grup muaf yet ve garant
Download
Skip this Video
Download Presentation
GRUP MUAFİYETİ VE GARANTİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

GRUP MUAFİYETİ VE GARANTİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 220 Views
  • Uploaded on

GRUP MUAFİYETİ VE GARANTİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GRUP MUAFİYETİ VE GARANTİ' - blondelle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
KAYNAKLAR :1-12 Kasım 2005 tarihli ve 25991 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Grup Muafiyeti Tebliği 2-17.01.2008 tarihli Rekabet Kurulu Kararı3-15 Ağustos 2003 tarihinde yürürlüğe giren ve SADECE C-1 maddesinin 30.06.2009 tarihli ve 27274 nolu Resmi Gazetede yayımı ile değişen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( TRAFİK SİGORTASI ) Genel Şartları4-TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Sigorta Denetleme Uzmanı Sn Şenol Serkan Şentürk’ün Nisan 2011 sayılı Reasürör Dergisi’ndeki Makalesi5-TÜRKAK Akreditasyon Kurumu
slide3
1-ORJİNAL YEDEK PARÇA NEDİR ?2-O.E.M ( Original Equipment Manufacturer ) YEDEK PARÇA NEDİR ?3-O.E.M YEDEK PARÇA YETKİLİ SERVİSLERDE KULLANILABİLİR Mİ ?4-YETKİLİ SERVİSLERDE O.E.M YEDEK PARÇA KULLANILMASI HALİNDE ARAÇ GARANTİDEN ÇIKAR MI ?5-YETKİLİ SERVİSLER DIŞINDA ONARILAN ARAÇLARDA O.E.M YEDEK PARÇA KULLANILMASI HALİNDE GARANTİ DURUMU ?
slide4
6-EŞDEĞER ( O.E.P – Original Equivalent Parts ) YEDEK PARÇA NEDİR ?a)Kasko açısındanb)Trafik açısından7-YAN SANAYİ PARÇA NEDİR ?Kısaca : Düşük Kalite Parçalar ( Aftermarket Auto Parts ) diye tanımlanan parçalara Kamu Otoritesinin bakışı ?8-ÇIKMA VE SÖKME PARÇALAR ?9-EŞDEĞERLİK NASIL SAĞLANMALI ?
slide5
2005/4 sayılı “Motorlu Taşıtlar sektöründeki Dikey Anlaşmalarve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği”nin 3. maddesinin (r) bendinde ORJİNAL PARÇA ;“Bir motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olan ve söz konusu motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parçaların veya yedekparçaların üretiminde sağlayıcı tarafından getirilen spesifikasyonlara ve üretim standartlarına göre üretilmiş yedek parçalar anlamına gelmektedir.
slide6
O.E.M YEDEK PARÇAAracın parçaları ile aynı üretim bandında üretilen yedek parçalar da bu kapsamdadır. Bu parçaların, söz konusu aracın montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olduğunun ve araç üreticisinin spesifikasyonlarına ve üretim standartlarına göre üretildiğinin parça üreticisi tarafından belgelendirilmesi halinde, aksi kanıtlanana kadar, orijinal yedek parça olduğu varsayılır”
slide7
REKABET KURUMU , 2005/4 TEBLİĞİNİN 3. MADDESİNİN ( r ) BENDİNDEKİ BU KARARLARIYLA ; O.E.M YEDEK PARÇALARIN YETKİLİ SERVİSLERDE KULLANILABİLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇMIŞTIR .BU KARAR ÇERÇEVESİNDE YETKİLİ SERVİSLERDE O.E.M YEDEK PARÇA KULLANILABİLİR
slide8
O.E.M YEDEK PARÇA KULLANILMASI DURUMUNDA ARAÇ GARANTİ KAPSAMINDAN ÇIKARILABİLİR Mİ ?Bu soruya verilecek cevap bir önceki bahiste anılan karar hükmünün doğrultusunda “ Hayır “ dır .Garanti kapsamı dışına çıkarılabilmek için ileri sürülebilecek tek argüman ; aracın yetkili olmayan servislerde tamiridir .Yetkili servislerde yapılan tamiratlarda böyle bir itiraz geçersizdir .
slide9
Eşdeğer Parçalar (Original Equivalent Parts - OEP):Üreticisi tarafından orijinal (OEM) parça vasfında olduğuiddia edilen “ikincil pazar” parçalar “orijinal eşdeğer parça”olarak tanımlanmaktadır. Tebliğin 3. maddesinin (s)bendinde eşdeğer yedek parça, “Bir motorlu aracın montajında kullanılan parçalarla eşdeğer kalitede olduğu varsa mevzuat gereği aranan mecburi standartlara uygunluğunun üreticisi tarafından belgelendirilmesigereken parçalar” olarak tanımlanmıştır.
slide10
Böylece Tebliğ , aracın montajında kullanılan parçalarla aynıkalitede olan ancak üreticisi tarafından sağlanan üretim standartları ve spesifikasyonlara uygun olarak üretilmeyen parçaları eşdeğer kalitede parçalar olarak tanımlamaktadır. Bu durumda eşdeğer parçalar orijinal parçalarla aynı veya daha üst kalitede fakat buna karşılık farklı spesifikasyonlarasahip parçalardır. Eşdeğer parça üreticisi ürettiği parçanın orijinali ile “aynı kalitede” olduğunu ispatlarsa ürettiği parça eşdeğerparça olacaktır.
slide11
Yan Sanayi Düşük Kalite Parçalar (Aftermarket AutoParts):Piyasada kısaca “yan sanayi” olarak adlandırılan söz konusuparçalar orijinal ya da eşdeğer parçalara göre düşük kalitedeve fiyatta olan parçalardır.
slide12
KAMU OTORİTESİNİN YAN SANAYİ YEDEK PARÇA KULLANILMASINA BAKIŞI :Hazine Müsteşarlığı’nın 06.11.2009 tarih ve 2009/18 sayılı Genelgesinde:“Mevzuatın izin verdiği sınırlar dışına çıkılarak araç değerinidüşürecek nitelikte parça takılması uygulamasından vazgeçilmesi “ hükmü ile
slide13
27.10.2010tarih ve 2010/38 sayılı Sektör Duyurusunda ise : “Sigortalıların ve hak sahiplerinin mağdur edilmemesini teminen parça tedarik uygulamasının anılan Tebliğde (Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği) yer alan tanımlamalara uygun biçimde yürütülmesi gerekmektedir.Aksi durumlarda sorumlular hakkında 5684 sayılıSigortacılık Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının(f) bendi uyarınca müeyyide uygulanacaktır” hükmü mevcuttur .
slide14
ÇIKMA VE SÖKME PARÇALAR :Çıkma parçalar kazaya uğramış araçların onarılarak yenidenkullanıma hazır hale getirilmiş parçalarıdır. Sökme parçalarise kazaya uğramış araçların onarım gerektirmeyen sağlam parçalarıdır .
slide15
EŞDEĞER ( Original Equivalent Parts – O.E.P ) PARÇALAR İLE YAN SANAYİ DÜŞÜK KALİTE ( Aftermarket Auto Parts ) PARÇALARIN BİRBİRLERİNDEN AYIRT EDİLEBİLMESİNE İLİŞKİN KURALLARIN NET OLARAK KONULMASININ , YAN SANAYİ PARÇA KULLANILMASI OLASILIĞININ EKSPERLERDE YARATTIĞI TEDİRGİNLİĞİ GİDERECEĞİ , ÖTE YANDAN , SEKTÖREL MEMNUNİYETİ ARTTIRACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR .O HALDE ;EŞDEĞERLİK NASIL SAĞLANMALIDIR ?
slide16
Motorlu bir taşıt ortalama olarak 5.000’e yakın parçadan oluşmaktadır. Her bir parça için eşdeğerlik belgesi almak yüksek maliyet gerektiren ve uygulamada gerçekleşmeyenbir durumdur. Her bir ürün için eşdeğerlik belgesi almak yerine üreticiler üretim sistemlerine ilişkin kalite yönetim sertifikaları almaktadırlar.
slide17
Yedek parça üreticileri üretim sistemleri için çeşitli sertifikalar alabilirler. Bu sertifikalar üretimlerinin örneğin çevreyle ilgili kriterlere uyumuna (Environmental Management System - ISO14001: 2004) veya genel kalite yönetim sistemine (QualityManagement System – ISO 9001) ilişkin olabilir. Söz konususertifikalar yan sanayi ürünlerin orijinal parçalarla eşdeğer olduğunu belgelendirmezler. Tedarikçi firmalar tarafından bu belgeler yanıltıcı bir biçimde eşdeğerlik belgesi olarak sunulabilmektedir.
slide18
Bugün için otomotiv yedek parça piyasasında üreticilerinyüksek kalitede üretim yönetim sürecine sahip olduklarınınbaşlıca belgesi ISO/TS 16949:2002’dir. Belli başlı taşıt üreticileri kendilerine üretim yapan yedek parça tedarikçilerinin söz konusu belgeye sahip olmalarınışart koşmaktadır. Markaya söz konusu belgeyi veren kalite kontrol kuruluşunun gerekli koşulları taşıyıp taşımadığı da Türk Akreditasyon Kurumu vasıtasıyla teyit edilmelidir.BUNUN 15. SAYFADA BELİRTİLEN ÇEKİNCELERİ ORTADAN KALDIRACAĞI VE BEKLENEN FAYDAYI SAĞLAYACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR .
slide19
TRAFİK SİGORTASI HASARLARI AÇISINDAN EŞDEĞER PARÇA :Trafik sigorta poliçesinin yürürlüğe giriş tarihi : 15 Ağustos 2003 , Grup Muafiyeti Tebliğinin 25991 sayılı Resmi Gazetede yayım tarihi : 12 Kasım 2005 olduğuna göre ; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi” başlıklı B.2. maddesinin 4. fıkrası; “Hasar halinde,hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğeri parça ile değiştirilme imkânı yok ise yenisi ile değiştirilir. Bu durumda taşıtta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez.” hükmünü amir olup, anılan hüküm gereği hasarlı aracın tamir edilmesi ya da eşdeğer parça ile değiştirilme imkânı yok ise yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.
slide20
Yani , Grup Muafiyeti Tebliğinin yayımından önce ,Trafik sigorta poliçesinde yer alan ” eşdeğeri parça “ kavramının ; çıkma ve sökme parçaları işaret ettiği ve bunun da poliçe genel şartlarına aykırılık değil tam aksine uygun olduğunu düşündürmektedir .
ad