strategick zen is it v nemocnici
Download
Skip this Video
Download Presentation
Strategické řízení IS/IT v nemocnici

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Strategické řízení IS/IT v nemocnici - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Strategické řízení IS/IT v nemocnici. III. pracovní seminář ředitelů nemocnic a zdravotnických zařízení Martin Zeman Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Strategické řízení IS/IT v nemocnici. Osnova příspěvku: nemocnice jako firma procesní model nemocnice

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategické řízení IS/IT v nemocnici' - binah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategick zen is it v nemocnici
Strategické řízení IS/IT v nemocnici

III. pracovní seminář ředitelů nemocnic

a zdravotnických zařízení

Martin Zeman

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,

příspěvková organizace

strategick zen is it v nemocnici1
Strategické řízení IS/IT v nemocnici
 • Osnova příspěvku:
  • nemocnice jako firma
  • procesní model nemocnice
  • koncept strategického řízení BIBS
  • závislost funkčních strategií
  • poslání nemocnice
  • základní dokumenty
  • IS/IT v nemocnici
  • interní analýza oblasti (strategie) IS/IT
  • struktura a obsahové vymezení IS/IT strategie v konceptu BIBS
  • formulace IS/IT strategie
strategick zen is it v nemocnici3
Strategické řízení IS/IT v nemocnici
 • největší a nejvýznamnější zdravotnické zařízení regionu
 • největší zaměstnavatel ve městě
nemocnice jako firma
Nemocnice jako firma
 • Nemocnice jako firma (příspěvková organizace) 
 • Dokumenty, ze kterých lze vycházet, jsou např.:
  • zřizovací listina
  • procesní model nemocnice
 • Zřizovací listina obsahuje:
  • hlavní a doplňkové činnosti,
  • přičemž některé z činností mohou mít charakter podnikání ve smyslu Živnostenského zákona.
nemocnice jako firma1
Nemocnice jako firma
 • Příklad hlavních činností (činnosti, za jejichž účelem byla zřízena):
  • poskytování léčebně preventivní péče v různých oborech
  • lékárna
  • sterilizace
  • klinické studie
  • lékařská knihovna
  • semináře
nemocnice jako firma2
Nemocnice jako firma
 • Příklad doplňkových činností:
  • ubytovací služby
  • praní, čištění, mandlování
  • pronájmy prostor a nemovitostí
  • stravování pro veřejnost
procesn model nemocnice
Procesní model nemocnice
 • obvykle 3 skupiny hlavních procesů (Evropský model kvality)
 • zdravotní služby (léčebná péče)
 • vzdělávání (ve smyslu postgraduální výuky zdravotnické veřejnosti, tedy školská činnost)
 • věda a výzkum
 • skupina, která je v konkrétní nemocnici nevýznamná, se vynechá
 • jsou možné i jiné modely
procesn model nemocnice1
Procesní model nemocnice
 • Zpravidla platí:
  • hlavní procesy mají vlastní externí zákazníky, a tedy i zdroje financování
  • hlavní procesy mají interní zákazníky z ostatních hlavních procesů
  • doplňkové činnosti slouží zejména k využití volných kapacit podpůrných procesů
 • Efektivita jednotlivých procesů a produktů je závislá na vyladění všech komponent modelu.
z vislost funk n ch strategi
Závislost funkčních strategií
 • Funkční strategie
  • Marketingu
  • R&D
  • Finanční
  • HR
  • IS/IT
  • Výrobní
  • Investiční
  • Výrobková
  • Změny firemní kultury atd.
posl n nemocnice
Poslání nemocnice
 • MN je určena především svou pozicí ve zdravotně-sociálním systému státu a kraje. V tomto systému je nemocnicí krajskou, což znamená, že kromě specializované a superspecializované akutní lůžkové a ambulantní zdravotní péče a služeb se jako vrcholové krajské pracoviště věnuje rozvoji a aplikaci zdravotnické vědy a výzkumu a výukové činnosti zejména v oblasti celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.
posl n nemocnice1
Poslání nemocnice
 • Dalším významným systémem, jehož je tato organizace součástí, je obec (město), ve které má dlouhodobě pozici jednoznačně největšího zaměstnavatele. Pozice stálého velkého zaměstnavatele, opírajícího se navíc o vzdělané a trvale se vzdělávající zaměstnance, je bezpochyby natolik významnou, že ji lze považovat za součást poslání organizace.
z kladn dokumenty
Základní dokumenty
 • Základní strategické materiály nemocnice jsou např.:
  • v Příručce jakosti:
   • vize
   • motto
   • politika jakosti s prioritami, cíli a kritérii rozdělenými podle Balanced Scorecard
z kladn dokumenty1
Základní dokumenty
 • Vize MN zní: „Dominantní postavení v kraji, s vyrovnaným stabilním hospodařením, se spokojenými pacienty a s nejlépe placenými zaměstnanci.“
 • Vize nemocnice reflektuje kromě výše popsané snahy o fixaci a rozvoj role ústřední nemocnice v kraji jako zdravého hospodářského subjektu také její vztah k hlavní skupině zákazníků – k pacientům a její odpovědnost významného zaměstnavatele, odpovědnost k zaměstnancům a jejich rodinám.
intern anal za
Interní analýza
 • Příklad:
 • Analýza podpory klíčových rozhodovacích procesů ve firmě
 • Analýza kvality informací
 • Finanční, materiální a personální zabezpečení IS/IT
 • Analýza efektivnosti informačních procesů ve firmě
 • Je informační systém dostatečně zabezpečen a je stabilní?
 • Jak je daná oblast ve firmě řízena
formulace is it strategie
Formulace IS/IT strategie
 • Nejdůležitější strategické cíle pro oblast IS/IT
 • Specifické strategické cíle pro jednotlivé důležité aspekty IS/IT strategie
 • Zdůvodnění návrhu výsledky analýzy
formulace is it strategie1
Formulace IS/IT strategie

Příklad MN:

 • 1. Konsolidace HW i SW technologií
 • 2. Další šíření ERP systému SAP R/3 , odstraňování drobných aplikací
 • 3. Další rozvoj interface mezi provozovanými IS
 • 4. Zavedení IS pro podporu řízení lidských zdrojů
 • 5. Rozvoj WWW aplikací, uspokojujících informační potřeby zákazníků, zejména pacientů a partnerských zdravotnických zařízení
 • 6. Podpora rozvoje regionálních zdravotnických informačních systémů
ad