KÖRNYEZETVÉDELEM
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

KÖRNYEZETVÉDELEM. Nagyhaju Norbert főelőadó e-mail: nagyhaju.norbert@gf.unideb.hu 56510 DE GF MUNKABIZTONSÁGI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY. VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSE Általános szabályok. a veszélyes hulladékok mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - blithe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nagyhaju norbert f el ad e mail nagyhaju norbert gf unideb hu 56510

KÖRNYEZETVÉDELEM

Nagyhaju Norbert

főelőadó

e-mail: nagyhaju.norbert@gf.unideb.hu

56510

DE GF MUNKABIZTONSÁGI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY


Vesz lyes hullad kok gy jt se ltal nos szab lyok
VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSEÁltalános szabályok

  • a veszélyes hulladékok mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen,

  • esetleges hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő,

  • keletkezésének ellenőrzése és mennyisége meghatározható legyen,

  • a munkaegészségügyi és munkabiztonsági előírások betarthatók legyenek,

  • a környezetre, és élővilágra veszélyt ne jelentsen,

  • teljesülhessenek az ADR jogszabály előírásai.


Oec vesz lyes hullad k kezel se
OEC Veszélyes hulladék kezelése

A 180103 EWC különleges kezelést igénylő (fertőző) hulladékok kezelése

Sterilizálás: 92 %

Égetés: 8 %)


Vesz lyes hullad k mennyis gi mutat i oec 2009 v
Veszélyes hulladék mennyiségi mutatói OEC 2009. év

- Emberek egészségügyi ellátásából és/vagy azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok (fertőző hulladékok) 484234 kg

  • Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek 435 kg

  • Egyéb halogénezett oldószerek és oldószer – keverékek (halogénezett ) 475 kg


Vesz lyes hullad k mennyis gi mutat i oec 2009 v1
Veszélyes hulladék mennyiségi mutatói OEC 2009. év

Vizes alapú előhívó – és aktiváló oldatok 471 kg

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok, (infúz. palackok) 687 kg


Nagyhaju norbert f el ad e mail nagyhaju norbert gf unideb hu 56510

Megköszönjük a hulladékfelelősöknek a közreműködést az ismertetett hulladékok gyűjtésében, hogy azokat a veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzatában foglaltak szerint, eltekintve a kisebb hiányosságoktól sikerült kezelniük.

Az elmúlt évben, és mostanáig szakhatósági ellenőrzés, bírságolás, nem történt. A szakhatóságok felé az éves jelentések határidőre elkészültek, azok felől ez idáig semminemű visszajelzés nem érkezett.


Nagyhaju norbert f el ad e mail nagyhaju norbert gf unideb hu 56510

Új tűgyűjtő (többfunkciós) edények kerültek bevezetésre és használatba. Az edényzet beszerzésekor az intézetek igényét vettük figyelembe a mennyiségek, és űrtartalmak vonatkozásában.

Hulladéktároló, gyűjtő edények, göngyölegek fajtájának felhasznált mennyiségének, bekerülési költségének táblázatos ismeetetése felsorolásszerűen.


Nagyhaju norbert f el ad e mail nagyhaju norbert gf unideb hu 56510

Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata átdolgozásra került. Hatályba lép 2010. július 1- től.


Nagyhaju norbert f el ad e mail nagyhaju norbert gf unideb hu 56510

hulladékfelelősök feladat, jogkör része kiegészült, amely a korábbiakhoz képest részletesebb. Továbbá beszédesebb, és képekkel van kiegészített a gyakorlatiasság végett.

Részletesebben Dávid a biztonsági tanácsadó beszél róla.


Vesz lyes hullad k felel s feladat s jogk re
Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre amely a korábbiakhoz képest részletesebb. Továbbá beszédesebb, és képekkel van kiegészített a gyakorlatiasság végett.

Irányítja és ellenőrzi a szervezeti egység veszélyes hulladékainak gyűjtésével kapcsolatos tevékenységét, különös tekintettel jelen Szabályzat előírásaira.

Részt vesz, és aktívan közreműködik a belső, és szakhatóságok által kezdeményezett környezetvédelmi ellenőrzéseken.


Vesz lyes hullad k felel s feladat s jogk re1
Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre amely a korábbiakhoz képest részletesebb. Továbbá beszédesebb, és képekkel van kiegészített a gyakorlatiasság végett.

Havonta legalább két alkalommal ellenőrzést tart a szervezeti egységben, az ellenőrzésbe bevonja az ellenőrzött terület, osztály stb. felelős vezetőjét is. Az ellenőrzés keretén belül meggyőződik arról, hogy e szabályzatban előírtak szerint kezelik (gyűjtik) e a hulladékokat. Ennek során kiemelt figyelemmel ellenőrzi a kijelölt munkahelyi gyűjtőt, annak zárva tartását, az elszállításra váró gyűjtő edényzet (badella) épségét, szakszerű lezárását, az előírt időközönkénti elszállítását.


Vesz lyes hullad k felel s feladat s jogk re2
Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre amely a korábbiakhoz képest részletesebb. Továbbá beszédesebb, és képekkel van kiegészített a gyakorlatiasság végett.

Folyamatosan figyelemmel kíséri az e szabályzatban beállt változásokat, azoknak megfelelően a szükséges intézkedéseket megteszi!

Munkakapcsolatot tart az OEC környezetvédelmi főelőadójával. A főelőadó javaslatára felveszi a kapcsolatot az OEC veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadójával


Vesz lyes hullad k felel s feladat s jogk re3
Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre amely a korábbiakhoz képest részletesebb. Továbbá beszédesebb, és képekkel van kiegészített a gyakorlatiasság végett.

Ellenőrzi, és figyelemmel kíséri a veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló badellák készletezését, felhasználását, és az egyéb veszélyes hulladékok központi üzemi gyűjtőhelyre való rendszeres beszállítását, különös figyelemmel azok előírásszerű csomagolására.


Vesz lyes hullad k felel s feladat s jogk re4
Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre amely a korábbiakhoz képest részletesebb. Továbbá beszédesebb, és képekkel van kiegészített a gyakorlatiasság végett.

Szervezi és végzi a veszélyes hulladékok gyűjtésével kapcsolatos ismétlődő oktatást a veszélyes hulladékok gyűjtésében érintettek részére a munkavédelmi oktatás keretén belül. A tartós távollétből visszajött dolgozók, valamint az újonnan belépő dolgozók részére a munkába álláskor elméleti, és gyakorlati oktatást tart. Az oktatás tényét megfelelően dokumentálja.

Részt vesz a számára előírt továbbképzéseken, oktatásokon.


Vesz lyes hullad k felel s feladat s jogk re5
Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre amely a korábbiakhoz képest részletesebb. Továbbá beszédesebb, és képekkel van kiegészített a gyakorlatiasság végett.

Ha környezetvédelmi hiányosság vagy, környezetszennyezés tudomására jut intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni köteles.

A veszélyes hulladék felelősök kinevezése a 4. sz. mellékletben lévő Megbízás által történik.


Az ellen rz si napl vezet s nek k vetelm nyei
Az ellenőrzési napló vezetésének követelményei amely a korábbiakhoz képest részletesebb. Továbbá beszédesebb, és képekkel van kiegészített a gyakorlatiasság végett.

Havonta minimum két alkalommal kell elévégezni, bevonni az ellenőrzésbe az osztály vezetőjét, vagy helyettesét, a naplót mindketten aláírják.


Nagyhaju norbert f el ad e mail nagyhaju norbert gf unideb hu 56510

Új belépők, szóbeli és gyakorlati oktatása a hulladékok gyűjtése vonatkozásában rendkívül fontos!

Gyűtőedényzet zárása, feliratok elhelyezése (etikett címkék)


Tapasztalatok probl m k
Tapasztalatok, problémák hulladékok gyűjtése vonatkozásában rendkívül fontos!


Tapasztalatok probl m k1
Tapasztalatok, problémák hulladékok gyűjtése vonatkozásában rendkívül fontos!


Tapasztalatok probl m k2
Tapasztalatok, problémák hulladékok gyűjtése vonatkozásában rendkívül fontos!


Tapasztalatok probl m k3
Tapasztalatok, problémák hulladékok gyűjtése vonatkozásában rendkívül fontos!


Ellen rz sek tapasztalatai
Ellenőrzések tapasztalatai hulladékok gyűjtése vonatkozásában rendkívül fontos!


Tapasztalatok probl m k4
Tapasztalatok, problémák hulladékok gyűjtése vonatkozásában rendkívül fontos!


Nagyhaju norbert f el ad e mail nagyhaju norbert gf unideb hu 56510

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! hulladékok gyűjtése vonatkozásában rendkívül fontos!