A k lf ldiek jog ll snak nemzetk zi jogi k rd sei nemzetk zi migr ci s jog
Download
1 / 7

- PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

A KÜLFÖLDIEK JOGÁLLÁSNAK NEMZETKÖZI JOGI KÉRDÉSEI: NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS JOG. – ELŐADÁS – 2009. DECEMBER BCE T-KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET. A külföldiek jogállására vonatkozó alapvető elvek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A k lf ldiek jog ll snak nemzetk zi jogi k rd sei nemzetk zi migr ci s jog

A KÜLFÖLDIEK JOGÁLLÁSNAK NEMZETKÖZI JOGI KÉRDÉSEI: NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS JOG

– ELŐADÁS –

2009. DECEMBER

BCE T-KAR

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET


A k lf ldiek jog ll snak nemzetk zi jogi k rd sei nemzetk zi migr ci s jog

A külföldiek jogállására vonatkozó alapvető elvek NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS JOG

 • Kétféle felségjognak vannak alávetve (Á-uk személyi felségjoga & FÁ területi felségjoga).

 • Alapvetőemberi jogok rájuk is vonatkoznak  csak FÁ áp-ainak státuszjogaivalNEM rendelkeznek.

 • Ált. NJ-nak nincsenek erre részletes szabályai, hézagos szabályozás {pl.: ENSZ KGY Nyilatkozat a nem állampolgárságuk szerinti Á-ban élő egyének jogairól[40/144. sz. KGYH]. Univ. Szervezet = IOM

 • Külföldiekkel való bánásmód mércéinek doktrínái:

  • ) nemzeti elbánáselve (latin-amerikai Á-ok Calvo-doktrina);

  • ) „nemzetközi minimum standard” (XX. századtól, nyugati világ).

 • Megoldások: 1) belső jog szabályozza (idegenjog) +2)két- v. többoldalú megállapodásokkal3)viszonosság (ma már ritka  vö.: NSZ-ek kiterjedt rendszere).


 • A k lf ldiek jog ll snak nemzetk zi jogi k rd sei nemzetk zi migr ci s jog

  Belépésre vonatkozó szabályok NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS JOG

  • 2 FŐ ELV:

  • egyetlen Á sem zárkózhat el más Á-ok polgáraival való érintkezés elől (vö. NZKi közösségben való részvétel)

  • minden Á joga, hogy szabályozza a külföldiek belépését területére (vö. szuverenitás elve).

  • E két elv összeegyeztethető első általános, második kivétel jellegű.

  • Általában beutazási engedéllyel(vízummal)  de gyakoriak az Á-ok közötti ún. vízummentességi megállapodások

  • Illegális bevándorlás leküzdésére: kétoldalú ún. tolonc-egyezmények


  A k lf ldiek jog ll snak nemzetk zi jogi k rd sei nemzetk zi migr ci s jog

  Külföldiek tartózkodása NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS JOG

  (jogok& kötelezettségek terjedelme a tartózkodásicéltól+időtartamtól függ)

  Turisták

  Ideiglenes

  tartózkodók

  (pl. művészek, egyetemi oktatók)

  Vendégmunkások:

   NSZ-ek (pl. 1990-esENSZ Egyezmény, ILO 97. és 143. Egyezménye).

  Bevándoroltak

  legkedvezőbb helyzetben lévő külföldiek, letelepedési engedélyük van, „kvázi-állampolgárság”

  Menekültek

  Ők szorulnak rá leginkább a NKZi védelemre.


  A k lf ldiek jog ll snak nemzetk zi jogi k rd sei nemzetk zi migr ci s jog

  NSZ-ek: NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS JOG 1951:Genfi Konvenció&1967-es Jkv. (menekült = azok, akiket hazájukban politikai, vallási, nemzetiségi, faji vagy tsd.-i csoporthoz tartozás miatt üldöznek v. üldöztetésnek vannak kitéve + másik Á-ban tartózkodnak), 1953-tól:ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR).


  A k lf ldiek jog ll snak nemzetk zi jogi k rd sei nemzetk zi migr ci s jog

  Külföldiek távozására vonatkozó szabályok NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS JOG

  (speciális esetek)

  • Kiutasítás főként idegenrendészeti szab.sértés miatt. Korlátok: a) nem lehet kollektíven, b) megfelelő eljárás & legkisebb sérelem; c) jogorvoslat; d)non-refoulement elve. NJ: áp-t NEM lehet + a kiutasítottat az áp. szerinti Á- nak vissza kell fogadnia. 2006-tól: NJB tevékenysége (jogfejlesztés: hontalanok)

  • Kiadatás  közönséges bűntettes kiadása más Á-nak a büntetőeljárás lefolytatása céljából. NJ-ban NINCS ált. kiadatási kötelezettség.

   • NSZ / viszonosság alapján van helye [pl.: bilaterális NSZ-ek (kb. 1500-1600); ET 1957-es többoldalú egyezménye; joghatóságot biztosítómultilat. szerződések = „aut punire, aut dedire”].

   • Alapelvek: kettős inkriminációelve; specialitás elve (csak olyan bcs. miatt lehet eljárást indítani, amelyre vonatkozóan a kiadatást kérték); politikai bcs-ek kizárva.

  • Bűnügyi jogsegélyszerződések (speciális eset: bünt.végrehajt. átadása).


  A k lf ldiek jog ll snak nemzetk zi jogi k rd sei nemzetk zi migr ci s jog

  KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!! NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS JOG

  dr. M o l n á r T a m á s

  BCE T-Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézete

  Tel.: 482-7233; Fax: 482-7239

  E-mail: tamas.molnar@uni-corvinus.hu