slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kontrol İfadeleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kontrol İfadeleri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Kontrol İfadeleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 275 Views
 • Uploaded on

2011-2012 Nesne Tabanlı Programlama Dersi Edirne Kız Teknik ve Meslek Lisesi Hazırlayan : Nuri AVCI www. nuriavci .com. Kontrol İfadeleri. C# ta kontrol ifadeleri 3 kategoride toplanır : Seçme ifadeleri : if ve switch İterasyon ifadeleri : for , while , do while ve foreach

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kontrol İfadeleri' - blaine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

2011-2012Nesne Tabanlı Programlama DersiEdirne Kız Teknik ve Meslek LisesiHazırlayan : Nuri AVCIwww.nuriavci.com

kontrol fadeleri
Kontrol İfadeleri
 • C# ta kontrol ifadeleri 3 kategoride toplanır :
  • Seçme ifadeleri : if ve switch
  • İterasyon ifadeleri : for, while, do while ve foreach
  • Atlama ifadeleri : break, continue, goto, return
if else deyimi
if else deyimi
 • İf else deyimi sayesinde program içerisinde belirli bir koşul sağlanırsa ifade içerisindeki komutlar çalıştırılır, eğer koşul sağlanmaz ise söz konusu komutlar çalıştırılmaz yada alternatif komutlar çalıştırılır.
f else kullan m u ekildedir
İf else kullanımı şu şekildedir ;
 • if(koşul) {    komut1;   komut2;   komut3;      ...... } else{    komut1;   komut2;   komut3;      ...... }
slide5

Bir önceki sayfada yer alan örnekde eğer koşul sağlanırsa 1. komutlar, sağlanmazsa 2. komutlar çalıştırılır. if veya else'in altında birden fazla komut varsa bu komutları parantez içine almak gerekir. if veya else'in altında tek komut varsa bu komutları parantez içine almak gerekmez. Örnek bir program:usingSystem; classAkisKontrolMekanizmalari{ staticvoidMain()    { int a=5, b=7;if(a<b) Console.Write("a b'den küçük");      else Console.Write("a b'den küçük değil");    } }

ba ka bir rnek program
Başka bir örnek program:
 • usingSystem;classAkisKontrolMekanizmalari{ staticvoidMain()   { int a=5, b=7;if(a<b)      { Console.WriteLine("a b'den küçük"); Console.Write(a);      }     else      { Console.WriteLine("a b'den küçük değil"); Console.Write(b);      }   }}
slide7

if else yapılarında else kısmının bulunması zorunlu değildir. Bu durumda sadece koşul sağlandığında birşeyler yapılacak, koşul sağlanmadığında birşeyler yapılmayacaktır. Örnek:usingSystem;classAkisKontrolMekanizmalari{ staticvoidMain()    {int a=5, b=7; if(a<b) Console.WriteLine("a b'den küçük");    } }

slide8

if else bloklarının aşağıdaki gibi kullanımı da mümkündür:usingSystem; classAkisKontrolMekanizmalari{ staticvoidMain()  { Console.Write("Cinsiyetinizi girin (e, k): "); char cins=Convert.ToChar(Console.ReadLine());if(cins=='e')Console.Write("Erkeksiniz");      else if(cins=='k') Console.Write("Kızsınız");      else Console.Write("Lütfen cinsiyetinizi doğru giriniz!");   } }

slide9

Bu program kullanıcıdan cinsiyetini girmesi istemekte, eğer kullanıcının girdiği harf e ise ekrana Erkeksiniz yazmakta, eğer girdiği harf e değilse ise bu sefer kullanıcının girdiği harfi k mı değil mi diye incelemekte, eğer k girmişse ekrana Kızsınız yazmakta, bunların dışında bir harf girdiğinde de ekrana Lütfen cinsiyetinizi doğru giriniz! yazmaktadır. Bu şekilde bu bloklar daha da uzatılabilir. Yani else if satırının bir tane olması zorunlu değildir. Ancak tabii ki else satırının yalnızca bir tane olması gerekir. C# iç içe if else kullanılmasına izin verir:

 • if(koşul1) {if(koşul2)        komut1;     else     {        komut2;       komut3;     } } else komut4;
rnek 1 klavyeden girilen iki say dan b y k olan bulan program
Örnek -1 Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanı bulan program.

usingSystem;class program

{

StaticvoidMain(string[] args)

{

int a,b;

Console.Write(“1.sayıyı giriniz”);

a=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(“2.sayıyı giriniz”);

b=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (a>b)Console.Write(“1.sayı büyüktür”);if (b>a)

Console.Write(“2.sayı büyüktür”);Console.ReadKey();}

}

}

slide13

usingSystem;class program

{

StaticvoidMain(string[] args)

{

int a,b,c,d,e,eb;

Console.Write(“1.sayıyı giriniz”);

a=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(“2.sayıyı giriniz”);

b=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(“3.sayıyı giriniz”);

c=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(“4.sayıyı giriniz”);

d=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(“5.sayıyı giriniz”);

e=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

eb=a;

if (b>eb)eb=b;if (c>eb)

eb=c;if (d>eb)eb=d;if (e>eb)

eb=e;Console.Write(“en büyük sayı:”+eb);Console.ReadKey();}

}

}

slide14
Örnek 3: Klavyeden girilen 5 adet sayıdan en büyük ve en küçük sayıyı bulan ve bu iki sayı arasındaki farkı bulan program.
slide15

eb=a;

if (b>eb)eb=b;if (c>eb)

eb=c;if (d>eb)eb=d;if (e>eb)

eb=e;

ek=e;

if (a<ebk) ek=a;if (b<ebk) ek=b; if (c<ebk) ek=c; if (d<ebk) ek=d; Console.Write(“en büyük sayı ileen küçük arasındaki fark :”+(eb-ek));Console.ReadKey();} } }

usingSystem;class program

{

StaticvoidMain(string[] args)

{

int a,b,c,d,e,eb,ek;

Console.Write(“1.sayıyı giriniz”);

a=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(“2.sayıyı giriniz”);

b=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(“3.sayıyı giriniz”);

c=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(“4.sayıyı giriniz”);

d=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(“5.sayıyı giriniz”);

e=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

rnek 5 klavyeden girilen renci notlar n n ortalamas n al p sonucu ge ti kald olarak veren program
Örnek 5: Klavyeden girilen öğrenci notlarının ortalamasını alıp sonucu geçti kaldı olarak veren program.
slide19

Örnek 6: Klavyeden girilen öğrenci notlarına göre teori notunun %40'ı, uygulama notunun %60'ı alınıp çhesaplanan ortalamanın sonucunu (SIFIR,BİR,İKİ,ÜÇ,DÖRT,BEŞ) şeklinde bulan program.

slide21

Örnek 8:

ilk olarak ekranda 1-kare 2-dikdörtgen gibi iki seçenek gözüksün.Kullanıcı hangi seçeneği seçerse

1-Alan2-Çevre

seçenekleri ekrana gelsin.Hangi seçimi yaparsa onunla ilgili işlemi yapıp sonucu ekrana yazdırsın.