et n tuntijako 2001 ja 2012 ja palkkiongelman poistuminen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ET:n tuntijako 2001 ja 2012 ja palkkiongelman poistuminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
ET:n tuntijako 2001 ja 2012 ja palkkiongelman poistuminen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

ET:n tuntijako 2001 ja 2012 ja palkkiongelman poistuminen - PowerPoint PPT Presentation

blake-campos
90 Views
Download Presentation

ET:n tuntijako 2001 ja 2012 ja palkkiongelman poistuminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ET:n tuntijako 2001 ja 2012 ja palkkiongelman poistuminen Eero SalmenkiviOpettajankoulutuslaitos

  2. Palkkiongelma • Elämänkatsomustiedossa hyvän osaamisen kriteerit jakavat opetussuunnitelman kahdeksi ryppääksi: • (esiopetus) 1 – 5 luokka, 6 vvt • 6 – 9 luokka, 5 vvt • Koska ET-opetus toteutuu pienen oppilasmäärän vuoksi valtaosassa kouluja yhdysryhmissä, nämä kaksi ops-blokkia aiheuttavat opetuksen järjestämiselle ongelmia. • Opetetaanko 6. -luokan oppilaat 7.–9. ryhmissä (hyvän osaamisen kriteerien mukaisesti), mikä edellyttää usein kuljetuksia ym.? Vai opetetaanko 6. -luokan oppilaat eri OPS:n 1.–5. oppilaiden kanssa? Vai erikseen? Mistä resurssit 6-luokkalaisten opetukseen tai kuljetukseen?

  3. Perusopetuksen tuntijako/ET ja uskonto

  4. Perus- opetuk-sen tunti- jako 2012

  5. Palkkiongelma poistuu • Periaatteessa vuosiluokkien 3 – 6 viidennen vuosiviikkotunnin sijoittaminen voi edelleen vaihdella eri opetuksen järjestäjillä ja olla jonkinlainen ongelma yhdysryhmäopetuksessa. • Koska hyvän osaamisen nivelkohta kuitenkin osuu ala- ja yläkoulun taitteeseen, 2001 tuntijaon kaltaiselta palkkiongelmalta vältytään.