slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
พระพุทธศาสนาแห่งละโว้ (Buddhist Era 15 – 18) PowerPoint Presentation
Download Presentation
พระพุทธศาสนาแห่งละโว้ (Buddhist Era 15 – 18)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

พระพุทธศาสนาแห่งละโว้ (Buddhist Era 15 – 18) - PowerPoint PPT Presentation


 • 315 Views
 • Uploaded on

พระพุทธศาสนาแห่งละโว้ (Buddhist Era 15 – 18). 1. ละโว้ หรือลพบุรีในปัจจุบัน เคยเป็นแหล่งความเจริญทางวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรโบราณหลายอาณาจักร เริ่มตั้งแต่ทวารวดี ขอม อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบัน โดยได้ทิ้งร่องรอยเกราบวกับศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ต่างๆเอาไว้ 2. การแผ่ขยายอำนาจและอิทธิพล

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'พระพุทธศาสนาแห่งละโว้ (Buddhist Era 15 – 18)' - blaine-lloyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

1. ละโว้หรือลพบุรีในปัจจุบัน เคยเป็นแหล่งความเจริญทางวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรโบราณหลายอาณาจักร เริ่มตั้งแต่ทวารวดี ขอม อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน โดยได้ทิ้งร่องรอยเกราบวกับศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆเอาไว้

2. การแผ่ขยายอำนาจและอิทธิพล

 • ในพศต.ที่11-15 อิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีได้แผ่ไปถึงละโว้
 • ส่วนพวกขอม (ฟูนัน , เจนละ หรือเขมร) ได้แผ่ขยายอำนาจไปยังตะวันตก(ของขอม)
 • ส่วนอาณาจักรศรีวิชัยก็ได้แผ่ขยายอำนาจไปทางใต้ จึงส่งผลให้อาณาจักรทวารวดีหายไป

พระพุทธศาสนาแห่งละโว้(Buddhist Era 15 – 18)

slide3

บางกลุ่มเชื่อว่า ในพศต.ที่15-16 ซึ่งเป็นสมัยพระเจ้าอนุรุทธหรือพระเจ้าอโนรธามังช่อ ได้เกิดศึกพุกามจึงทำให้นครปฐม (อาณาจักรทวารวดี) ได้ลดบทบาทไป โดยที่ประชาชนและพระสงฆ์ได้ถูกกวาดต้อนไปพร้อมทั้งศิลปะสาขาต่างๆกลับไปยังพม่า จากนั้นก็ทิ้งดินแดนนี้ให้แก่พวกขอมเข้ามาครอบครองภายหลัง

3. ยุคที่ขอมรุ่งเรืองที่สุดในภูมิภาคนี้ จะอยู่ในช่วงพศต.ที่ 15-18

 • โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2 (พศต.ที่15) สามารถขยายอำนาจได้ตั้งแต่กัมพูชา ตลอดจนถึงภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลางของไทยในปัจจุบัน
 • ดินแดนของไทยในอดีต จะอยู่ในฐานะเป็นอาณานิคมหรือประเทศราชของขอมหรือเขมรโบราณ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละโว้ (ประเทศราช) ซึ่งปกครองแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมด
slide4

*** เกร็ดความรู้ ***

 • พระเจ้าอโนรธามังช่อ หรือ พระเจ้าอโนรธา (พ.ศ. 1587-1620 )
 • ปฐมกษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์พุกาม ผู้ก่อตั้งอาณาจักรพุกาม
 • เป็นกษัตริย์ที่ทรงนำพระพุทธศาสนาเข้ามาในพม่าเป็นพระองค์แรก
 • คนไทยจะรู้จักพระองค์ในพระนามว่า พระเจ้าอนุรุทธ หรือ พระเจ้าอนิรุทธ
slide5

พระเจ้าอโนรธามังช่อ

 • ทรงอัญเชิญพระไตรปิฎก
 • และพระเถระมายังพุกาม
 • ทรงสร้างเจดีย์มากมาย
 • หลายองค์ในทุกที่ที่
 • พระองค์เสด็จไปถึง
 • ซึ่งเจดีย์องค์ที่มีชื่อเสียง
 • ที่สุดที่พระองค์ทรงสร้าง
 • คือ เจดีย์ชเวสิกอง
slide6

4. อำนาจการปกครองของขอมในบริเวณแถบนี้

เริ่มตั้งแต่จ.นครพนม ฝั่งขวาแม่น้ำโขงถึงเมืองเพชรบุรี (ทางใต้ของไทย)

ตอนบนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ขอมตั้งเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย เป็นประเทศราช

ทางภาคอีสานทั้งหมด โดยมีสกลนคร พิมายเป็นเขตปกครอง

ทางทิศตะวันตก อิทธิพลของขอมแพร่มาถึงสุพรรณบุรี สิงห์บุรี

ทางทิศใต้ อิทธิพลของขอมแพร่มาถึงเพชรบุรี

*** อิทธิพลของขอมไม่ได้เข้าไปในลุ่มแม่น้ำปิง เพราะอารยธรรมทวารวดียังคงมีอิทธิพลอยู่ในบริเวณดังกล่าวอยู่มาก

5. ละโว้ มาจากคำว่า ลวปุระ = เมืองพระลพ ซึ่งเป็นชื่อพระโอรสองค์หนึ่งของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์ ดังนั้นจึงมีเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับพระรามในเมืองนี้ด้วย เช่น

slide7

ทะเลสาบชุบศร ซึ่งกษัตริย์ขอมทุกพระองค์เมื่อจะทำพิธีบูชาอภิเษกจะต้องเอาน้ำจากที่นี้ไปทำพิธี เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์

 • ลิงหรือหนุมาน (เสนาของพระราม)

ปัจจุบัน

อดีต

slide8

ศิลปะและศาสนา

1. การได้อิทธิพลที่ส่งผลต่อการนับถือศาสนาในดินแดนส่วนนี้

 • อิทธิพลจากฟูนัน
 • อิทธิพลจากทวารวดี >>> เถรวาท
 • อิทธิพลจากศรีวิชัย >>>มหายาน (มนตรยาน)
 • พราหมณ์นิกายศิวเวท

2. ตำนานจามเทวีวงศ์และชินกาลมาลีปกรณ์

ได้เล่าถึงพระพุทธศาสนาในยุคทวารวดีซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างละโว้กับหริภุญชัยไว้ว่า

“ พระเจ้าจักกวัตติแห่งกรุงละโว้รับเชิญจากประชาชนในภาคเหนือซึ่งมีฤาษีวาสุเทพเป็นประธาน ให้พระราชธิดาขึ้นไปเป็นนางพระยาปกครองนครหริภุญชัย (ลำพูน) โดยความตกลงพระทัยของพระนางจามเทวีกับพระสวามี พระนางเสด็จจากกรุงละโว้โดยทางเรือ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ราชบัณฑิต โหราจารย์ หมอยา นายช่างฝีมือต่างๆ ในพ.ศ. 1205”

slide9

3. พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานน่าจะมีบทบาทมากกว่าเถรวาทเพราะอิทธิพลมาจากขอม

 • 4. ยุคนี้นิยมสร้างพระพุทธรูปนาคปรกอย่างมาก เนื่องจากก่อนจะมานับถือศาสนาพุทธ ขอมได้รับลัทธิงูมาก่อน
 • ลักษณะพระพุทธรูปที่เรียกว่า ศิลปะอู่ทองที่ 1 (ศิลปะแบบใหม่) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ผสมผสานระหว่างทวารวดีกับขอม
 • ส่วนศิลปะลพบุรี เป็นศิลปะเลียนแบบมาจากขอมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
 • 5. อิทธิพลของพระพุทธศาสนามหายาน ซึ่งจะนิยมสร้างพระเครื่องมากกว่า เช่น
slide10

อโรคยาศาลา

 • ปรากฏให้เห็นขึ้นครั้งแรกในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  เช่นเดียวกับธรรมศาลาเพื่อใช้เป็นสถานพยาบาลที่สร้างขึ้นตามรายทางโบราณของอาณาจักรขอมสมัยพระนคร ซึ่งเชื่อมกับปราสาทนครธม และปราสาทหินอื่นๆ
 • พระเจ้าชัยวรมันที่ 7ทรงโปรดให้สร้างอโรคยาศาลขึ้นจำนวน ๑๐๒ แห่งตามหัวเมืองสำคัญทั่วราชอาณาจักร ที่ได้แผ่พระราชอำนาจไปถึงและทรงโปรดให้สร้างเป็นปราสาทหินเอาไว้ ในบริเวณประเทศไทยได้พบอโรคยาศาลแล้วอย่างน้อย 20แห่ง กระจายอยู่ทั่วไป โดยพบมากในเขตอีสานใต้
slide11

อโรคยาศาลา ในกลุ่มปราสาทตาเหมือน บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

slide12

พระกริ่งพรหมมุนี สังฆราชแพ วัดสุทัศน์

slide13

ลักษณะของพระกริ่ง เป็นแบบพระพุทธรูปมหายานทางประเทศธิเบต และปรากฏว่าในประเทศเขมร ก็มีพระกริ่งแบบนี้เหมือนกัน เราเรียกกันว่า “กริ่งพระปทุม”

 • ประเพณีนิยมสร้างพระกริ่งของไทย คงจะได้ครูจากเขมรเป็นแน่แท้ และมีการสร้างกันในยุคกรุงสุโขทัยแล้ว ที่กล่าวว่าตำราสร้างพระกริ่งในยุคกรุงรัตนโกสินทร์นี้เดิมเป็นของสมเด็จพระพนรัต วัดป่าแก้ว ดังนั้นในสมัยนั้นวัดป่าแก้วก็นับถือกันว่าเป็นสำนักอรัญญิกาวาส – สมถธุระวิปัสสนาธุระ
 • อันที่จริงพระกริ่งก็คือ พระปฏิมาไภษัชยคุรุพุทธเจ้านั่นเอง พระพุทธเจ้าองค์นี้เป็นที่นิยมนับถือของปวงพุทธศาสนิกชนฝ่ายลัทธิมหายานยิ่งนัก
 • ปรากฏพระประวัติมาในพระสูตรสันสกฤตสูตรหนึ่ง คือ “พระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาราชามูลปณิธานสูตร”
slide15

พระนารายณ์ทรงปืน เป็นพระพิมพ์ที่มีรูปลักษณ์เป็น "พระแผง" องค์ค่อนข้างเขื่อง ปรากฏทั้งเนื้อดินและเนื้อชิน และมีขึ้นมากมายหลายกรุ ลักษณะองค์พระจะมี "พระปางนาคปรก" เป็นประธาน

 • เป็นงานศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากขอมบายน โดยดูได้จากการมีลักษณะของพระพุทธรูปปางนาคปรกที่ประทับอยู่กึ่งกลางนั้นเป็นเช่นเดียวกับ "พระชัยพุทธมหานาถ" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกที่องค์ชัยวรมันที่ 7 ทรงโปรดให้สร้างขึ้นรวม 23 องค์ และพระราชทานให้นำไปประดิษฐานไว้ทั่วปริมณฑลแห่งอำนาจของพระองค์ ซึ่งต่อมาได้เรียกศิลปะเขมรในยุคดังกล่าวนี้ว่า “ศิลปะลพบุรี”
slide18

ศิลปะของละโว้จะผสมระหว่างแบบพุทธศาสนาฝ่ายมหายานกับพราหมณ์ศิลปะของละโว้จะผสมระหว่างแบบพุทธศาสนาฝ่ายมหายานกับพราหมณ์

สถานที่ก่อสร้างทางศาสนาโดยมากทำด้วยอิฐศิลาแลงและหิน ที่สร้างด้วยอิฐถือว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุด ต่อมาก็เป็นศิลาแลง และเมื่อขอมมีกำลังมากขึ้นก็สร้างด้วยหิน ศิลปะการสร้างศาสนสถานได้ครูมาจากอินเดียและศรีวิชัย ต่อมาก็ดัดแปลงเป็นของตนเอง

ความแตกต่างระหว่างพระปรางค์เทวสถานและพุทธสถาน

1) แบบศาสนาพราหมณ์ มักยกฐานพระปรางค์ให้สูงลอยเด่น เข่น ปราสาทเขาพระวิหาร

2) แบบพุทธศาสนา มักสร้างบนพื้นราบๆ เช่น ปราสาทหินพิมาย

พระปรางค์ 3 ยอด (ลพบุรี)

อาณาจักรละโว้ ประชาชนนับถือศาสนาพราหมณ์(โดยเฉพาะศิวเวท) และพระพุทธศาสนาผสมกัน แต่ด้วยการที่ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลทางวัฒนธรรมของทวรวดีดั้งเดิม จึงส่งผลให้มีพุทธศาสนามหายานแบบมนตรยานและเถรวาท (แบบทวารวดี)

slide19
ศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาศาสนสถานทางพระพุทธศาสนา
slide20

ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา

slide22

เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 • มีรูปแบบศิลปกรรมขอมแบบบาปวนและนครวัดที่มีความงดงาม เชื่อว่าเป็นต้นแบบในการสร้างนครวัดในเขมรปราสาทหินแห่งนี้ตั้งอยู่กลาง เมืองพิมายซึ่งเป็นเมืองโบราณที่สำคัญของภูมิภาค มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองสำคัญทางตอนเหนือของลาวและทางตอนใต้ของขอม
 • สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถานในลัทธิมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในยุคที่อาณาจักรขอมแผ่อิทธิพลมายังภูมิภาคนี้ในสมัย พระเจ้าสุริยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรขอม
 • ใน พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ได้กำหนดให้เมืองโบราณพิมายและปราสาทหินพิมายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ.2529 โดยมีการอนุรักษ์และบูรณะเป็นอย่างดี
slide24

พระปรางค์สามยอด

 • ตั้งอยู่กลางเมืองลพบุรี สร้างด้วยศิลาแลง ซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะขอมที่มีชื่อเรียกกันว่า “ศิลปะแบบลพบุรี”
 • สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถานในลัทธิวัชรยาน (มหายาน) ประจำเมืองละโว้ เพื่อประดิษฐานรูปพระวัชรสัตว์นาคปรก พระโลเกศวร และพระนางปรัชญาปารมิตา อันเป็นรูปเคารพที่นิยมสร้างขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานของกัมพูชาในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่พุทธศาสนาลัทธิวัชรยานเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในกัมพูชา
slide25

ตราประจำจังหวัดลพบุรีตราประจำจังหวัดลพบุรี

รูปพระนารายณ์ประทับบน

พระปรางค์สามยอด หมายถึง การระลึกถึง

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้สร้างเมือง

ลพบุรีขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2208 และสร้าง

ความเจริญให้กับแผ่นดินลพบุรีไว้มากมาย

ส่วนพระปรางค์สามยอดถือได้ว่าเป็นโบราณสถานที่เป็นสัญลักษณ์

ของเมืองลพบุรีนั่นเอง

slide26
พระพุทธรูปปางต่างๆที่นิยมสร้างในสมัยละโว้พระพุทธรูปปางต่างๆที่นิยมสร้างในสมัยละโว้

ปางสมาธิ

slide27

ปางสมาธิ

 • เป็นชื่อเรียกพระพุทธรูปลักษณะนั่งสมาธินั่งลำพระองค์ตั้งตรงพระบาท (เท้า) ทั้งสองซ้อนกัน โดยพระบาทขวาซ้อนทับอยู่บนพระบาทซ้าย พระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนหงายกันบนพระเพลา (ตัก) โดยวางพระหัตถ์ขวาซ้อนหงายอยู่บนพระหัตถ์ซ้าย (ท่าสมาธิราบ ขาขวาทับขาซ้าย)
 • จัดเป็น "ปฐมปาง" หรือปางที่ให้กำเนิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระองค์ทรงอยู่ในพระอิริยาบถนี้ในคืนวันตรัสรู้ เรียกได้อีกอย่างว่าปางตรัสรู้ หรือเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบทประทับนั่งสมาธิโดยใช้ข้อพระบาททั้งสองข้างขัด กันซึ่งเรียกว่า (ปางขัดสมาธิเพชร)
slide29

“พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ”

 • พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องที่ใหญ่และงดงามที่สุดในเมืองไทย
 • เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และคุ้มครองบ้านคุ้มครองเมือง ทำให้ข้าศึกเกิดความเกรงกลัวไม่ทำลายวัดนี้ได้
 • อยู่ที่วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเนื่องจากเคยเป็นวัดที่พม่าใช้ตั้งฐานบัญชาการจึงเป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาและอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
slide31

ปางประทานอภัย

เป็นชื่อเรียกของพรพุทธรูปที่มีลักษณะ ยกพระหัตถ์เบื้องขวาตั้งหันฝ่าพระหัตถ์ไปข้างหน้า มีทั้งท่ายืน ท่าเดิน และท่าขัดสมาธิ (หรือเรียกปางลักษณะนี้ว่าเป็น ปางห้ามญาติ หรือ ปางโปรดสัตว์)

ประวัติ

พระเจ้าอชาตศัตรู พระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร แห่งกรุงราชคฤห์ ถูกพระเทวทัตยุยงให้ปลงพระชนม์พระราชบิดา แล้วขึ้นครองราชแทน พระเจ้าอชาตศัตรูยังทรงช่วยสนับสนุนพระเทวทัต ส่งนายขมังธนูไปปลงพระชนม์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ไม่สำเร็จ ภายหลังจากที่พระมเหสีคลอดพระราชโอรสจึงมีความดีใจเป็นล้นพ้นและสำนึกตัวว่า ได้ทำบาปมหันต์ที่ปลงพระชนม์ชีพพระราชบิดา จึงเสด็จมาสารภาพความผิดและขอพระราชทานอภัยโทษกับพระพุทธองค์ ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและทรงบำรุงพระพุทธศาสนา และอุปถัมภ์ในการทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 1

slide32

ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์

slide33

ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์

เป็นพระปางลีลาทำเป็นพระยืน มีรูปพระอินทร์อยู่ 2 ข้างเป็นเครื่องประกอบ หรือทำเป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถประทับยืน พระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) จีบนิ้วพระหัตถ์ทั้งสอง เป็นกิริยาทรงแสดงธรรม

ประวัติ

หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เมื่อสิ้นสุดพรรษาพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยบันไดแก้วมณี ที่ท้าวสักกเทวราชเนรมิตน้อมถวาย โดยมีเหล่าพรหมและเทวดาจำนวนมากส่งเสด็จและยังมีปัญจสิขเทพบุตรทรงพิณ ขับร้องด้วยเสียงอันไพเราะ มาตลีเทพบุตรถือของหอมและดอกไม้ทิพย์โปรยปรายในระหว่างทาง พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันออกพรรษา จึงมีประเพณีตักบาตรเทโว เพื่อรับเสด็จพระพุทธองค์ในวันออกพรรษาสืบมาจนถึงปัจจุบัน

slide35

ปางปาเลไลยก์ (ปาลิเลยยกะ)

 • น่าจะดัดแปลงมาจากปางปฐมเทศนาแบบทวารวดี
 • เป็นพระประจำวันของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน หรือ วันราหู (ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินจนถึงเช้าตรู่วันพฤหัสบดี)
 • พระพุทธรูปปางนี้มีพระพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถประทับนั่งบัลลังก์ หย่อนพระบาททั้งสองทอดลงมาเหยียบบนพื้น พระพาหา(แขน)ทั้งสองวางบนพระเพลา(เข่า) หงายพระหัตถ์ขวา เป็นกิริยารับหม้อน้ำจากพญาช้างปาลิไลยกะ ซึ่งเป็นช้างอยู่ในป่า หลีกหนีจากโขลง มาคอยปรนนิบัติพระพุทธองค์ พระหัตถ์ซ้ายคว่ำลง แสดงกิริยาไม่รับรวงผึ้งจากลิง เนื่องจากรวงผึ้งมีแมลงผึ้งอยู่ ลิงต้องกลับไปเอาแมลงผึ้ง และตัวลูกอ่อนออกหมดก่อน แล้วนำไปถวายใหม่ พระองค์จึงทรงรับประเคน
 • ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คือ พระพุทธรูปปางนี้มีมูลเหตุมาจากการที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับในป่าป่ารักขิตวัน ในละแวะบ้านปาลิเลยยกะ (อ่านว่า ปา-ลิ-ไล-ยะ-กะ = ป่าเลไลย์)
slide38

พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ

(พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร)

ศิลปะศรีวิชัย (พศต.ที่ ๑๔ - ๑๕)

พบที่วัดพระบรมธาตุไชยา

อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

slide39

พระอวโลกิเตศวร

 • พระโพธิสัตว์องค์สำคัญของพระพุทธศาสนามหายาน ที่มีผู้เคารพศรัทธามากที่สุด และเป็นเสมือนปุคคลาธิษฐานแห่งมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าทั้งปวง เรื่องราวของพระอวโลกิเตศวรปรากฏอยู่ทั่วไปในคัมภีร์สันสกฤตของมหายาน
slide40

รูปนางภควดีปัญญาบารมี ทำเป็นรูปนางยกมือขวาถือหนังสือ มือซ้ายถือดอกบัว ซึ่งมักเข้าใจกันว่าเป็นรูปนางอุมาภควดี

2 1300
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ปรากฏอยู่ในอาณาจักร 2 แห่ง ที่สำคัญที่สุด

อาณาจักรศรีวิชัย (ราว พ.ศ. 1300)