Slovom almu k jubileu 14 november 2011 8 stretnutie
Download
1 / 15

Slovom žalmu k jubileu 14. november 2011 (8. stretnutie) - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Slovom žalmu k jubileu 14. november 2011 (8. stretnutie). Malý Krtíš a Nitrianska Blatnica Historický exkurz Čakal som na Pána (Žalm 40) Čítanie a výklad žalmu. Priebeh stretnutia. Večerné chvály Ľubomír Grega Malý Krtíš a Nitrianska Blatnica Historický exkurz – P. Baláž

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Slovom žalmu k jubileu 14. november 2011 (8. stretnutie)' - bisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slovom almu k jubileu 14 november 2011 8 stretnutie

Slovom žalmu k jubileu14. november 2011 (8. stretnutie)

Malý Krtíš a Nitrianska Blatnica

Historický exkurz

Čakal som na Pána (Žalm 40)

Čítanie a výklad žalmu


Priebeh stretnutia
Priebeh stretnutia

 • Večerné chvály

  Ľubomír Grega

 • Malý Krtíš a Nitrianska Blatnica

  Historický exkurz – P. Baláž

 • Čakal som na Pána (Žalm 40)

  Čítanie a výklad žalmu - B. Štrba

 • Diskusia

 • Modlitba

 • Občerstvenie

SŽkJ: Čakanie na Pána (Ž 40)


Akal som na p na

Čakal som na Pána

Ž 40


Postup pri v klade
Postup pri výklade

 • 1. Usadenie žalmu v kontexte Žaltára

 • 2. Štruktúra Žalmu 40

 • 3. Témy žalmu – podľa strof

SŽkJ: Čakanie na Pána (Ž 40)


1 usadenie almu 40 v kontexte prvej knihy alt ra
1. Usadenie Žalmu 40 v kontexte Prvej knihy Žaltára

Krok 1

SŽkJ: Čakanie na Pána (Ž 40)


1 almy v prvej knihe a blok 4
1. Žalmy v Prvej knihe a Blok 4

 • IV. Ž 35–41 – PROSEBNÉ ŽALMY

  A 35 – Prosba

  B 36 – Hymnus

  C 37 – Sapienciálna úvaha

  A´ 38 – Prosba

  C´ 39 – Sapienciálna úvaha

  D 40 – Vzdávanie vďaky

  (?) Prosba

  A´´ 41 Prosba

I. Ž 3–14 – prosebné

II. Ž 15–24 – chválospevy

III.Ž 25–34 – vďakyvzdania

IV. Ž 35–41 – prosebné

Prvá kniha (Ž 3-41)

Blok 4 (Ž 35-41): Sedem žalmov pokorného, trpiaceho a spravodlivého

SŽkJ: Čakanie na Pána (Ž 40)


Trukt ra almu 40
Štruktúra Žalmu 40

Krok 2

SŽkJ: Čakanie na Pána (Ž 40)


Trukt ra almu 401
Štruktúra Žalmu 40

V. 1: Nadpis

A vv. 2-4 Rozprávanie – PÁN v minulosti zachránil

B vv. 5-6 Uznanie – Ohlásenie veľkých Božích skutkov

C vv. 7-9 Vďaka – Obeta vlastného života

B´vv. 10-11 Ohlasovanieo PÁNOVÝCH skutkoch

A´ vv. 12-13 Dôvera– PÁN zachráni i v budúcnosti

A v. 14 – Prosbao Božiu záchranu v prítomnosti

B vv. 15-16 – Účinok spásy pre nepriateľov

B´ vv. 17-18b – Účinokspásy pre priateľov

A´ vv. 18cd – Prosba o Božiu záchranu v prítomnosti

Vďakyvzdanie (vv. 1-13)

Prosba (vv. 14-18)

SŽkJ: Čakanie na Pána (Ž 40)


T my almu pod a strof
Témy žalmu podľa strof

Krok 3

SŽkJ: Čakanie na Pána (Ž 40)


P n v minulosti zachr nil vv 2 4
PÁN v minulosti zachránil (vv. 2-4)

Čakanie na PÁNA

Pomoc z hora

Nová pieseň

= Božie slovo // novosť

Skúsenosť žalmistu – odovzdaná mnohým

(„nová pieseň“; Dt 18,18; nový exodus; Iz 42,9-10)

Z pozorovania k bázni a k dôvere v Pána

SŽkJ: Čakanie na Pána (Ž 40)


Uznanie vv 5 6 a v aka vv 7 9
Uznanie(vv. 5-6) a vďaka (vv. 7-9)

Blahoslavenstvo verzus podvodníctvo (Jer 17)

Pýcha verzus pokorný postoj žalmistu (vv. 17-18)

Zázraky (exodus) a zámery (zem)

Strofa vv.7-9 – stredobod vďakyvzdania

Nechce – falošný kult

Chce – vyhĺbené uši

= bez obiet, so Zákonom

Pravou obetou je poslušnosť

Poslušnosť Tóre

– nie z nudy, nutnosti, či nanútenosti (porov. Jer 31,22; EZ 3,1-3)

SŽkJ: Čakanie na Pána (Ž 40)


Hl sanie vv 10 11 a d vera vv 12 13
Hlásanie (vv.10-11) a dôvera (vv. 12-13)

Ohlasovanie (bsr; v. 10)

Spravodlivosť, spoľahlivosť, spásu, vernosť a pravdu

Iz 40,9; Iz 61,2

Uzdravenie – ohlasovanie v spoločenstve

Ž 69,31-32

Od chvály k životu

Dôvera(v.12) – indikatív

Milosrdenstvo, vernosť pravda

Vedomie hriechu a úbohosti (v. 13)

- súčasť chudoby v duchu

Jer 31,33; Ez 36,25

SŽkJ: Čakanie na Pána (Ž 40)


2 as prosba vv 14 18
2. časť: Prosba (vv. 14-18)

Volanie o pomoc (v. 14)

Volanie typu S.O.S. (v. 18)

Zmätenie nepriateľov (vv. 15-16)

Kto sú nepriatelia?

Zdroj životnej úzkosti (túžia, tešia sa, tárajú)

Brutálny kontrast túžob (vv. 7a.9b.15d)

Nech zmeravejú hanbou...

Radosť priateľov Boha (vv. 17-18ab)

Kontrast s nepriateľmi žalmistu

41,2 – blahoslavený...

Radosť navonok, gestá...

Ž 22,27: chudobní // hľadajúci

Stále – hlásanie spásy

Neponižujúca závislosť

v. 18ab – žalmista o sebe

Volanie o pomoc (v. 18cd)

Súvis s v. 18ab

SŽkJ: Čakanie na Pána (Ž 40)


12 12 2011 slovom almu k jubileu

12.12. 2011Slovom žalmu k jubileu

Historický exkurz

Veľké Kršteňany, Železná Breznica a Trenčín

Čítanie a výklad žalmu

Nostalgia za Božou tvárou (Žalm 42-43)ad