kommunikasjon i spesialpedagogiske r dgivningsprosesser jorun buli holmberg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg - PowerPoint PPT Presentation


 • 337 Views
 • Uploaded on

Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg. Rådgivnings- og innovasjonsprosesser Spesialpedagogisk arbeid innebærer innovative prosesser hvor rådgivning er sentralt og inneholder tre del elementer: Planlagte endringer og forbedringer i fokus – Innovasjon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesser Jorun Buli Holmberg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kommunikasjon i spesialpedagogiske r dgivningsprosesser jorun buli holmberg
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesserJorun Buli Holmberg

Rådgivnings- og innovasjonsprosesser

Spesialpedagogisk arbeid innebærer innovative prosesser

hvor rådgivning er sentralt og inneholder tre del elementer:

 • Planlagte endringer og forbedringer i fokus – Innovasjon
 • Formidling av spesialpedagogisk fagkunnskap til praksisfeltet er målet – Rådgivning
 • Hensiktsmessige strategier for å formidle fagkunnskapen på til praksisfeltet slik at den blir forstått og forsøkes anvendt - Kommunikasjon
kommunikasjon i spesialpedagogiske r dgivningsprosesser jorun buli holmberg1
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesserJorun Buli Holmberg

Faser i en rådgivnings- og innovasjonsprosess:

Fase 1. Introduksjons- og kartleggingsfasen

 • knytte kontakt og etablere tillitsforhold
 • avdekke behov og konkretiser endringsbehovet

Fase 2. Tiltaks- og aktivitetssfasen

 • finne fram til tiltak i fellesskap som er realistiske å gjennomføre i praksis
 • iverksette og undeveisevaluere tiltakene

Fase 3. Avslutnings- og vurderingsfasen

 • komme fram til felles forståelse om at rådgivningsforholdet er avsluttet og forhåpentligvis etablert som en varig endring av praksis
 • vurdere sluttresultat og hjelpe rådsøker til å forstette arbeide selv
kommunikasjon i spesialpedagogiske r dgivningsprosesser jorun buli holmberg2
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesserJorun Buli Holmberg

Prosessmodell i spesialpedagogisk arbeid

SPA modellen (Holmberg og Lyster 1998)

 • Kartleggingsfasen
 • Planleggingsfasen
 • Gjennomføringsfasen
 • Evalueringsfasen
 • Rapporteringsfasen
kommunikasjon i spesialpedagogiske r dgivningsprosesser jorun buli holmberg3
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesserJorun Buli Holmberg

Prosessmodell – Innovasjon

 • Fase 1. Følt behov
 • Fase 2. Problemdiagnose
 • Fase 3. Ideer, erfaringer og informasjon
 • Fase 4. Løsningsforslag
 • Fase 5. Anvendelse
kommunikasjon i spesialpedagogiske r dgivningsprosesser jorun buli holmberg4
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesserJorun Buli Holmberg

Prosessmodeller rådgivning: Carkhuffs modell (1986)

 • Involveringsfasen

- møte opp og slappe av

- uttrykke seg i personlige vendinger, verbalt og nonverbalt

 • Utforskningsfasen

- kartlegge her og nåsituasjonen

- avdekke følslesene, meningen og årsaken til probemet

 • Personliggjøringsfasen

- forstå sine personlige problemer, meninger, følelser og mål

 • Igangsettingsfasen

- definere konkrete mål, velge tiltak i forhold til verdier, handle i forhold til plan og evaluerer og justere plan

kommunikasjon i spesialpedagogiske r dgivningsprosesser jorun buli holmberg5
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesserJorun Buli Holmberg

Prosessmodeller rådgivning: Egans modelle (1998)

1.steg. Nåværende situasjon

- historien

- blinde flekker

- vekting

2.steg. Ønsket sistuasjon

- muligheter

- løsningsagendaer

- forpliktelser

3.steg. Strategier for å nå ønsket situasjon

- potensiell mulig handling

- best egnet strategi

- plan

kommunikasjon i spesialpedagogiske r dgivningsprosesser jorun buli holmberg6
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesserJorun Buli Holmberg

Kommunikative rådgivningsferdigheter

Rådgivnings mål: ”Hjelp til selvhjelp”

 • bestyrke de som søker hjelp
 • vektlegge mestringsopplevelser
 • fremme den enkeltes utvikling og ressurser
 • bidra til optimale vekstvilkår og livskvalitet
kommunikasjon i spesialpedagogiske r dgivningsprosesser jorun buli holmberg7
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesserJorun Buli Holmberg

To nye tradisjoner

Salutgenese (Antonovsky og Cederblad)

- helsefremmbringende

Empowerment (Dunst, Trivette, Deal og Lassen)

- mestringsfokus

kommunikasjon i spesialpedagogiske r dgivningsprosesser jorun buli holmberg8
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesserJorun Buli Holmberg

Relasjonsbygging

Grunnleggende holdninger legger rammer for møtet mellom rådsøker og rådgiver slik at interaksjon kan skje (Lassen 2002)

Relasjonen kommer først for at kommunikasjonen skal flyte (Bateson)

kommunikasjon i spesialpedagogiske r dgivningsprosesser jorun buli holmberg9
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesserJorun Buli Holmberg

Den profesjonelle samtalen

 • Davis 1995: Rådgiving er å lyttet til og snakke med mennesker
 • Lassen 2000: Rådgivning er en kommunikativ prosess med mennesker hvor samspillet er definert i klare rammer med hensyn til forholdets karakter, dets innhold og tidsberensninger
kommunikasjon i spesialpedagogiske r dgivningsprosesser jorun buli holmberg10
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesserJorun Buli Holmberg

Kommunikative ferdigheter i rådgivingsprosessen

Rådgivers evnerfremmer rådsøkerens

Genuin oppmerksomhet involvering og kontakt

Anerkjennende respons utforsking

Personliggjøring innsikt og eierskap

Igangsetting av forsøk handling og bestryking

kommunikasjon i spesialpedagogiske r dgivningsprosesser jorun buli holmberg11
Kommunikasjon i spesialpedagogiske rådgivningsprosesserJorun Buli Holmberg

Kommunikasjonsferdigheter

Etablering av kontakt

- legg opp til tilpasset dialog og få til en avslappet relasjon

- iaktta atferd og tilpasse kommunikasjon

Aktiv lytting

- iaktta verbal og noverbale uttrykk

- bruk åpne og oppfølgende spørsmål for å få tak i behov, mening og forståelse

Speiling av innhold

- reformuler det som blir uttrykt muntlig

Speiling av følelser

- iaktta følelser som blir uttrykt verbalt og nonverbalt

- vis eller snakk om det du tror du ser

Ny innramming

- forsøk å bryte fastlåste mønstre ved å prøve noe nytt