publiczne gimnazjum im w jadwigi kr lowej w annopolu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu - PowerPoint PPT Presentation


  • 160 Views
  • Uploaded on

Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Publiczne Gimnazjum w Annopolu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu' - birch


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
publiczne gimnazjum im w jadwigi kr lowej w annopolu

Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

slide2

Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Multimedialne Centrum Informacji w Publicznym Gimnazjum w Annopolu to pracownia wyposażona w 8 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne (skaner, kopiarka, drukarka)

publiczne gimnazjum w annopolu
Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Komputery posiadają system operacyjny Windows Vista Business.

Aby spełnić swoją rolę informacyjną, centrum posiada szybki, stały dostęp do Internetu z kontrolą zasobów, monitorowaną przez program Cenzor. Blokuje on niestosowne, bądź szkodliwe wychowawczo treści, umożliwiając jednocześnie swobodny dostęp do stron bezpiecznych.

publiczne gimnazjum w annopolu1
Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Bogato urządzone centrum multimedialne sprawia, że użytkownicy naszej biblioteki zdobywają umiejętności:

slide5

Posługiwania się nowoczesnym multimedialnym zestawem komputerowym, połączonym do sieć

  • Szybkiego docierania

do potrzebnych informacji

  • Korzystania z dostępnych programów edukacyjnych
  • Gromadzenia, selekcjonowania i przetwarzania informacji zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi oraz poszanowaniem praw autorskich
publiczne gimnazjum w annopolu2
Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Zadaniem centrum jest m. in. pomoc uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły w zbieraniu i przetwarzaniu informacji, przygotowywaniu materiałów do zajęć, odrabianiu prac domowych, przygotowywaniu prac związanych z konkursami i pracą pozalekcyjną.

publiczne gimnazjum w annopolu3
Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Szkolne Centrum Informacji jest miejscem:

  • Pracy indywidualnej i grupowej uczniów oraz nauczycieli nad przygotowaniem materiałów związanych z zadaniami dydaktycznymi szkoły jak np. zadania domowe, referaty, prezentacje multimedialne, materiały i pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, itp.
  • Korzystania z zasobów bibliotecznych
slide8

Pozalekcyjnych zajęć indywidualnych i grupowych związanych z rozwijaniem zainteresowań (koła zainteresowań, np. Klub Przyjaciół Biblioteki, LOP)

  • Przygotowywania materiałów związanych z promocją szkoły – tworzenie prezentacji na stronę internetową szkoły,

Dzień Otwarty Szkoły

  • Opracowywania materiałów do gazetki szkolnej „Carpe Diem”, ulotek i broszur na akcje, kiermasze książek, konkursy.
slide9

Prowadzenia zajęć przez nauczycieli różnych przedmiotów: polonistów (projekcja filmów, w tym lektur), nauczycieli wychowania fizycznego (oglądanie filmów z zakresu promocji zdrowia), nauczycieli historii, geografii, świetlicy

  • Archiwizacji materiałów

na nośnikach elektronicznych.

publiczne gimnazjum w annopolu4
Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych

do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty

i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych.

publiczne gimnazjum w annopolu5
Publiczne Gimnazjum w Annopolu

W bibliotece w dużym stopniu wykorzystywany jest edytor tekstu Word, Publisher oraz program do tworzenia prezentacji multimedialnych PowerPoint. Prezentacje przygotowane przez uczniów to m. im. „Zdrowe odżywianie”, „ Szkolna Biblioteka”, „ Jadwiga Andegaweńska”, „ Profilaktyka chorób oczu”, „Internetowe Centrum Multimedialne”, „Kronika Klubu Przyjaciół Biblioteki”, „Miejski Zespół Szkół – Szkołą Promującą Zdrowie”

publiczne gimnazjum w annopolu6
Publiczne Gimnazjum w Annopolu

W ICM młodzież naszego gimnazjum przygotowuje się do olimpiad (np. szkolna olimpiada wiedzy o AIDS), bierze udział w konkursach informatycznych, przygotowuje akcje (akcja w ośrodku zdrowia nt. szkodliwości palenia tytoniu), przedstawienia i imprezy.

publiczne gimnazjum w annopolu7
Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Uczniowie klas trzecich poszukują informacji nt. szkół średnich, pobierają i drukują potrzebne formularze.

publiczne gimnazjum w annopolu8
Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Szczegółowe zasady korzystania z Centrum przedstawia regulamin,

z którym każdy użytkownik musi się zapoznać.

ad