Regionalna strategia innowacji wm 2013 2020
Download
1 / 34

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WM 2013 -2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WM 2013 -2020. ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO ORAZ WYNIKI NABORU DO BANKU PROJEKTÓW REGIONALNYCH. Regionalna Strategia Innowacji WM 2013 -2020. Cel główny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WM 2013 -2020' - blithe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Regionalna strategia innowacji wm 2013 2020
REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WM 2013 -2020

ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO ORAZ WYNIKI NABORU DO BANKU PROJEKTÓW REGIONALNYCH


Regionalna Strategia Innowacji WM 2013 -2020

 • Cel główny

 • Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski poprzez realizację harmonijnej polityki,

 • koncentrującej się na poprawie warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, innowacyjnej i naukowej, rozwoju społeczeństwa informacyjnego

 • oraz stymulowaniu popytu na innowacje i wzmacnianiu więzi kooperacyjnych między nauką i gospodarką, zwłaszcza w dziedzinach specjalizacji regionalnej

Priorytet 1

Rozwój infrastruktury

gospodarki opartej

na wiedzy

Priorytet 2

Kreowanie popytu

na innowacje

Priorytet 3

Rozwój społeczeństwa

informacyjnegoRegionalna Strategia Innowacji Regionalnych

 • CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:

 • identyfikacja najlepszych projektów w ramach 10 programów

 • strategicznych

 • włączenie Małopolan w proces konsultacji społecznych i przygotowanie programów strategicznych

 • jak najlepsze przygotowanie się do następnej perspektywy finansowej UE (2014-2020)

 • LICZBA ZGŁOSZONYCH PROJEKETÓW DO RSI I ICH WARTOŚĆ

 • Zgłoszono 66 propozycji pomysłów na projekty doRSI w ramach Banku Projektów Regionalnych o łącznej wartości: 5334,20 mln PLN

 • Po wstępnej analizie przyporządkowano 62 projekty doRSIo łącznej wartości 4844,42 mln PLN

 • Rozpiętość wartości projektów w przedziale: 1,5 mln – 500 mln PLN


Zgłoszone projekty w perspektywie Priorytetów RSI Regionalnych

Priorytet 1: Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy – 39 projektów

Priorytet 2:Kreowanie popytu na innowacje – 3 projekty

Priorytet 3:Rozwój społeczeństwa informacyjnego – 20 projektów

Zasugerowano przeniesienie do innych programów strategicznych – 11 projektów

Zasugerowano przeniesienie do RSI z innych programów strategicznych – 7 projektów


Jednostki zgłaszające projekty do BPR (liczba zgłoszonych projektów)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: (2 projekty)

 • Akademia Górniczo – Hutnicza w Karakowie, ACK Cyfronet AGH: (3)

 • FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji: (1)

 • Fundacja Forum: (1)

 • Fundacja Forum we współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej GAP: (1)

 • Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o.: (1)

 • Gmina Drwina: (1)

 • Gmina Miasto Tarnów: (3)

 • Gmina Miejska Kraków- Urząd Miasta Krakowa: (1)

 • Gmina Olkusz: (2)


Jednostki zgłaszające projekty do BPR (liczba zgłoszonych projektów) – c.d.

 • Gmina Oświęcim: (1)

 • Gmina Zator: (1)

 • Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów: (1)

 • Instytut Odlewnictwa: (1)

 • Klaster Life Science Kraków, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.: (1)

 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: (3)

 • Konsorcjum w składzie Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy: (1)

 • Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.: (3)

 • Małopolska Agencja Energii i Środowiska: (1)

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego: (8)

 • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie: (1)


Jednostki zgłaszające projekty do BPR (liczba zgłoszonych projektów) – c.d.

 • Miasto Limanowa: (1)

 • Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. (Park Technologiczny, MMC Brainville): (1)

 • Politechnika Krakowska: (2)

 • Powiat Myślenicki: (1)

 • Selvita S.A.: (1)

 • Stowarzyszenie 10 Czerwca: (2)

 • Stowarzyszenie Medycyna Polska: (1)

 • Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.: (1)

 • Uniwersytet Ekonomiczny: (1)

 • Uniwersytet Jagielloński: (7)

 • Województwo Małopolskie: (6)

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie: (1)


Wyniki naboru projektów projektów) – c.d.według priorytetów RSI 2020Priorytet 1. Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy


Wyniki naboru projekt w wed ug priorytet w rsi 2020 priorytet 2 kreowanie popytu na innowacje
Wyniki naboru projektów projektów) – c.d.według priorytetów RSI 2020 Priorytet 2. Kreowanie popytu na innowacje


Wyniki naboru projekt w wed ug priorytet w rsi 2020 priorytet 3 rozw j spo ecze stwa informacyjnego
Wyniki naboru projektów projektów) – c.d.według priorytetów RSI 2020Priorytet 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego


Wyniki naboru projektów projektów) – c.d.według priorytetów RSI 2020Projekty zgłoszone do RSI, sugerowane do uwzględnienia w pozostałych programach strategicznych


Wyniki naboru projektów projektów) – c.d.według priorytetów RSI 2020Projekty zgłoszone do innych programów strategicznych, sugerowane do przeniesienia do RSI


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę projektów) – c.d.


ad