UDŽATEĽNÝ
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

UDŽATEĽNÝ ZISK A SPOLOčENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE Semestrálna práca č. 12. Bc. Michaela Cabajová. Vedúci: prof. Ing. Peter Sakál, CSc. Ing. Gabriela Hrdinová TRNAVA 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - blanca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

UDŽATEĽNÝ ZISK A

SPOLOčENSKYZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Semestrálna práca č. 12

Bc. Michaela Cabajová

Vedúci:

prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Ing. Gabriela Hrdinová

TRNAVA 2011


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

Tento semestrálny projekt bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

OBSAH podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.:

1. SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

2. UDRŽATEĽNÝ ZISK


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ FIRIEM podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

-----------------------------------------------------------

Spoločenská zodpovednosť firiem (SZF) je koncept podnikania, v ktorom sa podniky dobrovoľne rozhodnú implementovať do svojich obchodných stratégií a aktivít také rozhodnutia, ktoré prispievajú k zlepšeniu stavu spoločnosti a k čistote životného prostredia pri rešpektovaní záujmov všetkých zúčastnených strán [15].


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ FIRIEM podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

-----------------------------------------------------------

Kľúčom k pochopeniu SZF je cieľ činnosti organizácie. Spoločensky zodpovedná firma nemá za cieľ len maximalizáciu zisku, ale jej ciele vychádzajú z potrieb vnútorného a vonkajšieho prostredia a zahŕňajú aj sociálne a environmentálne aspekty jej činnosti.

Ciele takejto organizácie sa od krátkodobých posúvajú skôr k dlhodobým cieľom, ktoré prispievajú k schopnosti dlhodobo vytvárať zisk a trvalo udržateľnému rozvoju celej spoločnosti. Ide teda o posun od zamerania sa výhradne na dosahovanie zisku k takzvaným trom „P“: people, profit, planet.

Fungovanie firmy je v takomto prípade založené na aplikovaní konceptu „triple-bottom-line“


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

-----------------------------------------------------------

Teda zodpovedné podnikanie nie je o zarábaní a o zisku, ktorý je základným poslaním firmy. Ale je o uvedomení si, že: „Nie sme zodpovední len za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme“.


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

-----------------------------------------------------------

Aj keď sa už viacero firiem hlási k spoločenskej zodpovednosti, stále má veľa firiem informačný deficit v tejto oblasti. Na Slovensku sa touto problematikou zaoberá najmä:

 • Nadácia Pontis a

 • Združenie Business Leaders Forum.

  Svojimi aktivitami zvyšujú povedomie a rozvíjajú spoločensky zodpovedné aktivity firiem [5].


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

PRÍNOSY SZP podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

-------------------------------------------------------

Môžeme rozdeliť na:

 • morálne

  Morálne prínosy sú nefinančného charakteru.

  Medzi takéto prínosy môžeme zaradiť:

  • zvyšovanie hodnoty značky,

  • zlepšovanie reputácie,

  • zachovanie prírodných zdrojov,

  • skvalitňovanie ľudského kapitálu alebo

  • budovanie dôveryhodnejších vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi [14].


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

PRÍNOSY SZP podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

-------------------------------------------------------

B) ekonomické

Medzi ekonomické prínosy patrí:

 • lepší prístup ku kapitálu cez spoločensky zodpovedné investovanie,

 • znižovanie nákladov v súvislosti s dobrou ekologickou praxou

 • alebo zvyšovanie produktivity zamestnancov pomocou zvyšovania ich spokojnosti a kvalifikácie[14].


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

-------------------------------------------------------------

Spoločensky zodpovedné podnikanie pomáha organizácii budovať dobré meno a imidž dôveryhodného partnera, a tým z dlhodobého hľadiska prispieva k zvýšeniu hodnoty značky, trhového podielu organizácie a k zvýšeniu lojality zamestnancov a zákazníkov. Zvyšuje sa jej atraktivita pre investorov, pretože znamená garanciu bezpečnosti adlhodobej udržateľnosti firmy.

Spoločenská zodpovednosť sa tak stáva novou stratégiou podnikateľského úspechu.


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

--------------------------------------------------------------

Prečo byť spoločensky zodpovednou firmou?

Prvotným cieľom firmy je práve zisk. V prípade, že firmy okrem generovania zisku pridajú aj záujem o celkové fungovanie spoločnosti a životné prostredie, prinesú tak úžitok nielen firme, ale aj celej spoločnosti[3].


Szp a zisk
SZP A ZISK podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.-------------------------------------------------------------------

Aktivity SZP nepriamo prispievajú k zvýšeniu zisku a medzi výskumy, ktoré podporujú túto platnosť tvrdení, že CSR prispieva k zvýšeniu zisku, patrí šetrenie DePaul University z roku 1997. Vyplynulo z neho, že podniky, ktoré sa prihlásili k dodržovaniu etických princípov, majú lepšie finančné výsledky ako podniky, ktoré tak neurobili.

K podobnému záveru došli i výskumníci z Harvardskej univerzity, ktoré poukazujú na to, že podniky, ktoré pri svojich aktivitách berú v úvahu záujmy všetkých svojich stakeholderov, vykazujú štyrikrát väčšie tempo rastu a osemkrát väčšie tempo rastu zamestnancov ako podniky, ktoré sa sústredia predovšetkým na uspokojovanie záujmov shareholderov [17] .


Szp a zisk1
SZP A ZISK podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.---------------------------

Tab. CSR (al. SZP) a oblasti potenciálneho zisku [17]


O je zisk
ČO JE ZISK podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.?-------------------------------------------------------------------

Zisk nie je iba finančný ukazovateľ, ale predstavuje predovšetkým všetko to, čo naň vplýva:

 • nápaditý marketing a obchod,

 • kvalitný a motivovaný tím,

 • moderné metódy riadenia a pod [7].


Udr ate n zisk
UDRŽATEĽNÝ ZISK podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.-------------------------------------------------------------------

Pre akúkoľvek spoločnosť zisk je základnou nevyhnutnosťou. Bez zisku spoločnosti nemôžu hromadiť prostriedky potrebné na investície do výskumu a vývoja alebo nemôže nutne vybudovať potrebné rezervy.

Faktom je, že mnoho spoločnosti ešte stále nevie ako dosiahnuť trvalo udržateľný zisk. Je to spôsobené tým, že buď nemajú jasnú predstavu o tom, čo tvorí profit a je základom úspechu alebo nevedia svoj potenciál využiť na zlepšenie zisku [8].

15


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

SPRÁVY O UDRŽATEĽNOSTI = VYŠŠÍ ZISK podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

---------------------------------------------------------------

Firmy, ktoré vydávajú správy o udržateľnosti svojich podnikateľských aktivít dosahajú lepšie hospodárske výsledky. Vyplýva to zo štúdie GMA a Pricewaterhouse Coopers.

 • Vyšší zisk,

 • lepší predaj a cash flow,

 • vyššia návratnosť investícií,

  to všetko si pripisujú firmy, ktoré sa riadia zásadami zodpovedného podnikania a o udržateľnosti svojich aktivít pravidelne informujú verejnosť vo svojich správach.


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

SPRÁVY O UDRŽATEĽNOSTI = VYŠŠÍ ZISK podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

---------------------------------------------------------------

Tab. Mediánové hodnoty hospodárskych ukazovateľov v % v r. 2008 [2].

Prieskumu: "Potravinový a spotrebiteľský priemysel - Dosahovanie výnimočných finančných výsledkov v podmienkach ekonomických výziev 2008“.


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

SPRÁVY O UDRŽATEĽNOSTI = VYŠŠÍ ZISK podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

---------------------------------------------------------------

Dva hlavné dôvody lepších výsledkov spoločností, ktoré publikujú správy o udržateľnosti svojich aktivít:

 • Firmy, ktoré budujú zodpovedné podnikanie, pracujú efektívnejšie, využívajú energeticky úsporné riešenia a ich vstupné náklady sú celkovo nižšie.

 • Spotrebitelia stále viac uprednostňujú "uvedomelé" spoločnosti, ktoré verejne dokazujú nielen svoj záujem na dosahovaní zisku, ale aj zodpovednosť za prostredie, v ktorom žijú [2].


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

SPRÁVY O UDRŽATEĽNOSTI = VYŠŠÍ ZISK podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

---------------------------------------------------------------

Na Slovensku vydalo správy o zodpovednom podnikaní menej ako 10 spoločností. Sú to najmä firmy, ktoré sa združujú v Business Leaders Forum:

 • VÚB banka,

 • Orange,

 • US Steel,

 • Slovak Telekom,

 • Provident Financial,

 • Holcim, ale aj

 • spoločnosť MOL, pod ktorú patri Slovnaft [2].


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

STRATÉGIA podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

-------------------------------------------------

Na otázku „Ako dosiahnuť trvalo udržateľné ziskovosti?“ môžem odpovedať aj nasledovne: Na zabezpečenie trvalo udržateľného zisku je potrebné vytvorenie vhodnej stratégie.

Stratégia trvalo udržateľného rozvoja znamená, že firma sa orientuje na taký smer rozvoja, ktorý je prospešný pre životné prostredie a súčasne prináša zisk.


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

SZP A UDRŽATEĽNÝ ZISK podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

-------------------------------------------------

SZP:

 • nemá za cieľ len maximalizáciu zisku, ale jej ciele vychádzajú z potrieb vnútorného a vonkajšieho prostredia a zahŕňajú aj sociálne a environmentálne aspekty jej činnosti.

 • Ciele takejto organizácie sa od krátkodobých posúvajú skôr k dlhodobým cieľom, ktoré prispievajú k schopnosti dlhodobo vytvárať zisk a trvalo udržateľnému rozvoju celej spoločnosti.


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

SZP A UDRŽATEĽNÝ ZISK podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

-------------------------------------------------

SZP:

 • Sa stáva čím ďalej, tým viac populárnejším trendom vo firemnej sfére.

 • Firmy si stále viac uvedomujú, že snaha maximalizovať krátkodobé zisky je vysokoneefektívna. Dôležitejšia je trvalo udržateľná organizácia a dosiahnutie dlhodobej ziskovej pozície.


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

POUŽITÁ LITERATÚRA podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

-------------------------------------------------------

[1] on line [cit 2011-03-02] Dostupné na internete: http://www.1000ventures.com/business_guide/profits_sustainable.html

[2] on line [cit 2011-03-02] Dostupné na internete: http://www.euractiv.sk/csr-spolocenska-zodpovednost/clanok/spravy-o-udrzatelnosti--vyssi-zisk

[3] on line [cit 2011-03-02] Dostupné na internete: http://www.iz.sk/sk/projekty/spolocenska-zodpovednost-podnikov/CSR-uvod

[4] on line [cit 2011-03-02] Dostupné na internete: http://www.scss.sk/dvd_lpp_0384_09_2010/V%DDSTUPY%20Z%20VLASTNEJ%20VEDECKOV%DDSKUMNEJ%20A%20PEDAGOGICKEJ%20%C8INNOSTI/STRAT%C9GIE%20%8ATUDENTOV%20ZS%202010_2011/7%20PS%20IKP/4%20sweet%20dream,%20s.r.o/Strategia%20Sweet%20Dream,%20s.r.o.%20Trnava.pdf

[5] on line [cit 2011-03-02] Dostupné na internete: http://www.euke.sk/?q=200&p=5462


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

POUŽITÁ LITERATÚRA podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

-------------------------------------------------------

[6] on line [cit 2011-03-02] Dostupné na internete:

http://www.zodpovednepodnikanie.sk/o-zodpovednom-podnikani/preco-podnikat zodpovedne/?PHPSESSID=079cd66ca01a9b337ec490277c427366

[7] on line [cit 2011-03-03] Dostupné na internete: http://www.poradcapodnikatela.sk/index.php?zobraz=produkty&detailtype=Zisk2011&idprodukty=15841

[8] on line [cit 2011-03-03] Dostupné na internete: http://www.lcupartner.ch/Comtec,%20wie%20man%20nachhaltige_Gewinne.pdf

[9] on line [cit 2011-03-03] Dostupné na internete: www.scss.sk/dvd_lpp_0384_09_2010/.../Bakalarsky%20projekt.ppt

[10] on line [cit 2011-03-03] Dostupné na internete: http://www.partnerstva.sk/buxus/generate_page.php?page_id=779


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

POUŽITÁ LITERATÚRA podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

-------------------------------------------------------

[11] on line [cit 2011-03-09] Dostupné na internete:http://renovital.wordpress.com

[12] ZELENÝ, J. Enviromentálne manažérstvo a spoločenská zodpovednosť (organizácií). Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica. 2008. 1.vydanie ISBN 978-80-8083-690-0

[13] on line [cit 2011-02-09] Dostupné na internete: http://www.panet.sk/sk/dokumenty/text_szpzpk.pdf

[14] on line [cit 2011-03-09] Dostupné na internete: http://www.ekologika.sk/spolocenska-zodpovednost-firmy.html

[15] on line [cit 2011-03-10] Dostupné na internete: http://www.blf.sk/podnikanie

[16] on line [cit 2011-03-10] Dostupné na internete: http://www.scss.sk/dvd_lpp_0384_09_2010/METODICK%C1%20PODPORA%20Z%20INTERNETU/CORPORATE%20SOCIAL%20RESPONSIBILITY%20%28CSR%29/DP_%20CSR_Majern%EDkov%E1.pdf


Ud ate n zisk a spolo ensky zodpovedn podnikanie semestr lna pr ca 12

Ďakujem za podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384 09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.pozornosť