m en teploty n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Měření teploty PowerPoint Presentation
Download Presentation
Měření teploty

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Měření teploty - PowerPoint PPT Presentation

blaise
160 Views
Download Presentation

Měření teploty

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Měření teploty

  2. Teplota • Základní fyzikální jednotkou je TERMODINAMICKÁ TEPLOTA – T (KELVIN- K) • Budeme používat jednotky - °C – stupeň Celsia • Označujeme – t • Měříme teploměrem : • Digitální • Rtuťový • Lihový • Bimetalový • Bezkontaktní

  3. Změna objemu pevných látek při zahřívání a ochlazování • Při zahřívání se objem kovů zvětšuje • Při ochlazování se objem kovů zmenšuje • Různé látky se při zahřívání různě zvětšují – různá délková roztažnost

  4. Bimetalový (dvojkový) pásek • Pásek složený ze dvou kovů (např. ocel - mosaz) • Při zahřívání dochází k různému prodlužování kovů – pásek se deformuje – ohýbá • Využití: • Teploměry • Bezpečnostní prvky – jističe • Vypínače – spínače (např. žehlička)

  5. Změna objemu kapalin a plynů při zahřívání nebo při ochlazování • Při zahřívání se objem zvětšuje • Při ochlazování se objem zmenšuje

  6. Postup měření teploty • Před měřením zjistíme • Jaký teplotní rozdíl odpovídá nejmenšímu dílku stupnice • Měřící rozsah teploměru • Postup měření • Teploměr upevníme do stojanu (nejčastěji ukazuje teplotu v místnosti) • Teploměr ponoříme do kádinky tak, aby se nedotýkal dna ani stěn kádinky. • Po ustálení hladiny měřícího média v teploměru, odečtu ze stupnice hodnotu teploty a zapíši do protokolu. (např. t=12°C) Na naměřenou hodnotu se dívám kolmo.