מארי קירי, חידון על יסודות כימיה - PowerPoint PPT Presentation

bjorn
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מארי קירי, חידון על יסודות כימיה PowerPoint Presentation
Download Presentation
מארי קירי, חידון על יסודות כימיה

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
מארי קירי, חידון על יסודות כימיה
611 Views
Download Presentation

מארי קירי, חידון על יסודות כימיה

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. מארי קירי, חידון על יסודות כימיה

  2. מה מקור שמו של היסוד ברקליום? • היסוד ברקליום גולה לראשונה בברקלישבקליפורניה ומכאן שמו. • איך נקרא היסוד ברזל בשפה האנגלית? • Iron • היסוד הליום מסומן על-ידי צירוף האותיות He , שהן שתי האותיות הראשונות שלהמילה... • Helium • איך נקרא היסוד אשלגן בשפה האנגלית? • Potassium

  3. איך נקרא היסוד כספית בשפה האנגלית? • Mercury • באיזה אותיות מסומן היסוד הפניום –Hafnium ? • באותיות HF • מדוע היסוד זהב מסומן באותיות AU ? • היסוד זהב מסומן באותיות AU על פי השם הלטיני שלו -Aurum

  4. באיזה אותיות מסומן היסוד ארגון- Argon ? • היסוד ארגון מסומל על-ידי צירוף האותיותAr,שהן שתי האותיות הראשונות של Argon • מהו שמו הלטיני של היסוד זהב- ?Gold • Aurum