revederea s trategi ei moldova electronic provoc ri sau noi oportunit i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Revederea S trategi ei “Moldova Electronică” Provocări sau noi oportunităţi? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Revederea S trategi ei “Moldova Electronică” Provocări sau noi oportunităţi?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Revederea S trategi ei “Moldova Electronică” Provocări sau noi oportunităţi? - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Revederea S trategi ei “Moldova Electronică” Provocări sau noi oportunităţi?. Proiectul: “Edificarea e-Guvernării în Moldova-2” Acces@m Moldova!. Ion Coşuleanu Manager de Project PNUD Moldova 25.11.2009. Ce vom expune?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Revederea S trategi ei “Moldova Electronică” Provocări sau noi oportunităţi?' - bliss


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
revederea s trategi ei moldova electronic provoc ri sau noi oportunit i

Revederea Strategiei“Moldova Electronică”Provocări sau noi oportunităţi?

Proiectul: “Edificarea e-Guvernării în Moldova-2”

Acces@m Moldova!

Ion Coşuleanu

Manager de Project PNUD Moldova

25.11.2009

ce vom expune
Ce vom expune?

Se va face o întroducere la temă şi ne vom opri asupra situaţiei la zi

Se va face o mică prezentare a unor strategii ale ţărilor, care ar servi ca cele mai bune practici – D-na Ieşeanu.

Se vor expune cele mai importante momente ale strategiei revăzute (în viziunea Domniei sale) - Dl Beşliu

Se vor expune selecţii din schiţa Planului de Acţiuni - Dna Ieşeanu

ce a tept m de la aceast discu ie
Ce aşteptăm de la această discuţie?
 • -Opiniile participanţilor In mod special de la AŞM) referitor la:
  • Obiectivul general
  • Obiectivele specifice
  • Principii
  • Priorităţi
  • Domenii de intervenţie
  • Acţiuni
  • Monitorizare etc.,
 • pentru a fi luate în consideraţie, astfel încît să pregătim versiunea pe care s-o discutăm cu delegaţia de la Singapore (15-16 dec.2009).
 • -Instituirea unui grup lărgit de experţi care va contribui la discutarea documentelor în proces de elaborare
 • -Convenirea asupra modalităţii de lucru:
 • De exemplu, prin e-development group, pagina www.e-moldova.md, mese rotunde pe domenii
care sunt problemele cu care ne confrunt m
Care sunt problemele cu care ne confruntăm?
 • Legate de situaţia de moment
 • Autorităţile publice sunt încă în tranziţie şi de stabilizare, iar ca urmare:
  • Obiective vagi – în unele domenii nu ştim: încotro mergem?
  • Viziuni nedefinite clar – nu ştim: cum mergem?
  • Personal încă nesigur – nu ştim: cu cine să lucrăm?
 • Situaţia de criză financiară/economică/politică în ţară
 • Criza financiară mondială
 • Legate de alte aspecte:
 • O parte din obiective sunt realizate şi depăşite
 • Dinamismul dezvoltării tehnologiilor avansate şi a indicatorilor la nivel internaţional
 • Programul de guvernare prevede revederea Strategiei!
ce s a realizat n 5 ani de unde pornim acum c teva cifre din raportul e dezvoltare 2009
Ce s-a realizat în 5 ani? De unde pornim acum? Cîteva cifre din Raportul e-dezvoltare 2009
slide6

Componentele Planului de acţiuni a Strategiei Naţionale “Moldova electronică”

Guvernarea şi

democraţia electronică

41 acţiuni

Economia electronică

25 acţiuni

Strategia Naţională

“Moldova electronica”

Infrastructura

societăţii informaţionale

18 acţiuni

Educaţia electronică

28 acţiuni

Ştiinţa electronică

22 acţiuni

Cultura electronică

26 acţiuni

Sănătatea electronică

17 acţiuni

din 176 ac iuni ale planului de ac iuni e moldova p n la 1 iulie 2009
Din 176 acţiuni ale Planului de acţiuni “e-Moldova” până la 1 iulie 2009:

Rezultatele cercetărilor arată că (slaidurile următoare):

slide10

e-serviciile :

Toate APC au pagini WEB, dar

Doar 1 serviciu din cele 20 total on-line

2-3 servicii parţial on-line

Doar 2% din AP oferă servicii on-line

Moldova

Low level Service level, high level

Low IT level Technological Level High IT Level

unii indicatori moldova vs ue27
Unii indicatori Moldova- vs UE27

Încotro să mergem, spre ce să tindem?

Sursa: i2010 — Annual Information Society Report 2008, Eurobarometer nr.293, ANRCETI Moldova

slide13

Cît de repede (sau încet) mergem? (Neworked Readinees Index dynamics)

Evolution

Without first 20

All countries

Source: The Global Information Technology Report 2007-2008

Concluzie: Moldova are o viteză de dezvoltare TIC mai mică decît media mondială, de aceea este necesară accelerarea dezvoltării!

slide14
Puncte de plecare pentru formularea Strategiei revăzute (Politici, recomandări, Strategii, Cele mai bune practici)

Documente internaţionale:

Documentul UE "i2010 – O societate informațională europeană pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă“

Agenda eSEE+

“Pachetul de reforme în domeniul telecomunicaţiilor” al Uniunii Europene, 2007

Raportul UE i2010 din 2009,

UIT: Tendinţele de reformă a sectorului telecomunicaţiilor. Calea spre reţelele de generaţie nouă, 2007

UIT: Raportul “Confronting crisis-its impact on ICT Industry”-February 2009

Alte Documentele internaţionale strategice şi de evaluare şi analiză a situaţiei în TIC

Cele mai bune practici: Estonia, Slovacia, Ungaria, Singapore, etc.

Documente Naţionale:

Planul Naţional de dezvoltare a ţării

Programul de Guvernare, Programul de stabilizare

Strategia şi Planul de Acţiuni “E-Moldova -2005”

Raportul e-Dezvoltare 2009,

Nota diagnostică a telecomunicaţiilor pregătită de Banca Mondială,

Propunerile făcute de participanţii la mesele rotunde de la Conferinţa CIT+ 2009 şi la diferite întruniri ale sectorului cu MDI şi ANRCETI)

Sectorul TIC în Moldova: Cartea albă a politicilor 2009

program stabilizare tehnologii informa ionale i comunica ionale
Program stabilizare: tehnologii informaţionale şi comunicaţionale:
 • Implementarea aplicaţiilor de guvernare electronică („e-guvernare”) prin intermediul licitaţiilor deschise pe bază de concurs în vederea sporirii participării firmelor TI locale;
 • Actualizarea Strategiei de edificare a societăţii electronice „Moldova electronică” în baza celor mai bună practici internaţionale;
 • Demonopolizarea procesului de tranzacţionare şi achiziţii digitale prin punerea în aplicare a Legii privind documentul electronic şi semnătura digitală;
 • Susţinerea infrastructurii de comunicaţii electronice prin implementarea concepţiei de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă;
 • Liberalizarea accesului la infrastructura de comunicaţii electronice, asigurarea în condiţii echitabile a dreptului de interconectare şi acces la bucla locală, prin demonopolizarea pieţei comunicaţiilor, inclusiv prin restructurarea „Moldtelecom” SA.;
 • Asigurarea independenţei funcţionale şi financiare a ANRCETI;
 • Simplificarea cadrului legal de administrare a TVA la tranzacţiile de produse program, inclusiv prin stabilirea clară în Codul Fiscal a statutului produselor soft.
slide18

Analiză, monitorizare şi evaluare

Indicator de monitorizare 1

Indicator de monitorizare 2

Indicator de monitorizare 3

Indicator de progres 1

Indicator de progres 2

Indicator de progres 3

Rezultatul scontat 1

Rezultatul scontat 2

Rezultatul scontat 3

Acţiunea 1 finanţată

Acţiunea 2 finanţată

Acţiunea 3 finanţată

Acţiunea 4 finanţată

Acţiunea 5 finanţată

Acţiunea 6 finanţată

Măsură

1

Măsură

2

Măsură

3

Măsură

4

Măsură

5

Măsură

6

(conform problemelor abordate)

Obiectiv specific 1

Obiectiv specific 2

Obiectiv specific 3

OBIECTIV

GENERAL

DE POLITICI

Situaţia existentă

(Analiză, statistică, provocări)

Problemă internă

Problemă externă

Structura Documentelor de politici

Planificare organizatorică şi financiară

(etapele de implementare)

locul strategiei e moldova

STRATEGIA

de dezvoltare a RM

pe termen mediu

E-STAT

(principiile conceptuale de creare a statului electronic)

Concept

Politica naţională

Strategia Naţională „E-MOLDOVA”

- mecanism de creare a statului electronic

- priorităţile naţionale, în baza politicilor intersectorilae şi sectoriale

- 2 direcţii – infrastructura TIC şi e-servicii

Strategie

Politica intersectorială

- TIC în administraţia publică

- TIC în medicină

- TIC în ecologie

- TIC în educaţie etc.

E-SERVICII (integrate cu TIC)

(serviciile societăţii informaţionale)

e-guvernare, e-comerţ, e-cetăţean

G-B-C

B-G-C

C-B-G

Politica sectorului TIC

- Strategia TIC (3 ani)

- Legislaţie

- Piaţa şi reglementarea acesteia

SERVICII (tot spectrul din societate)

- administraţia publică

- antreprenoriat (business)

- cetăţenii, societatea civilă

Locul Strategiei “E-Moldova”
ob inerea s ucces ului este determinat de o abordare structural
Obţinerea succesului este determinată de o abordare structurală

Baza pentru rezultate durabile

Participare largă a tuturor celor intertesaţi

Suport politic FERM

Finanţare

Durabilă

Arhitectura Organizatională

cine sunt autorii
Cine sunt autorii?

Procesul trebuie să fie participatoriu şi inclusiv

PNUD

(consultanţi locali)

Academia de ştiinţe, IDSI

Banca Mondială

(expertiză internaţională)

Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor

UniversităţiSocietatea Civilă

Proiectul

CEED (USAID Sectorul

Privat

(Asociaţia-Formularea poziţiei consolidate)

Alte Ministere şi Autorităţi publice (responsabilii pentru e-Moldova şi TIC)

condi ii absolut necesare pentru implementarea strategiei rev zute
Condiţii ABSOLUT NECESARE pentru implementarea Strategiei revăzute

Trebuie să se dea răspunsuri la cîteva întrebări de principiu:

Va exista angajamentul şi suportul politic ferm pentru intervenţii fundamentale la lichidarea efectivă a barierelor?

Se vor aloca în timp destule mijloace financiare (sau se vor crea condiţii favorabile de accesare a acestora)??

slide23

Vă mulţumesc pentru atenţie !

Ion Coşuleanu

Project Manager

UNDP Moldova

Ion.cosuleanu@undp.org

Telefon 251174