Alma hanke alueellisen maahanmuuton kehitt j n pirkanmaalla
Download
1 / 10

ALMA-hanke alueellisen maahanmuuton kehittäjänä Pirkanmaalla - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

ALMA-hanke alueellisen maahanmuuton kehittäjänä Pirkanmaalla. projektipäällikkö Virpi Tolonen. Almasta sanottua edelliseltä kaudelta…. ”He [asiakkaat] aina kertoo, että he olevat iloisia, että nyt he saa apua ja ohjausta. He tietää mistä ne kysyy apua ja voi sopeutua paremmin.”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ALMA-hanke alueellisen maahanmuuton kehittäjänä Pirkanmaalla' - binta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Alma hanke alueellisen maahanmuuton kehitt j n pirkanmaalla l.jpg

ALMA-hanke alueellisen maahanmuuton kehittäjänä Pirkanmaalla

projektipäällikkö Virpi Tolonen


Almasta sanottua edelliselt kaudelta l.jpg
Almasta sanottua edelliseltä kaudelta… Pirkanmaalla

 • ”He [asiakkaat] aina kertoo, että he olevat iloisia, että nyt he saa apua ja ohjausta. He tietää mistä ne kysyy apua ja voi sopeutua paremmin.”

 • ”+ poikkiammatillisten asiantuntijoiden verkosto ja yhteistyö”

 • ”Meillä [kunnan nimi] ei Alma ole juuri näkynyt, kun sellaista asiakaskuntaa ei ole. Mutta onnistuminen tulee tarvittaessa sen kautta mitä hanke on tänä aikana antanut ja opettanut ja tietoisuuden mistä hakea neuvoja.”

 • ”On toiminut asiakkaan tukena avun haussa ja tiedonvälittäjänä. En osaa sanoa, onko jossain kohdin epäonnistuttukin.”


Alman 1 kausi p ttyi ja uusi alkoi l.jpg

7/2007 – 10/2009 Pirkanmaalla

STM / sosiaalialan kehittämishanke

Tampere ja seutukunta

4 osa-aluetta:

alkuvaiheen vastaan-otto

palveluohjaus ja neuvonta

mielenterveystyö

työntekijöiden osaaminen

11/2009 – 10/2012

ESR toimintalinja 2

Tampereen lisäksi Lempäälä, Pirkkala, Punkalaidun, Sasta-mala, Hämeenkyrö ja Juupajoki; mukana myös Pirkanmaan liitto

Tavoitteena 1) ohjauk-sen ja neuvonnan sekä 2) kuntien vastaanotto-valmiuksien kehittä-minen

Alman 1. kausi päättyi ja uusi alkoi


Kehitt misty jatkuu kahdella rintamalla l.jpg
Kehittämistyö jatkuu kahdella rintamalla Pirkanmaalla

 • Maahanmuuttajaväestön kotoutumisen tukeminen ja tehostaminen -> tietoa, ohjausta, neuvontaa, asiointiapua, oikein kohdennettuja palveluja…

  - välitön kohderyhmä työikäiset maahanmuuttajat perheineen

 • Peruspalvelujen henkilöstön osaamisen lisääminen ja ammatillinen tuki -> matalan kynnyksen konsultaatiota työntekijöille -> erityispalvelujen tarve vähenee/poistuu ja asiakastyö maahanmuuttajien kanssa ”tavallistuu”

  - työntekijät julkisella ja 3. sektorilla


Hieman konkretiaa l.jpg
Hieman konkretiaa Pirkanmaalla

 • Maahanmuuttajien neuvontapisteen toiminnan vakiinnuttaminen Tampereella

  - omakielinen neuvonta ostopalveluna 2010 alusta

  - asiakkaita myös muista kunnista

  - omakielisten neuvojien tiimin ylläpitäminen ja vahvistaminen; neuvojan työn kehittäminen

 • Maahanmuuttajien palveluohjauksen jatkokehittely

 • Suomen kielen opintoihin ohjaamisen malli/hyvä käytäntö

  - yhteistyössä Tampereen työväenopiston kanssa

  - suunnittelija-opettajan työpanos


Hieman konkretiaa 2 l.jpg
Hieman konkretiaa 2 Pirkanmaalla

 • Kuntien maahanmuuttajasosiaalityön verkosto toimii säännöllisesti; lisäksi muita substanssiryhmiä joko ammattikuntakohtaisina tai moniammatillisina

  - muut konsultaatiokäytännöt ja asiakastyön tuki, esim. Sosiaaliportin maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus –verkkokonsultaatioryhmä sekä paikallinen Expertus Alman sivuilla

 • Kotouttamisohjelma- ja –suunnitelmayhteistyö

  - kuntien yhteinen maahanmuuton kehittämisryhmä hankkeen käynnistämänä (benchmarking Turku?)


Yhteisen kehitt misen monet muodot l.jpg
Yhteisen kehittämisen monet muodot… Pirkanmaalla

 • Hankeyhteistyö: ALPO-tukirakenne, TyöMaa, TAKK

  - muualta esim. Turun seutu (PALO-hanke), Hämeenlinna (maahanmuuttajien infopiste), pirkanmaalaisten kuntien vastaavat projektit

  - tamperelaiset Monikulttuurinen koulu - ja T-seniorit –hankkeet

 • 3. sektori: Pakolaisapu (Kotilo ja Järjestöhautomo), SPR Hämeen piiri, Setlementti Naapuri (ULRIK- ja TuTo-projektit), Heshu ry ym. maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusjärjestöt

 • Oppilaitosyhteistyö: työväen- ja kansalaisopistot, AMK:t, TaY

 • Lisäksi: ELY-keskus ja TE–toimistot, THL, Pikassos Oy, PL, Tampereen maahanmuuttajaneuvosto


Alma hankkeessa esille noussutta v liarviointi 18 9 2008 loppuarviointi 9 2009 l.jpg
Alma-hankkeessa esille noussutta Pirkanmaalla(väliarviointi 18.9.2008 & loppuarviointi 9/2009)

 • Yhteisiä huolenaiheita monikulttuurisessa asiakas-työssä mm.

  - palvelujen puuttuminen ja huono saavutettavuus (esim. maahanmuuttajalapset ja –nuoret, monikulttuuriset pariskunnat)

  - kehittämistyön jatkuvuus

  - viranomais- ja muun yhteistyön toimivuus

  - johdon sitoutumattomuus ja asenteellisuus

  - asiakastyön vaativuuden lisääntyminen

  - kuntien talouden tiukentuminen -> vaikutus maahanmuuttajille suunnattujen ja/tai perus-palvelujen laatuun

  - yleinen asenneilmapiiri


Alma hankkeessa esille noussutta 2 l.jpg
Alma-hankkeessa esille noussutta 2 Pirkanmaalla

 • Ratkaisuja yhteisiin huoliin mm.

  - parempi tiedottaminen (asiakkaille & keskinäinen)

  - työntekijöiden jatkuva oppiminen / osaamisen lisääminen -> koulutus

  - päättäjien sitoutuminen ja sitouttaminen monikulttuurisuuteen

  - yhdessä työskentelyn eri muodot (esim. työparit, työkierto, yhteistyöverkostot, yhteiset työmenetelmät ja –käytännöt)

  - asiantuntija- ja ammatillinen vertaistuki

  - verkostoituminen


Kiitos ota yhteytt l.jpg
Kiitos! Ota yhteyttä: Pirkanmaalla

Virpi Tolonen, projektipäällikkö

040 801 6354

Kristiina Teiss, projektikoordinaattori (maahanmuuttajien ohjauksen ja omakielisen neuvonnan kehittäminen)

040 801 6642

Päivi Sinkkonen, projektikoordinaattori

(kuntien valmiuksien kehittäminen ja kuntayhteistyö)

040 801 2566

[email protected]

www.tampere.fi/alma

www.tampere.fi/maahanmuuttajaneuvonta

www.facebook.com/tampereenmaahanmuuttajaneuvonta


ad