โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื...
Download
1 / 37

Paweena - PowerPoint PPT Presentation


  • 240 Views
  • Uploaded on

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้. โดยนางสาวปวีณา ใจกระเสน. ป้ายชื่อพรรณไม้คืออะไร ????. ข้อความที่ติดอยู่ประจำกับต้นไม้ เพื่อแสดงชื่อ ซึ่งเป็นได้ทั้งชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ หรือชื่อสามัญ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Paweena' - blade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

โดยนางสาวปวีณา ใจกระเสน

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide2 l.jpg

ป้ายชื่อพรรณไม้คืออะไรป้ายชื่อพรรณไม้คืออะไร????

ข้อความที่ติดอยู่ประจำกับต้นไม้ เพื่อแสดงชื่อ

ซึ่งเป็นได้ทั้งชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ หรือชื่อสามัญ

รวมถึงข้อมูลต่างๆของต้นไม้ชนิดนั้นๆ

เช่น ประโยชน์หรือโทษ ลักษณะพิเศษ

และการกระจายพันธุ์

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide3 l.jpg

ทำไมถึงต้องมีการจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ทำไมถึงต้องมีการจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้????

1.ทราบชื่อพรรณไม้ที่อยู่ใกล้ตัว

2. ทราบวิธีการที่จะสืบค้นข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

3. ทราบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับพรรณไม้นั้นๆ

4. ฝึกความช่างสังเกต และความรอบคอบ

5. ได้สัมผัส และใกล้ชิดกับต้นไม้นั้นๆ

ทำให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide4 l.jpg

-เอกสารทำไมถึงต้องมีการจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

-สอบถาม

เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์

1. นักเรียนรู้จักชื่อต้นไม้ที่อยู่ภายในโรงเรียน

2. รู้วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ

3. รู้ประโยชน์ของต้นไม้แต่ละชนิด

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide5 l.jpg

1. สำรวจโดยระบุชื่อท้องถิ่นของพืชชนิดนั้นๆ

พร้อมกับให้รหัส

ขั้นตอนและวิธีการจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide6 l.jpg

รหัส สำรวจโดยระบุชื่อท้องถิ่นของพืชชนิดนั้นๆ

ชื่อพื้นเมือง

2.จัดทำป้ายชื่อชั่วคราว

ชื่อพื้นเมืองและรหัส

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide7 l.jpg

001 สำรวจโดยระบุชื่อท้องถิ่นของพืชชนิดนั้นๆ

001

คำขี้ไก่

ผกากรอง

001

สามสิบ

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide8 l.jpg

002 สำรวจโดยระบุชื่อท้องถิ่นของพืชชนิดนั้นๆ

002

002

โมกบ้าน

หลักป่า

ปิดจงวา

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide9 l.jpg

002 สำรวจโดยระบุชื่อท้องถิ่นของพืชชนิดนั้นๆ

ชื่อพื้นเมือง xxxxxxxxxxxx

ประโยชน์ xxxxxxxxxxxx

3. ค้นหาประโยชน์ในท้องถิ่นของพืชชนิดนั้นๆ

- ประสบการณ์

- สอบถามจากผู้รู้

4. จัดทำป้ายชั่วคราว

รหัส + ชื่อพื้นเมือง + ประโยชน์

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide10 l.jpg

003 สำรวจโดยระบุชื่อท้องถิ่นของพืชชนิดนั้นๆ

003

003

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อพื้นเมือง

มะก๊วยเต้ด

หมักหุ่ง

มะละกอ

ประโยชน์

ประโยชน์

ประโยชน์

ผลดิบ ทำส้มตำ

ผลสุก ทานเป็นผลไม้

ผลดิบ ทำส้มตำ

ผลสุก ทานเป็นผลไม้

ผลดิบ ทำส้มตำ

ผลสุก ทานเป็นผลไม้

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide11 l.jpg

002 สำรวจโดยระบุชื่อท้องถิ่นของพืชชนิดนั้นๆ

002

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อพื้นเมือง

ลิลัวแดง

พลับพลึงแดง

ประโยชน์

ประโยชน์

ทั้งต้น ปลูกเป็นไม้ประดับ

ใบสด ลนไฟประคบแก้

เคล็ดยอก ช้ำบวม

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide12 l.jpg

5. ค้นหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพรรณไม้

-ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ

-ชื่อวิทยาศาสตร์

-ชื่อวงศ์

-ชื่อสามัญ

-ลักษณะวิสัย

-ลักษณะพิเศษของพืช

-ประโยชน์หรือโทษ

-การกระจายพันธุ์

-ฯลฯ

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide13 l.jpg

ทะเบียนพรรณไม้ ค้นหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพรรณไม้

โรงเรียน………………………..จังหวัด…………………..รหัสสมาชิก…………………….

หมายเลข

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ลักษณะวิสัย

ลักษณะพิเศษ

บริเวณที่พบ

001

6. จัดทำทะเบียนพรรณไม้

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide14 l.jpg

7. จัดส่งทะเบียนพรรณไม้ไปให้

นักพฤกษศาสตร์ตรวจสอบข้อมูล

- พิมพ์แล้ว print ส่งมา

- จัดส่งในรูป file : Excel

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide15 l.jpg

ชุดตัวเลขแสดงรหัสต้น จัดส่งทะเบียนพรรณไม้ไปให้

รหัสสมาชิก + รหัสต้น

8. จัดทำป้ายสมบูรณ์ (ป้ายที่มีข้อมูลครบสมบูรณ์)

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ชื่อสามัญ

ประโยชน์

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide16 l.jpg

7-10110-001-003/1 จัดส่งทะเบียนพรรณไม้ไปให้

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ชื่อสามัญ

ประโยชน์

ราชพฤกษ์ (ภาคกลาง) ลมแล้ง (ภาคเหนือ)

คูน (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

Cassiafistula L.

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

Golden Shower, Pudding-pine tree

เนื้อในฝัก มีสารแอนทราควิโนน ต้มกับน้ำดื่ม

เป็นยาถ่าย

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide17 l.jpg

7-10110-001-004/1 จัดส่งทะเบียนพรรณไม้ไปให้

ชื่อพื้นเมือง

เล็บมือนาง (ภาคกลาง, ภาคใต้)

จ๊ามั่ง, มะจีมั่ง (ภาคเหนือ)

Quisqualisindica L.

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE

ชื่อสามัญ

Drunken sailor, Rangoon creeping

ประโยชน์

ทั้งต้น เป็นไม้ประดับทำซุ้มให้ร่มเงา

เมล็ด ต้มกับน้ำดื่มถ่ายพยาธิไส้เดือนและเส้นด้าย

เถาแก่ มีกิ่งที่เปลี่ยนเป็นหนาม ผล รูปกระสวย

เปลือกแข็ง สีน้ำตาลเข้ม มีสันตามยาว 5 สัน

ลักษณะพิเศษ

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide18 l.jpg

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide19 l.jpg

9. นำไปติดกับต้นไม้ โดยใช้เชือกคล้อง

ไว้กับต้น หรือ ใช้แท่นปักป้าย

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide20 l.jpg

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide21 l.jpg

กระดาษการจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

พลาสติก

ขวดหรือแกลลอนน้ำ แกลลอนน้ำมันเครื่อง

แกลลอนน้ำยาปรับผ้านุ่ม แกลลอนน้ำยาล้างจาน

ฟิวเจอร์บอร์ด

ไม้

เซรามิก

วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

เป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ราคาประหยัด

ไม่ต้องคงทนหรือราคาแพง เช่น

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide22 l.jpg

ตัวอย่างป้ายที่พบการจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide23 l.jpg

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide24 l.jpg

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide25 l.jpg

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide26 l.jpg

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide27 l.jpg

ตัวอย่างป้ายทำด้วยกระดาษแข็งตัวอย่างป้ายทำด้วยกระดาษแข็ง

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide28 l.jpg

ตัวอย่างป้ายทำด้วยกระดาษตัวอย่างป้ายทำด้วยกระดาษ

อ.ศิริลักษณ์ มาลีศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 11

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide29 l.jpg

ตัวอย่างป้ายทำด้วยกระดาษตัวอย่างป้ายทำด้วยกระดาษ

อ.สุวรรณี กนกกันฑพงษ์ โรงเรียนนนทรีวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 11

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide30 l.jpg

ปัญหาที่มักพบในการทำป้ายชื่อพรรณไม้ปัญหาที่มักพบในการทำป้ายชื่อพรรณไม้

1. ป้ายชื่อพรรณไม้ไม่มีรหัสต้น

2. ชื่อวิทยาศาสตร์ผิด เนื่องจากการเข้าใจผิดเมื่อค้นจากเอกสาร

3. การสะกดชื่อวิทยาศาสตร์ผิด

4. การใช้เครื่องหมาย การขีดเส้นใต้ การไม่เว้นวรรค

เนื่องจากการไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การเขียนชื่อ

5. การนำเอาชื่อที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษมาใส่เป็นชื่อสามัญ

6. ครูเป็นผู้ทำป้ายเอง เมื่อป้ายชำรุดก็ไม่มีการทำป้ายใหม่

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide31 l.jpg

ปัญหาที่มักพบในการทำป้ายชื่อพรรณไม้ปัญหาที่มักพบในการทำป้ายชื่อพรรณไม้

การใช้ตะปูตอกป้ายติดกับต้นไม้

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide32 l.jpg

ปัญหาที่มักพบในการทำป้ายชื่อพรรณไม้ปัญหาที่มักพบในการทำป้ายชื่อพรรณไม้

การนำสัญลักษณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ใส่ลงในป้าย

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide33 l.jpg

ปัญหาที่มักพบในการทำป้ายชื่อพรรณไม้ปัญหาที่มักพบในการทำป้ายชื่อพรรณไม้

ไม่ทราบชื่อพรรณไม้นั้นๆเลยแม้กระทั่งชื่อพื้นเมือง

ทำอย่างไร?????

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide34 l.jpg

จัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide35 l.jpg

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide36 l.jpg

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สนองพระราชดำริโดย………………………………………..

รหัสประจำต้น………………………………หมายเลขตัวอย่าง…………………..

ชื่อพฤกษศาสตร์……………………………………ชื่อวงศ์……………………....

ชื่อท้องถิ่น…………………………………………………………………….

สถานที่เก็บ………………………….

วัน เดือน ปี ที่เก็บ………….....ระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง………..เมตร

บันทึกลักษณะพืชเพิ่มเติม (เช่นความสูง สีดอก กลิ่นดอก สียาง)………………..

……………...………………………………..………………...………………..

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง…………………………………………………………..

หมายเลขประจำตัวผู้เก็บ…………ชื่อผู้ตรวจสอบตัวอย่าง…………………….

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


Slide37 l.jpg

ขอขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้


ad