ioo profiel doelen een instrument voor nagaan onderzoeksintegratie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IOO-profiel doelen Een instrument voor nagaan onderzoeksintegratie PowerPoint Presentation
Download Presentation
IOO-profiel doelen Een instrument voor nagaan onderzoeksintegratie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
blue

IOO-profiel doelen Een instrument voor nagaan onderzoeksintegratie - PowerPoint PPT Presentation

139 Views
Download Presentation
IOO-profiel doelen Een instrument voor nagaan onderzoeksintegratie
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IOO-profiel doelenEen instrument voor nagaan onderzoeksintegratie Jan Elen An Verburgh Wendy Schouteden Leuven, 9 november 2012

 2. Het discours Uitgangspunt Een nauwe verstrengeling van onderzoek en onderwijs is de kerneigenschap van hoger/ universitair onderwijs én een kwaliteitskenmerk

 3. Reality check IOO / IOO²-project

 4. Reality check Onderzoek? Een bepaalde activiteit wordt beschouwd als “onderzoek”, wanneer: De activiteit wordt aangestuurd vanuit een vraagstellingdie als relevant wordt/werd beschouwd in de betreffende onderzoeksgemeenschap. Er wordt gebruik gemaakt van een aanpakdie wordt/werd erkend als valide in de betreffende onderzoeks-gemeenschap. Er wordt gerapporteerdover de activiteit, waardoor gesprek over de activiteit mogelijk is.

 5. Reality check Onderzoek?

 6. Reality check Onderzoek?

 7. Reality check Waarom onderzoeksintegratie? Onderzoeksresultaten Praktijk Onderbouw Doelen Instrumentele onderzoeksvaardigheden Nieuwsgierigheid Kritische ingesteldheid Competentie onderzoeker

 8. Reality check • Wat? Scoren van de publieke informatie • Opleidingsonderdelen: ECTS-fiches • Opleiding: opleidingsdoelen • Aandachtspunt bij interpretatie? • Onderzoek naar het geschreven curriculum (en niet het uitgevoerde curriculum) • Hoe? • Uitgewerkt scoringsschema • Scores per doel (dus 6 (7) per opleidingsonderdeel) • 0: geen indicatie • 1: vage indicatie • 2: duidelijke indicatie • Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: • Cohen’s kappa: tussen .61 - .91

 9. Resultaten: Opleidingen

 10. Resultaten: Opl - Opo

 11. Resultaten algemene dataset Reality check : de Associatie KU Leuven Participerende opleidingen (IOO²):

 12. Waarom onderzoeksintegratie? Programmadoelen: Een vergelijking van de programmadoelen over de verschillende soorten van opleidingen []IOO²]

 13. Waarom onderzoeksintegratie? Doelen opleidingsonderdelen: Een vergelijking van de doelen van de opleidingsonderdelen over de verschillende soorten van opleidingen [IOO²]

 14. Waarom onderzoeksintegratie? (N= respectievelijk 21, 16 en 8 [IOO])

 15. Dus: verschillen binnen zelfde type opleiding Waarom onderzoeksintegratie [IOO]? • Dus: opleidingen die leiden tot zelfde diploma kunnen verschillen

 16. Bedenkingen • Sommige resultaten van IOO-profiel-doelen zijn opvallend • Algemeen: niet zo frequent gemeld • Academische bachelors • Verschil tussen doelen programma en doelen opleidingsonderdelen • Verklaringen • Kwaliteit van de syllabi • Worden de doelen niet vermeld • Omdat ze verondersteld worden al aanwezig te zijn • Omdat het zo evident is dat ze worden nagestreefd • Methode: alleen nastreven niet de mate van verwachte expertise

 17. Bedenkingen * betrouwbaarheid gegevens aan de basis * dit project (beperkte set van opleidingen / OPO’s) * het 'publieke‘ karakter van de basisinformatie * Instrument hanteerbaar? * relatief beperkt nastreven van onderzoeksbetrokken doelen * vanzelfsprekendheid * betekenis van 'kritische houding' : op basis waarvan? * diversiteit in vormgeving: relatie met doel ?

 18. Meer lezen? • Verburgh, A., Schouteden, W., Elen, J. (2012). Patterns in the prevalence of research-related goals in HigherEducationProgrammes. Teaching in HigherEducation, art.nr. 10.1080/13562517.2012.719153, 1-13. • Verburgh, A., Elen, J. (2011). The role of experienced research integrationinto teaching uponstudents' appreciation of research aspects in the learning environment. International Journal of University Teaching andFaculty Development, 1 (4), 1-14. • Verburgh, A., Elen, J., Clarebout, G. (2010). Kwaliteitspercepties van studenten: de rol van onderzoeksintegratie [Qualityperceptions: The role of research integration]. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 28 (1), 21-30. • Verburgh, A., Schouteden, W., Elen, J. (2009). Onderzoek in het hoger onderwijs: onderzoeksbetrokken doelen in Vlaamse hogescholen. Onderzoek van Onderwijs, 38 (3), 43-48. • Elen, J., Verburgh, A. (2008). Bologna in European research-intensive universities: implicationsfor bachelor and master programs. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. • Verburgh, A., Elen, J., Lindblom-Ylänne, S. (2007). Investigating the myth of the relationshipbetween teaching and research in highereducation: A review of empirical research. Studies in PhilosophyandEducation, 26, 449-465.