In ternationalisering och de nya l roplanerna
Download
1 / 16

IN TERNATIONALISERING OCH DE NYA LÄROPLANERNA - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

IN TERNATIONALISERING OCH DE NYA LÄROPLANERNA. SROs sommarkurs på Hanaholmen 28.7.2014 Undervisningsråd Paula Mattila Utbildningstyrelsen. LP2016: nästsista versionen på nätet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' IN TERNATIONALISERING OCH DE NYA LÄROPLANERNA' - blaze


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
In ternationalisering och de nya l roplanerna

INTERNATIONALISERING OCH DE NYA LÄROPLANERNA

SROssommarkurspåHanaholmen 28.7.2014

Undervisningsråd Paula Mattila

Utbildningstyrelsen


Lp2016 n stsista versionen p n tet
LP2016: nästsistaversionenpånätet

 • Utkasten till grunderna för läroplanen var ute för kommentering 15.4 – 15.5. gällande grundläggande utbildning, förskoleundervisning, påbyggnadsundervisning.

 • Till utbildningsanordnarna skickades ett officiellt brev om kommentarsrundan

 • http://www.oph.fi/lp2016

 • KOLLA resumén!


V rt att studera
Värtattstudera:

 • http://www.oph.fi/download/156788_opsluonnos_toinen_kotimainen_3_6.pdf


Kieltenopetuksen paradigma muuttuu mit muutoksen ytimess
Kieltenopetuksen paradigma muuttuu - mitä muutoksen ytimessä?

 • Kieltenopetuksesta kielikasvatukseen

 • Kielitietoisuus ja kulttuurisen moninaisuuden arvostaminen – osa koulun toimintakulttuuria; koko koulu opettaa!

 • Oppimisen prosessin ja oppijan oman oppimispolun tärkeys – myös yhdessä oppiminen

 • Autenttisuus ja omistajuus – kieltä käytetään oikeasti kansainvälistyneessä maailmassa

 • Otetaan huomioon että oppimista tapahtuu koulun ulkopuolellakin

 • Virheet kertovat että opetellaan!

 • Opetus opsista käsin – kielten oppikirjat mullistunevat


Opsin kansainv lisyys
Opsin ytimessä? kansainvälisyys

 • Arvopohjan globaalit sidokset

 • Näky koulusta toimijana kansainvälisessä maailmassa ja kv-valmiuksien antajana – oppilaiden ja opettajien osallisuus!

 • Kulttuurien moninaisuus ja kielitietoisuus laaja-alaisena osaamisena – koulussa(kin) kaikki monikielisiä ja kulttuurisesti moninaisia

 • Toimintakulttuuri on kotikansainvälinen

 • Tvt moninaisena mahdollistajana


Koulujen kansainv ytimessä? älisyyden toimintamuodot voidaan esittää kolmiona, jossa tasojen koko voidaan rinnastaa toimintaan osallistuvien määrään: Yhdenvertaisuuden vaade ja monimuotoisuuden haaste.Resurssien tarve ja hiilijalanjälkikin hahmottuvat = kolmio nurinpäin?

Ylikansallista,

usein EU- ohjelmia

Koulutuksen järjestäjät, isot hankkeet

Koulu, kunta

Yksilö, opetusryhmä

*Paula Mattila laatinut yhteistyössä CIMOn kanssa. Asenteiden kansainvälisyys ideoitu Opekossa kouluttautuneiden opettajien kanssa 10.4.08; seudullinen kansainvälisyys

Satakunnassa 5.2.10.


Kotikansainv lisyys oph n cimo n m ritelm
Kotikansainvälisyys – OPH:n/CIMO:n -määritelmä ytimessä?

 • Miten toteuttaa monipuolista kansainvälistä toimintaa niin,

 • että mahdollisimman moni on mukana ja resurssitkin riittävät?

 • Kotikansainvälisyydellä tarkoitetaan niitä kansainvälistymisen keinoja, joita voidaan toteuttaa omassa oppilaitoksessa ja sen lähiympäristössä, esim. tutustumalla oman alueen kieli- ja kulttuuriseen rikkauteen (esim. oppilaitoksen ulkomaalaistaustaiset opiskelijat ja opettajat), osallistumalla internetpohjaisiin kansainvälisyyshankkeisiin ja tutustumalla oman alueen elinkeinoelämän kansainvälisyyteen.

 • http://www.lahti.fi/www/bulletin.nsf/bydate/C7519DAE95770359C22575C50032468D/$file/Kielity%C3%B6ryhm%C3%A4n+selvitys+28.5.2009.pdf

 • http://www.oph.fi/download/46528_kansainvalisyys_juhlapuheista_koulun_arkeen.pdf


Kotikansainv lisyys esimerkkej
Kotikansainvälisyys – esimerkkejä ytimessä?

*Englanniksi IaH eli

Internationalisation

at Home

Oman kunnan, alueen

kansainvälisyys

Oman oppi-laitoksen

”kansainväliset”

Kielten-opetus

Virtuaalinen

kansainvälisyys,

media

Paula Mattila KL


Kotikansainv lisyys ja toinen kotimainen
Kotikansainvälisyys ja toinen kotimainen ytimessä?

 • Uudistuvat opetussuunnitelmat asettavat kieltenopettajat muutoksen mahdollistajien avainasemaan

 • Kulttuurien moninaisuus – kulturellmångfald tehdään iloisesti näkyväksi ja kuuluvaksi

 • Kielen merkitys ihmisenä olemisessa ja kehittymisessä on kieltenopettajien erityisesti ymmärrettävä ja pystyttävä välittämään – mutta onneksi he ovat opiskelleet juuri tätä

 • Suomi on lähtökohtaisesti kahden kielen kansa; tänä päivänä kieliä on paljon enemmän mutta lähtökohta on näissä kahdessa

 • Kotikansainvälisyys antaa työkaluja opettajalle ja oppilaalle kokeilla ja onnistua

 • Kotikansainvälisyys mahdollistaa kaikille kouluille yhdenvertaiset mahdollisuudet kansainvälisyyteen


St dmaterial f r internationalisering fr n ubs och cimo
Stödmaterial ytimessä? för internationaliseringfrån UBS och CIMO)


Internationalisering enligt ubs och den nya ans kningsrundan v rt 500000
Internationalisering ytimessä? enligt UBS ochdennyaansökningsrundan(värt 500000€)

 • Tre nyckelteman: Globalfostran, stödtillspråkinlärande(typ: Kielitivoli)ochvetenskapligt l. konstnärligtorienteradeprojekt

 • Måstestöda LP2016 - ellerrevideringen av gymnasialutbildning

 • Stödtill hela skolansinternationaliseringmed de fyraolikanivåerna av internationellaaktiviteter

 • Nätverk (av finländskaskolor/aktörer)


Ett bra projekt kan vara
Ett ytimessä? braprojektkan vara:

 • Elevcentrerat – de ungasomaktörer

 • Flerspråkigt - plurilingvalt – lingvalt

 • Internationelltpåhemmaplan – utnyttjarskolansochomnejdensegnainternationellainslag

 • Ihärdigt (resilient, harmångaårpåsigredan – ochännublirbättre)

 • Ledsochhanterasskickligt (rektorn, utbildningensanordnareinvolverade)

 • Drarstyrkafrånolikanätverk

 • IKT är en naturligmervärde


Ett modellprojekt med tyngdpunkten p internationalisering p hemmaplan spr kkimppa ans kning 2014
Ett ” ytimessä? modellprojekt” medtyngdpunktenpåinternationaliseringpåhemmaplanSpråkKimppa (ansökning 2014)


Spr kkimppa forts
SPRÅKKIMPPA ytimessä? forts.

 • Startlå. 2013 - 2014, braaktörer, Ylöjärvi och Sisko Harkomasomkoordinator

 • Mestgymnasiermen i årskagrundläggandeutbildningenmedpårejäl!

 • Ännustarkaremed de ungasinsats, delaktighet

 • IKT ochinternationaliseringpåhemmaplan

 • Kulturellmångfaldochspråkmedvetenhet – dennyaverksamhetskulturen. Språklärarnasomfackelbärare. Svenska-ochfinskalärare i nyckelposition.


Ork ytimessä?

Kunnande

=

Nätverk


Till ggsinformation
Tilläggsinformation ytimessä?

 • http://www.polkka.info/po_svenska.html

 • http://www.oph.fi/finansiering/statsunderstod/allmanbildande_utbildning/internationalisering

 • http://www.oph.fi/download/138646_Skolan_moter_varlden.pdf

 • www.ecml.at

 • Kom ihåg höstdagarna: Lahtis 12-13.11.2014

 • Projektträff på UBS 5.9.2014


ad