku gdy nie ma on dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania.
wnioski 2
Wnioski (2)
 • Szansa, że student będzie ściągał muzykę, filmy i programy z Internetu, jest o 67% mniejsza jeśli czasami korzysta on z Internetu na uczelni i o 73% mniejsza jeśli często korzysta z Internetu na uczelni, niż w przypadku gdy bardzo często korzysta on z Internetu na uczelni.
wnioski 3
Wnioski (3)
 • Szansa, że student będzie on ściągał muzykę, filmy i programy z Internetu jest ok. 4 razy większa dla studenta korzystającego z grup dyskusyjnych niż dla nie korzystającego.
wnioski 4
Wnioski (4)
 • Szansa, że student będzie ściągał muzykę, filmy i programy z Internetu jest mniejsza dla tych, którzy słuchają radia lub grają w gry przez Internet, niż dla tych, którzy nie grają i nie słuchają radia.
wnioski 5
Wnioski (5)
 • Wzrost udziału rozrywkiw obszarach wykorzystania Internetu o 1 punkt prowadzi do wzrostu szans ściągania muzyki, filmów i programów z Internetu o 37%.
wnioski 6
Wnioski (6)
 • Wzrost dziennego czasu słuchania muzyki o 1 godzinę prowadzi do wzrostu szans ściągania muzyki, filmów i programów z Internetu o 22%.
wzory zachowa
Wzory zachowań
 • Korzystanie z Internetu w oparciu o:
  • dostęp do komputera
  • dostęp do Internetu
  • cechy demograficzne
 • Segmentacja studentów ze względu na wyodrębnione wzory zachowań
plan analizy
Plan analizy
 • Wyodrębnienie czynników w oparciu o skalowanie optymalne (HOMALS)
 • Segmentacja respondentów metodą K-średnich
 • Profilowanie segmentów
skalowanie optymalne
Skalowanie optymalne
 • Wykorzystane zmienne:
  • cele wykorzystania Internetu (z obszarów: komunikacja; zdobywanie informacji, edukacja; rozrywka; usługi internetowe)
  • pliki ściągane osobiście z Internetu
  • pliki otrzymywane od znajomych